Poveikio aplinkai vertinimą tirs tarptautiniai ekspertai  (0)

Darbą Lietuvoje pradeda TATENA ekspertų komisija, tirsianti naujos atominės elektrinės poveikio aplinkai vertinimą.

Lietuvoje darbą pradedanti speciali Tarptautinės atominės energetikos agentūros (TATENA) ekspertų misija išsakys savo nuomonę ir pateiks rekomendacijas Lietuvos institucijoms dėl naujos atominės elektrinės poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos.

Savaitę truksiančios specialios ekspertų misijos tikslas – peržiūrėti procedūras, kaip Lietuvoje atliekamas poveikio aplinkai vertinimas, pačią poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą, ir įvertinti, ar ji atitinka geriausią tarptautinę praktiką ir procedūras.

Ši misija, organizuota Aplinkos ministerijos ir Valstybinės atominės energetikos inspekcijos (VATESI), vertins naujos atominės elektrinės poveikio aplinkai ataskaitą radiacinės apsaugos ir aplinkosauginiu požiūriu.

Atvykę 6 užsienio ekspertai, pagal savo veiklos sritį, išsamiai išanalizuos ataskaitoje pateiktus duomenis, kuriais remiantis buvo parengtos išvados dėl radiologinio poveikio Lietuvos ir kitų valstybių gyventojams, vandens ekosistemoms bei oro kokybei. Taip pat ekspertai vertins, kaip bendrovė „Visagino atominė elektrinė“ numato valdyti riziką, susijusią su galimomis avarijomis.

Kartu su misijos ekspertais dirbs Aplinkos ministerijos, Valstybinės atominės energetikos inspekcijos (VATESI), Radiacinės saugos centro ir bendtovės „Visagino atominė elektrinė“ specialistai.

Pasak Aplinkos ministerijos Poveikio aplinkai vertinimo skyriaus vedėjo Vitalijaus Auglio, į misijos metu išsakytus TATENA ekspertų komentarus ir rekomendacijas Aplinkos ministerija atsižvelgs priimdama sprendimą dėl naujos atominės elektrinės statybos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu. Aplinkos ministerija sprendimą planuoja priimti šių metų pavasarį.

Aut. teisės: lrt.lt
lrt.lt

(0)
(0)
(0)

Komentarai (0)

Susijusios žymos: