Kodėl blogai pastatytas televizorius yra pinigų išmetimas į balą: ką reikia žinoti apie atstumą iki ekrano, kabinimo aukštį ir įstrižainę  (15)

Šiais lai­kais ma­žai kas ne­tu­ri te­le­vi­zo­riaus, ta­čiau dar ma­žiau ge­rai ži­no, kaip rei­kia tei­sin­gai elg­tis su ši­uo prie­tai­su.
Ne­kal­bė­si­me apie ro­do­mą tu­ri­nį, ki­tus su­dė­tin­gus da­ly­kus, o tik apie pa­čius pa­grin­dus – kaip tei­sin­gai pa­rink­ti žiū­rė­ji­mo at­st­umą, pa­ka­bi­ni­mo aukš­tį ir kaip nu­sta­ty­ti ek­ra­no dy­dį.

O ar tai yra svarbu? Net labai – jei televizorius pakabintas netinkamame aukštyje, jį žiūrint ilgesnį laiką, pradės skaudėti sprando raumenis. O jei televizorių pastatysite netinkamu atstumu, arba matysite nekokybišką vaizdą, arba visiškai neišnaudosite televizorių raiškos. Koks tikslas mokėti už Ultra HD raišką, jei televizorių žiūrite tokiu atstumu, kad vaizdas matosi identiškai kaip iš paprasčiausio HD?

Tad pradėkime nuo to, kaip reikėtų sužinoti televizorių įstrižainę. Tai labai svarbu, nes šis parametras yra vienas iš svarbiausių tolesniuose skaičiavimuose.

 

Televizoriaus įstrižainė: kas tai yra, kaip sužinoti, kokios būna

Televizoriaus įstrižainė — atstumas nuo vieno ekrano kampo iki priešingo. Ir būtent įstrižainę gamintojai nurodo savo televizorių specifikacijose, o ne paties įrenginio matmenis, kaip daug kas galvoja. Tai yra 40 colių televizorius — toks televizorius, kurio ekrano įstrižainė yra keturiasdešimt colių arba šimtui dviems centimetrams.

Yra du paprasti būdai, kaip galima sužinoti televizoriaus ekrano įstrižainę. Pirmasis būdas siaubingai banalus ir primityvus, antrasis – šiek tiek įdomesnis ir galite tapti eruditu visuomenės akyse, jeigu šiuo būdu pasinaudosite, regint kitiems žmonių rasės atstovams.

Būdas №1 — matuojame

Reikia išmatuoti atstumą nuo vienos ekrano pusės viršutinio kampo iki kitos ekrano pusės apatinio. Matuoti reikia būtent patį ekraną, o ne televizoriaus korpusą.

Matuoti patogiausia matavimo juosta. Paskui centimetrus paverskite coliais, padalinę iš 2,54 (būtent tiek centimetrų telpa viename colyje).

Būdas №2 — suskaičiuojame

Reikės išmatuoti televizoriaus ekrano plotį ir aukštį. Čia galima apsieiti be juostos ir matuoti paprasčiausia liniuote.

Žinodami stačiakampio (televizoriaus ekrano) plotį ir aukštį, pasinaudodami Pitagoro teorema suskaičiuoti įstrižainę.

Teorema, jei kas primiršo, skelbia, kas „stačiojo trikampio įstrižainės kvadratas lygus kraštinių kvadratų sumai“. Tai yra, ilgį ir plotį reikės pakelti kvadratu (padauginti iš savęs paties), skaičius sudėti ir iš sumos ištraukti kvadratinę šaknį.

Tarkime, ekrano plotis 160 cm, o aukštis 90 cm, tai skaičiuosime taip:

160×160+90×90=33700

33700 kvadratinė šaknis – 183,58. Taigi, ekrano įstrižainė yra 183 cm 58 mm. Pavertę kaip ir anksčiau, į colius, tai yra, padalinę iš 2,54, gauname atsakymą – 72 coliai.

Kokios televizorių įstrižainės būna

Įstrižainių, reikia pastebėti, yra visokiausių. Žemiau pateikiamas dabar egzistuojančių televizorių įstrižainių sąrašas. Papildomai pateikiami ekrano kraštinių ilgiai, o taip pat ekrano plotas, kai ekrano kraštinų santykis yra 4:3 ir 16:9. Jei norėsite kuo nors papildyti, rašykite komentaruose.

Įstrižainė Kraštinių santykis 4:3 Kraštinių santykis 16:9
coliai cm ilgis
cm
aukštis
cm
plotas
cm²
ilgis
cm
aukštis
cm
plotas
cm²
18,5 47 38 28 1060 41 23 944
19 48 39 29 1118 42 24 995
20 51 41 30 1239 44 25 1103
21 53 43 32 1366 46 26 1216
22 56 45 34 1499 49 27 1334
23 58 47 35 1638 51 29 1458
24 61 49 37 1784 53 30 1588
25 64 51 38 1935 55 31 1723
26 66 53 40 2093 58 32 1864
27 69 55 41 2258 60 34 201
28 71 57 43 2428 62 35 2161
29 74 59 44 2604 64 36 2318
30 76 61 46 2787 66 37 2481
31 79 63 47 2976 69 39 2649
32 81 65 49 3171 71 40 2823
34 86 69 52 3580 75 42 3187
39 99 79 59 4710 86 49 4193
42 107 85 64 5463 93 52 4863
46 117 93 70 6553 102 57 5833
48 122 98 73 7135 106 60 6352
50 127 102 76 7742 111 62 6892
55 140 112 84 9368 122 68 8339
58 147 118 88 10418 128 72 9274
60 152 122 91 11148 133 75 9924
64 163 130 98 12684 142 80 11292
70 178 142 107 15174 155 87 13508
80 203 163 122 19819 177 100 17643
84 213 171 128 21851 186 105 19452
99 251 201 151 30351 219 123 27019
102 259 207 155 32219 226 127 28681
108 274 219 165 36121 239 134 32155
111 282 226 169 38155 246 138 33,966
152 386 309 232 71548 336 189 63692

Atstumas nuo ekrano iki akių: koks optimalus

Daugiau ir arčiau — štai ką galvoja pirkėjas rinkdamasis idealų televizorių būstui. Tačiau dydis ne vien televizoriaus kainą, bet ir vaizdo kokybės suvokimą lemiantis faktorius.

Apibendrinanti diagrama, pagal kurią galėsite pasiskaičiuoti optimalų atstumą iki televizoriaus, yra kiek žemiau. Jei nebus aišku, kaip ją skaityti, paaiškinimas yra po diagrama. Na, o dabar teorija, kas, kaip ir kodėl.

Kampinė raiška

Jei atsisėsite greta televizoriaus, ekrane būtinai išvysite pikselius, net jeigu bus demonstruojamas 1080p raiškos filmas. Tuo tarpu didėjant atstumui tarp jūsų ir televizoriaus, detalės tankės ir vaizdo kokybė bus geresnė. Šis efektas vadinamas kampine raiška, tai yra, kiek pikselių tenka vienam apžvalgos kampui. Kuo televizorius toliau nuo žiūrovo, tuo kampinė raiška didesnė.

Kampinės raiškos didinimo, traukiantis nuo televizoriaus, riba priklauso nuo regos aštrumo — kažkuriuo momentu nebeįžiūrėsite ne tik pikselių, bet ir vaizdo detalių. Tyrimai rodo, kad žmogus, kurio regos aštrumas normalus – 1.0 (arba 6/6, arba 20/20), gali atskirti pikselius, kai santykis yra 1/60. Tai yra, 1 laipsniui tenka 60 pikselių, arba 32 laipsniai su 1080p raiškos televizoriui.

Naudojantis šiais duomenimis, galima suskaičiuoti mažiausią atstumą, kuriuo galite sėdėti prieš televizorių, ir išlaikyti maksimalią kampinę raišką, ir šis atstumas bus 1,6 karto didesnis už jūsų televizoriaus ekrano įstrižainę. Pavyzdžiui, 55″ televizoriaus idealus stebėjimo atstumas bus 88″ (55″×1,6) arba 223,52 cm (88×2,54).

Pateiktoje diagramoje pateikti optimalūs atstumai skirtingoms raiškoms, tokioms kaip DVD (NTSC 720×480 arba PAL 720×576), 720p, 1080p ir 4K (Ultra HD). Atsižvelgiama tik į horizontaliai išdėstytus taškus, todėl PAL ir NTSC formatai DVD raiška yra drauge.

Kaip skaityti diagramą

Tarkime, turite televizorių kurio ekrano įstrižainė 50″, tad grafikas prasideda apatinėje diagramos dalyje prie 50″ žymos. 0 – 0,9 m atstumu Ultra HD raiška matysite pikselius (baltas laukas diagramoje). Tarp 0,9 ir 2,0 metrų (žydra zona) ideali stebėti Ultra HD kokybės vaizdą, nes šiame tarpe nematysite pikselių, tačiau gerai matysite visas vaizdo detales. Toliau, už 2,0 – 3,0 metrų (violetinė sritis) galėsite su didžiausiu komfortu stebėti 1080p.

Didesniu atstumu 1080p vaizdo kokybė prastės, nes akys nebeįžiūrės visų vaizdo detalių. Atitinkamai, didesniu nei trijų metrų atstumu akys nebeatskirs 720p ir 1080p raiškos vaizdo, tačiau iki 5,5 metrų atstumo vis dar matysite pikselius 480p raiška. Didesniu nei 5,5 metrų atstumu patogu stebėti 480p raiškos vaizdą.

Idealus atstumas – televizoriaus įstrižainės dydžio linijos ir raiškos spalvotos linijos susikirtimo taškas. Tačiau to realizuoti dažnai neįmanoma, todėl galima naudoti atstumą, kuris duotosios įstrižainės atveju lieka reikiamos raiškos srityje.

Tikriausiai dabar manote sau „mano sofa stovi už trijų metrų nuo televizoriaus, taigi man reikia 75″ įstrižainės televizoriaus? Beprotybė!“ Taip, jei norite gauti visavertį 1080p raiškos efektą, tai būtų geriausias variantas esant tokiam atstumui nuo žiūrovo iki televizoriaus. Ir taip priartėjome prie pagrindinio apribojimo daugeliu žmonių — biudžeto, nes didėjant televizoriui, jo kaina auga eksponentiškai.

Kokiame aukštyje kabinti televizorių

Nevalia televizoriaus tiesiog imti ir pakabinti ant sienos taip, kaip jums pataria intuicija, brolis, švogeris ar kaimynystėje gyvenantis draugiškas žmogus voras. Šį klausimą reikėtų spręsti rimtai ir atsakingai, nebent, aišku, nutirpęs ir galiausiai traumuotas sprandas nėra jūsų plano dalis.

Aukštis, kuriame reikėtų kabinti televizorių, kaskart skaičiuojamas atskirai. Tai gan paprasta ir turintis matavimo juostelę, nesunku atlikti pačiam.

Jums reikės žinoti:

  • Televizoriaus matmenis (įstrižainę). Kaip ją sužinoti, jau išsiaiškinome;
  • Atstumą, iš kurio norite žiūrėti televizorių. Žiūrėjimo atstumo nereikėtų imti bet kokio, o parinkti, vadovaujantis ekrano raiška ir televizoriaus įstrižaine. Tai irgi aptarėme. Tačiau jei nenorite sukti galvos tiksliais duomenimis, galite pasinaudoti universaliu, bet nelabai idealiu būdu – padauginkite televizoriaus įstrižainę iš 1,82;
  • Aukštį nuo grindų iki akių lygio. Atsisėskite į tą vietą, iš kuros žiūrėsite televizorių ir išmatuokite atstumą nuo grindų iki akių lygio. Na, arba paprašykite pagalbos, jei savarankiškai to atlikti negalite.

Jei gyvenate ne vienas, galite išmatuoti visų suaugusiųjų ūgius ir apskaičiuoti vidutinę parametro „aukštis nuo grindų iki akių lygio“ reikšmę. Vaikų ūgio skaičiavime nenaudojame, nes, pirma, jie sparčiai auga, antra, jūs neaugate žemyn.

Optimalų televizoriaus pakabinimo aukštį paskaičiuosime, naudodami formulę:

TA=AL+(DT*0,22)

  • TA — televizoriaus įrengimo aukštis (nuo grindų iki ekrano vidurio);
  • AL — aukštis iki akių lygio;
  • DT — atstumas iki televizoriaus. Galite suskaičiuoti, arba galite įvesti savo reikšmę;
  • 0,22 — koeficientas, paremtas vidutiniu sėdinčio žmogaus pasilenkimu — 10-15 laipsnių. Tai yra, jei esate vidutinis naudotojas, kuris televizorių žiūri sėdėdamas, tarkime, ant sofos, tai ši formulė kaip tik jums. Jeigu nuo vertikalios padėties nukrypstate daugiau, nei 15 laipsnių (pavyzdžiui, iki 45 laipsnių – pusiau gulomis), ši formulė reikiamo aukščio skaičiavimui netinka.

Sakysite — „Tai suskaičiuokime koeficientą ir kitiems žmogaus pasilenkimo laipsniams!“. Deja, kitiems pasilenkimo laipsniams nepavyko surasti koeficiento, o patys formulės kūrėjai neaiškina, kaip jis yra gaunamas skirtingose situacijose. Taigi, kol kas formulė dalinė, bet jei turėsite idėjų dėl koeficiento, dalinkitės jomis komentaruose.

Pavyzdys

Tarkime, turite 60″ įstrižainės televizorių. Prieš skaičiuodami, kokiame aukštyje reikia jį kabinti, reikia sužinoti ir optimalų žiūrėjimo atstumą DT, o kaip jau žinome, tam reikia arba iš diagramos surasti tikslų atstumą, arba tiesiog padauginti įstrižainę iš 1,82 (primename, jog koeficientas 1,82 yra supaprastinimas skubantiems, o jei norite tikslumo, turite analizuoti diagramą aukščiau).

DT=60*1,82=109,2″. Rezultatas coliais, tad paverčiame juos į centimetrus: 109,2 dauginame iš 2,54 – ir gauname 277,37 cm.

Išmatavę aukštį iki akių lygio (AL), gavome, tarkime, 100 cm. Dabar turime visus duomenis ir galime paskaičiuoti televizoriaus montavimo aukštį (TA).

TA=100+(277,37*0,22)=161,02 cm, arba 1 metras ir 61 centimetras — būtent tokiame aukštyje reikia kabinti savo 60 colių įstrižainės televizorių, jei norite patogiai jį žiūrėti sėdėdami ant sofos ar fotelio.

Aut. teisės: MTPC
MTPC

(92)
(53)
(39)

Komentarai (15)

Visi šio ciklo įrašai

Susijusios žymos: