Nustebink savo draugus: kaip iš „Office“ dokumentų žaibiškai „ištraukti“ visus paveikslėlius  (5)

Kad „Microsoft Office“ yra vienas iš populiariausių dokumentų kūrimo ir redagavimo programinės įrangos paketų abejojančių rasti tikrai sunku. „Microsoft“ šiuo atveju konkurentus lenkia ir dėl to, nes šis dokumentų redagavimo ir kūrimo paketas dėl integruoto debesų kompiuterijos funkcionalumo gali būti naudojamas praktiškai bet kurioje platformoje.

Negana to, nuo 2007 metų „Microsoft“ esminius pakeitimus pradėjo įgyvendinti ir „Microsoft Office“ programinės įrangos grafinėje sąsajoje. Nors dauguma jiems iš pradžių itin priešinosi, dabar tokių jau liko mažuma. Visi tiesiog sutinka, kad įgyvendinti pakeitimai „Office“ nuo šiol leidžia naudoti kur kas paprasčiau, o laikui bėgant toks GUI tiesiog tapo didžiosios dalies populiarių programinių įrangų standartu.

Čia svarbu pabrėžti, kad kartu su grafinės sąsajos pasikeitimu, „Office“ pakete esančios programos taip pat pradėjo naudoti naujus rinkmenų saugojimo formatus (docx, xlsx, pptx ir t. t.). Būtent šie pakeitimai taip pat yra itin reikšmingi, nes atveria naujas galimybes. Viena iš jų – galimybė vos kelių mygtukų paspaudimu gauti greitą prieigą prie visų „Word“, „Excel“ ir „PowerPoint“ dokumentuose saugomų paveikslėlių.

Norėdami pasiekti „Word“, „Excel“ ar „PowerPoint“ dokumentuose saugomus paveikslėlius tiesiog iš aplanko, atlikite šiuos veiksmus:
1. Įsitikinkite, kad matote „Windows Explorer“ lange atvaizduojamų rinkmenų plėtinius (angl. extensions). Jeigu darbalaukyje ar „Windows Explorer“ atvaizduojamos rinkmenos turi tik pavadinimus (pvz. „Failas“), o plėtinių nematote (pvz. „Failas.docx“), visų pirma „Windows Explorer“ lange paspauskite ant „View“ kortelės ir uždėkite varnelę ant „File name extensions“ (tinka „Windows 8/8.1“ ir „Windows 10“).

2. Jeigu pirmame punkte aprašytus veiksmus atlikote teisingai, prie kiekvienos kompiuterio ekrane atvaizduojamos rinkmenos pavadinimo gale turi atsirasti su ja susietas ir atitinkamai programinei įrangai būdingas plėtinys.
!Čia ver­ta pa­brėž­ti, kad pa­veiks­lė­lius taip pap­ras­tai ga­li­ma iš­krapš­ty­ti tik iš *.docx, *.xlsx ir *.pptx for­ma­to MS Office rink­me­nų ir do­ku­men­tų. Se­nes­niais „MS Office“ for­ma­tais (*.doc, *.xls ir *.ppt) iš­sau­go­tiems do­ku­men­tams šis bū­das ne­tin­ka.
3. Susiradus norimą „Office“ dokumentą su jame esančiais paveikslėliais, dėl viso pikto rekomenduojame susikurti atsarginę jo kopiją, pavyzdžiui, darbalaukyje (angl. Desktop).
4. Išsaugojus atsarginę kopiją, ją drąsiai galima spustelėti dešiniu pelės klavišu, kairiu klavišu pasirinkti „Rename“ (Pervardinti) ir gale esantį rinkmenos plėtinį (docx, xlsx arba pptx) pakeisti į rar arba zip plėtinį (pvz. „Failas.rar“), o iššokusioje naujoje lentelėje paspausti „Yes“. Tai atlikę, pastebėsite, kad rinkmena nuo šiol klasifikuojama ne kaip įprastas „Office“ programinės įrangos dokumentas, bet kaip archyvas. Lygiai taip pat pervadinti galima kairiu pelės klavišu pažymėjus failą ir klaviatūroje paspaudus F2 klavišą.
5. Dabar ant naują plėtinį turinčio dokumento pakanka paspausti dešinį pelės klavišą bei pasirinkti „Extract to AplankoPavadinimas\“. Tuomet atsiradusiame išarchyvuotame aplanke atverkite aplanką „word“, o jame – „media“. Būtent aplanke „media“ ir rasite visus paveikslėlius, kurie buvo panaudoti anksčiau sukurtame „Word“, „Excel“ ar „Power Point“ dokumente.

image/svg+xmlKa­dan­gi nau­jo­jo Office for­ma­to fai­lai iš es­mės yra tie­siog su­ar­chy­vuo­ti ap­lan­kai, ga­li­ma su ar­chy­va­vi­mo pro­gra­momis (7zip, Winzip, Winrar, etc) tie­siog at­si­da­ry­ti nau­jo­jo for­ma­to (.docx, .xlsx ir .pptx) failus ir no­ri­mus pa­veiks­lė­lius iš­trauk­ti (extract) ir ne­vargs­tant su per­va­di­ni­mais. Bet čia gal la­biau pa­žen­gu­sių nau­do­to­jų bū­das

Pabaigai galima paminėti, kad kai kurie atliekami veiksmai gali šiek tiek skirtis, jeigu naudojate „Windows 7“ ar senesnę operacinę sistemą. Be to, dokumento pradinę būseną bet kada galite atstatyti atgal jam vėl priskyrę jo originalų plėtinį. Čia svarbu pabrėžti, kad analogiškomis „Microsoft Office“ galimybėmis taip pat gali pasinaudoti ir „Mac“ kompiuterių turėtojai, tačiau jiems galioja analogiška sąlyga – dokumentai* privalo naudoti *.docx, *.xlsx arba *.pptx plėtinius.


* Tokiu pat būdu galima naudotis ir visais atviro standarto dokumentais – .odt ir .fodt teksto; .ods ir .fods skaičiuoklių ;.odp ir .fodp prezentacijų; .odg ir .fodg grafikos; .odf formulėms, matematikos lygtims.

Aut. teisės: MTPC
MTPC
Autoriai: Jonas Bunevičius

(29)
(5)
(24)

Komentarai (5)