Paprasto projekto sukūrimas Borland C++ Builder 5 aplinkoje  (0)

Pradedant mokintis C++ kalbos neverta iškarto pradėti programuoti vizualinėje C++ Builder aplinkoje - pradžioje gali būti sunku susiorientuoti objektuose ir klasėse neįvaldžius C++ kalbos pradmenų. Dokumente pateiktas aprašymas kaip susikurti paprasta DOS aplinkai projektą, kuriame galima labai paprastai mokintis C++ kalbos pagrindų. Aukštesnėse Builder versijose gali skirtis lentelių pavadinimai, tačiau pati procedūra yra analogiška.


Paleidus Borland C++ Builder programavimo aplinką (paketo versija 5), užsikrauna pradinis formų kūrimo langas (1 pav.). Pagal nutylėjimą užkraunama nauja sąsajų lango forma. Norint programuoti taikomąją programą su sąsajų forma (Windows aplinkoje), galima iškarto pradėti darbą. Mokantis C++ kalbos pradmenų tai nėra tinkamiausias variantas – gali atsirasti nemažai painiavos derinant C++ pradmenis su sąsajų programavimui naudojamomis klasėmis. Todėl pasirenkamas meniu punktas File ir susikuriamas naujas projektas New.

Pirmas Borland C++ Builder langas

1 pav. Pradinis Borland C++ Builder programos langas ir File meniu

Iš visų siūlomų naujų objektų pasirinkimo reikia rinktis Console Wizard (2 pav.). Šis meistras padės sukurti patį paprasčiausią, DOS aplinkoje veikiantį projektą.

Nauji objektai

2 pav. Naujų objektų pasirinkimas.

Sekančiame žingsnyje nustatomos projekto savybės (3 pav). Šiame lange rekomenduojama išjungti vaizdinių komponentų biblioteką (VCL) – taip paspartės parengtos programos kompiliavimas.

Consolės meistras

3 pav. Projekto nustatymai

Paspaudus OK atsidaro programos rašymo langas. Joje jau yra kelios standartinės direktyvos (4 pav.).Ruošinio pradžioje įrašyta pirminio procesoriaus instrukcija #pragma hdrstop yra rekomendacinė. Ji žymi įterpiamų bibliotekų sąsajų pabaigą ir nurodo pirminiam procesoriui, kad toliau įterpiamų bibliotekų vardų ieškoti nereikia. Instrukcija #pragma argsused informuoja, kad nereikia formuoti įspėjimo, kai į programą kreipiamasi nenurodant jai pagrindinės funkcijos parametrų perduodamų argumentų. Kai šie parametrai nenaudojami ir kai pagrindinė funkcija negrąžina OS savo darbo pabaigos kodo, ruošinį galima supaprastinti taip: ištrinti visas nurodytas direktyvas ir įrašyti tokias eilutes:

//iterpiamos bibliotekos 
main() {
//programos tekstas
}

Programos langas pagal nutylėjimą

4 pav. Pagal nutylėjimą sukurtas programos rašymo langas

Programavimo aplinka paruošta darbui.

 

Aut. teisės: www.technologijos.lt
(1)
(0)
(1)

Komentarai (0)

Susijusios žymos: