Tarptautiniai ekspertai pateikė studiją, kiek Lietuva gaus naudos iš suskystintųjų gamtinių dujų terminalo po 2024 m.: sumos milijoninės  (14)

Tarptautinės kompanijos „Pöyry Management Consulting“ ekspertai pristatė studiją dėl ilgalaikio suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) importo užtikrinimo. Šioje studijoje nagrinėtas SGD tiekimo poreikis po 2024 m. bei sąnaudų ir naudos požiūriu išanalizuotos ekonomiškai naudingiausios tokio tiekimo užtikrinimo alternatyvos. Studija parodė, kad SGD terminalas ir po 2024 m. kurs ekonominę naudą Lietuvai.

Viešo konkurso būdu atrinkti nepriklausomi ekspertai vertino, ar Lietuvai ekonominio ir tiekimo saugumo požiūriu tikslinga užsitikrinti ilgalaikį suskystintųjų gamtinių dujų importą po 2024 m., kai baigsis SGD laivo–saugyklos „Independence“ nuomos sutartis.

Ekspertai atliko sąnaudų ir naudos analizę, siekdami įvertinti, koks yra ekonomiškai optimaliausias sprendimas ilgalaikiam SGD tiekimui užtikrinti. Buvo vertinamos trys galimos alternatyvos – SGD terminalo įsigijimas po 2024 m., nuomos sutarties pratęsimas 10 metų ir 20 metų.

Studija parodė, kad SGD terminalas po 2024 m. kurs ekonominę naudą Lietuvai ir regiono dujų vartotojams. Būdamas patikimu alternatyviu dujų šaltiniu, SGD terminalas užtikrins konkurenciją dujų rinkoje ir prisidės prie šalies energetinio saugumo.  

„Konsultantų analizė parodė, kad SGD terminalas Klaipėdoje kaip ir iki dabar, taip ir po 2024 m. atliktų efektyvaus dujų kainų spaudimo instrumento vaidmenį. Ne mažiau svarbu, kad bet kuris pasirinktas scenarijus dėl ilgalaikio SGD tiekimo po 2024 m. – ar tai būtų terminalo išpirkimas, ar nuoma – leistų mažinti terminalo išlaikymo kaštus vartotojams jau artimiausiais metais“, – sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas. 

„Atliktos studijos rezultatai patvirtina, kad SGD terminalas efektyviai užtikrina dujų pasiūlos konkurenciją regione ir sudaro sąlygas vartotojams Lietuvoje teikti dujas geriausiomis pasaulinėje rinkoje aktualiu metu esančiomis kainomis. Nuo 2015 m. Lietuvoje yra užtikrinama ES vidurkį atitinkanti dujų kaina – tai yra vienas svarbiausių terminalo veiklos pasiekimų. Turėdami ekspertų analizės įžvalgas pereisime į kitą etapą, kurio tikslas – pateikti akcininkams gerai ekonomiškai pasvertą ir atsakingai įvertintą pasiūlymą dėl techninio sprendimo, kuris geriausiai atitiktų ir šalies, ir akcininkų, ir pačios KN interesus“, – sako Mindaugas Jusius, naftos ir suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalų operatorės bendrovės „Klaipėdos nafta“ (KN) vadovas.

Kaip teigiama studijoje, neužtikrinus ilgalaikio SGD tiekimo importo, kyla rizika, kad nebus užtikrinta ir pakankama konkurencija tarp tiekėjų ir konkurencinis spaudimas dominuojančio tiekėjo parduodamų dujų kainoms. SGD terminalas mažina rizikas dėl regione dominuojančio tiekėjo „Gazprom“ galimybių piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi rinkoje ir nepagrįstai didinti dujų importo kainas vartotojams. Skaičiuojama, kad be SGD terminalo Lietuvoje, „Gazprom“ galėtų taikyti nuo 11 iki 20 proc. papildomą antkainį regione pardavinėjamoms dujoms.

Ekspertų vertinimu, pagal konservatyviausius skaičiavimus vien dėl mažesnių dujų kainų SGD terminalo sukuriama nauda Lietuvai po 2024 m. siektų 20-60 mln. eurų kasmet, priklausomai nuo tuo metu veiksiančio regioninės rinkos modelio.

SGD terminalo ekonominė nauda buvo vertinama iš trijų rinkų perspektyvų – Lietuvos rinkos, bendros trijų Baltijos šalių dujų rinkos bei bendros Baltijos valstybių ir Suomijos dujų rinkos.

Analizės metu buvo įvertintos tiek galimybės, tiek rizikos visų trijų scenarijų dėl ilgalaikio SGD tiekimo užtikrinimo atvejais. Ekspertų teigimu, išpirkdama terminalą Lietuva įgyja galimybę lanksčiai reaguoti į netikėtai pasikeitusias aplinkybes, pavyzdžiui, gamtinių dujų vartojimo pokyčius. Tokio lankstumo, esant SGD terminalo nuomos sutarčiai, nebūtų.

Studijoje teigiama, kad nutiesus Lietuvos ir Lenkijos dujotiekį (GIPL) tiekimo saugumo situacija pagerės, tačiau vien GIPL nepakaks konkurencingam kainų lygiui užtikrinti. Analizė taip pat parodė, kad tiekimo saugumas ir efektyvi konkurencija tarp tiekėjų gali būti užtikrinamas tik kai prieinami bent du rusiškoms dujoms alternatyvūs šaltiniai – SGD terminalas ir GIPL.

Analizė taip pat rodo, kad jeigu sprendimai, susiję su ilgalaikiu SGD tiekimo užtikrinimu būtų priimti anksčiau nei 2024 m., tai kurtų papildomą ekonominę vertę ir leistų sumažinti infrastruktūros išlaikymo kaštus dujų vartotojams. 

Nepriklausoma ekspertinė analizė penktadienį bus pristatyta Vyriausybės Infrastruktūros komisijai, kuri numatys tolimesnius žingsnius. Galutinius sprendimus dėl ilgalaikio SGD tiekimo užtikrinimo priims Vyriausybė. Kaip numatyta Vyriausybės programos priemonių įgyvendinimo plane, tai turi būti padaryta iki 2018 m. pabaigos.

Studijos santrauka lietuvių kalba.

Pilnas studijos tekstas anglų kalba.

Aut. teisės: www.technologijos.lt

(13)
(4)
(9)

Komentarai (14)