Paukščių Tako ir Andromedos susidūrimas paskaičiuotas neteisingai? Štai ką rodo naujas tyrimas  (1)

Mūsų kaimyninė Andromedos galaktika artėja prie Paukščių Tako ir po keleto milijardų metų su juo susidurs.


Dabar pristatyta Gaia teleskopo duomenų analizė leidžia patikslinti numatomą šio susidūrimo laiką. Nors Gaia daugiausiai stebėjo Paukščių Tako žvaigždes, jos jautrumo užtenka ir kai kurioms Andromedos bei kaimyninės Trikampio galaktikos žvaigždėms išskirti.

Dvejų metų stebėjimų duomenyse, kurie šiuo metu yra viešai prieinami, pavyko nustatyti šių žvaigždžių judėjimą dangaus skliaute. Jį išmatavus, apskaičiuota ir Andromedos bei Trikampio galaktikų sukimosi sparta – ji gerai atitinka ankstesnių stebėjimų rezultatus, kurie gauti matuojant žvaigždžių judėjimą stebėjimo kryptimi. Abiejų rezultatų atitikimas gerokai sustiprina jų patikimumą.

Taip pat nustatyta, kuria kryptimi ir kokiu greičiu juda abi galaktikos. Gautas Andromedos greitis dangaus skliaute yra šiek tiek didesnis, nei manyta iki šiol. Tai reiškia, kad ji Paukščių Tako link juda trajektorija, primenančia storą elipsę ir mūsų Galaktiką pasieks po 4,5 milijardo metų – 600 milijonų metų vėliau, nei buvo manoma. Trikampio galaktikos trajektorija Andromedos atžvilgiu leidžia spręsti, kad pirmoji galaktika prie Andromedos artėja pirmą kartą, o nėra pastarosios palydovė.

Šie rezultatai padeda geriau suprasti Vietinės galaktikų grupės, sudarytos iš Paukščių Tako, Andromedos, Trikampio bei jų palydovių, sudėtį ir evoliuciją, ir leis patobulinti Visatos struktūros modelius.

Tyrimo rezultatai arXiv.

Aut. teisės: Konstanta.lt
Konstanta.lt
(32)
(4)
(28)

Komentarai (1)