ES pažanga švietimo srityje nepakankama  (0)

Europos Sąjunga (ES) pasiekė vieną užsibrėžtą tikslą, bet iki nustatyto termino kitų pasiekti nespės. Beveik po 10 metų nuo to laiko, kai valstybės narės susitarė dėl 5 pagrindinių švietimo ir mokymo tikslų, iš pažangos ataskaitos matyti, kad iki nustatyto 2010 m. termino šių tikslų pasiekti joms nepavyks.

Pasiektas tik vienas tikslas – 15 % padidinti matematikos, gamtos mokslų ir technologijų sričių universiteto absolventų skaičių. Tarp baigusiųjų universitetus yra daugiau moterų – tai taip pat atitinka su minėtu tikslu susijusią sąlygą.

Trijose kitose srityse – dalyvavimo mokymosi visą gyvenimą programoje, mokyklos ar universiteto nebaigiančių moksleivių ir studentų skaičiaus mažinimo, aukštesniojo vidurinio mokslo baigimo – ES šalys padarė tam tikrą pažangą, bet užsibrėžtam tikslui pasiekti jos negana.

Penktojo tikslo – gerinti 15-mečių skaitymo įgūdžius – ES taip pat nepasiekė, be to, palyginti su padėtimi prieš dešimtmetį, šios srities rodikliai netgi pablogėjo.

Bendras švietimo lygis Europoje pakilo. Žemesnį išsilavinimą vis dar turi 30 % darbingo amžiaus gyventojų (77 mln. žmonių), bet šis rodiklis nuo 2000 m. kasmet sumažėja beveik milijonu.

Europos Komisija pranešė, kad nors ES jau seniai pripažino, kad geresnis išsilavinimas yra nepaprastai svarbus norint įveikti ekonomines ir socialines kliūtis, neseniai įvykęs ekonomikos nuosmukis aiškiai parodė, kad švietimo reformos ir investicijų reikia kuo skubiau.

Atskiroje ataskaitoje, kurioje vertinamas ES šalių bendradarbiavimas švietimo srityje, skelbiama, kad vienam moksleiviui ar studentui tenkančios investicijos nuo 2000 m. didėjo visuose švietimo lygmenyse. Vis dėlto išlaidos aukštajam mokslui didinamos ne taip sparčiai, kaip anksčiau. Kad pasivytų JAV, ES šalims kasmet vienam studentui reikės investuoti vidutiniškai 10 000 eurų daugiau.

Šie tikslai buvo numatyti Lisabonos strategijoje – 10 metų darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo plane, kurį vadovai patvirtino 2000 m. Europos Komisija skelbia metines ES pažangos vykdant šį planą ataskaitas.

Kadangi numatytasis strategijos vykdymo laikas eina į pabaigą, ES peržiūri užsibrėžtus tikslus. Šiais metais ES šalių vyriausybės dar įtraukė ugdymo ankstyvoje vaikystėje ir po vidurinio mokslo įgyto išsilavinimo tikslus.

Jos taip pat susitarė, kad būtų siekiama ne tik 15-mečių geresnių skaitymo, bet ir matematikos bei gamtos mokslo įgūdžių.

Aut. teisės: ESnaujienos.lt
ESnaujienos.lt

(0)
(0)
(0)

Komentarai (0)