Aiškėja, kodėl Saulės sistema tokia keista ir kad 9-oji planeta tikrai gali egzistuoti  ()

Gali būti, kad išorinės Saulės sistemos dalies evoliucijai reikšmingos įtakos turėjo kitos žvaigždės praskridimas planetų formavimosi metu.

Šis atradimas padarytas pasitelkus skaitmeninius modelius, kuriais apskaičiuota, kaip įvairios masės žvaigždės praskrisdamos pakeistų Saulę juosiančio protoplanetinio disko ir ypač jo išorinių dalių evoliuciją.

Nustatyta, kad egzistuoja daug konfigūracijų, kurioms esant žvaigždė prašalaitė išardo didelę dalį išorinio disko, o likusias jame esančias uolienas ištampo į labai ištęstas orbitas. Toks scenarijus paaiškina, kodėl Saulės sistemoje už Neptūno esančių objektų bendra masė yra gerokai mažesnė, nei prognozuoja planetų formavimosi modeliai, bei kodėl tų objektų orbitos dažnai yra elipsinės, o ne apskritiminės.

Žvaigždės praskridimas taip pat galėjo sutankinti išorinį likusio protoplanetinio disko pakraštį, todėl Neptūnas formavosi tankesnėje aplinkoje, nei Uranas, ir užaugo masyvesnis už pastarąjį.

Šie rezultatai leidžia spręsti, kad Saulės sistemos pakraščiuose gali būti labai daug objektų su labai ištęstomis orbitomis; tarp jų gali pasitaikyti ir devintoji planeta. Tyrimo rezultatai arXiv.

Aut. teisės: Konstanta.lt
Konstanta.lt

(23)
(4)
(19)

Komentarai ()