Liaukitės vaikus auklėti – padėkite jiems augti  (1)

Sparčiai besivystantis mūsų pasaulis, apsuptas įvairiausių technologijų ir mokslo pasiekimų, dažnai žmonių tarpusavio santykius palieka nuošalyje – tai ypač pastebima vaikų ir tėvų santykiuose. Vaikų ir jaunimo vertybės nespėja keistis paskui bėgantį pasaulį, tėvai nespėja stebėti kaip auga jų vaikai – visa tai susilieja į bendrą problemų katilą, iš kurio ir pilasi daugelis dabartinio pasaulio skaudulių – depresijos, savižudybės, chuliganizmai, vagystės... O gal viso to nė nebūtų, jei mes geriau pažintume save, savo vaikus ir į gyvenimą žiūrėtume kiek kitaip?

Šimtai skirtingų mokslininkų, pedagogų ir psichologų nagrinėdami šias problemas sutaria bent jau dėl vieno – labai didelę įtaką būsimam žmogaus gyvenimui padaro jo vaikystė. Vaikystės atspaudai taip giliai įsirėžia į pasąmonę, jog vėliau visas mūsų gyvenimas būna ženklinamas šiais pėdsakais. Apie tai galima paskaityti įvairiose knygose, kurių nemažai jau prirašyta ir dar daug bus išleista ateityje. Vieną iš tokių knygų, aprėpianti tėvų ir vaikų pasaulėžiūrą, požiūrių ypatumus ir skirtumus, auklėjimo žalą ir naudą išleido leidykla „Mijalba“.

Tikriausiai ši knyga būtų nepakliuvusi į mūsų portalo skiltelę, jei pati leidykla nebūtų pasiūliusi ją paskaityti ir pristatyti skaitytojams. Mes taip ir padarėme – su malonumu prisiminėme savo vaikystę ir tą visiškai skirtingą pasaulį, kurį tuomet matėme. Nors pagrindinis knygos „Liaukitės vaikus auklėti – padėkite jiems augti“ akcentas – neįkyrūs ir žaismingi patarimai, kaip elgtis (būtent elgtis, o ne auklėti) su įvairaus amžiaus vaikais, ji patiks ir dar neturintiems vaikų – joje paprastai ir suprantamai išaiškinti suaugusių ir vaikų požiūrių skirtumai, sukeliantys prisiminus ir šypsenas.

Šią knygą parašė mama ir duktė – Zariana ir Nina Nekrasovos. Jos nuolat rašo į žurnalus "Laimingi tėvai", "Mano vaikas", "Namų židinys", "MINI" , "ELLE", "Kosmopoliten", "Pati", "Moterų sveikata" ir į kitus, taigi surinko dažniausiai skaitytojų užduodamus klausimus, specialistų atsakymus, susumavo savo pačių patirtį, apmąstė savo požiūrius į pasaulį ir vienų į kitus. Visa tai sudėstė ir sukūrė knygą kaip pašnekesį, kuriame ne mažiau aiškiai negu tėvų, skamba vaikų balsai, išreiškiami jų požiūriai ir poreikiai.

Liaukitės vaikus auklėti – balsas, siekiantis apginti tėvus, iškamuotus begalinių patarimų, pareigos jausmo, neturinčius nei laiko, nei jėgų „auklėti“. Autorės siūlo nutraukti tą sunkų ir apskritai nemalonų procesą ir pradėti draugauti su savo vaiku, suprasti jį, suvokti, kas jam svarbu, tiesiog mylėti.

Skirtingai nuo panašios tematikos populiariosios psichologijos knygų, šioje labai daug įvairių įdomių testukų ir nesudėtingų žaidimų, padedančių lengviau pažinti tiek save, tiek ir savo vaikus. Ir tuo pačiu, susikurti bendrą laisvalaikį su savo vaikais.

Vienintelis į akis kritęs didesnis knygos trūkumas – per mažai atpalaiduojančių, tiesiog laisvalaikiui skirtų praleisti žaidimų ir bendros veiklos patarimų, bet šitą galima susigalvoti patiems.

Ir be jokių abejonių, knyga labai pravers įvairaus amžiaus vaikus auginantiems tėvams - net jei knygos patarimai jums pasirodys neteisingi, tai bent jau tikrai jie praplės akiratį ir padės patiems kūrybiškiau išspręsti problemas. Skaitydami šią knygą mes supratome vieną - vaikų auginimui prireiks viso mūsų išradingumo ir žaismingumo, milžiniškų kantrybės ir supratingumo resursų - žodžiu, visko, ko tik mes esame išmokę ir ką dar tik planuojame išmokti. Turbūt tai vienas iš pačių didžiausių žmogaus gyvenimo iššūkių - išauginti mąstantį, savimi pasitikintį ir psichologiškai nesužalotą žmogų.

Jeigu abejojate ar ši knyga jums pravers, galite akimis permesti jos turinį – taip bus lengviau susidaryti pirmą tikrą įspūdį apie knygos vertę.

Turinys

ĮŽANGA................................................................................................. 13
TESTAS. Koks jūs sodininkas?................................................................... 16
PIRMA DALIS.
MYLĖKIME BE SĄLYGŲ, AUGINKIME BE
PASTANGŲ
.............................................................................................25 
   PIRMAS SKYRIUS. MEILĖ BE SĄLYGŲ................................................27
     Mylėkime, o ne meiliai žiūrėkime......................................................... 27
     Kaip tai vyksta...................................................................................... 30
     PRATIMAS. Nesakyk „ne".................................................................... 31
     TESTAS - EKSPERIMENTAS. Suskaičiuok pajamas........................ 32
     Kaip išvengti draudimų............................................................................ 34
     PRATIMAS. Žaidimas „Diena be draudimų"..................................... 3 5
     Draudimų prigimtis................................................................................. 37
     Matykite tai, kas geriausia........................................................................ 38
     Kas mane išmokys?................................................................................... 39 
  ANTRAS SKYRIUS. PINKLĖS TĖVAMS..............................................42 
    Meilė ir baimės......................................................................................... 42 
    Pirmosios pinklės. „KANTRYBĖ TRŪKO"............................................44 
    Čiūčia liūlia arba: Nė valandėlės ramybės!........................................... 44 
    Iš kur semtis kantrybės?....................................................................... 45 
    Antrosios pinklės. PAVOJINGOS FRAZĖS............................................47 
    MINI TESTAS. „Tave mane nesupranta"........................................... 50
    Trečiosios pinkles. „KAIP MES VIENAS KITĄ APGAUDINĖJAME" .. 51
    Kaip mes tai darome?........................................................................... 53
    Nemokykite vaikų meluoti................................................................... 54
    Ketvirtosios pinkles. „UŽ INICIATYVĄ BAUDŽIAMA" ...................... 56
    MINI TESTAS.....................................................................................56
    Ar tu mane gerbi?................................................................................. 58
    Reikia vaiką ne mokyti, o sužadinti jo mąstymą.................................. 60
    MINI TESTAS. Taisyklės.................................................................... 61
    Penktosios pinkles. „BIJAU, KAD KO NORS NEATSITIKTŲ" ..........63
    Nuo ko prasideda saugumas ................................................................ 65
    Apsauga nuo pavojų............................................................................. 66
    PRATIMAS. Ką padaryti, kad sau būtų paprasčiau,
    o vaikams - saugiau........................................................ 67
    Laisvę mūsų vaikams!............................................................................72
    PRATIMAS. Didžiausios pinklės. Kas pasirodys sudėtingiausia,
    arba Kaip gauti naudos iš to, ką jūs sužinojote..............74
    Dvi skirtingos meilės: besąlygiška meilė ir nerimastinga meilė........... 78
    PIRMOSIOS DALIES IŠVADOS............................................................79
ANTRA DALIS. BURTININKAI IR ZOMBIAI ARBA KAS KLIUDO
TĖVAMS IR VAIKAMS BŪTI LAIMINGIEMS?
..................................81 
  PIRMAS SKYRIUS. NAUJAS POŽIŪRIS į SENAS APLINKYBES......8 3
    Kas lemia mūsų veiksmus?........................................................................ 84
    Atsargiai: zombiai..................................................................................... 8 6
    Introjekcija................................................................................................ 87
    TESTAS. Kieno labui jūs tai darote?................................................... 8 8
    Kas vadovauja paradui?............................................................................. 94
    Atsargiai: programa!.................................................................................. 9 5
    Mus pasirenka... mes pasirenkam... ir elgiamės kaip zombiai................. 9 6
    Užuot kovoję, keiskite taktiką................................................................... 97
    PRATIMAS. Žaidimas „Pasikeiskime vietomis".................................. 9 8
    Kokių būna programų..............................................................................99
    Ar jūs ne zombiai?.................................................................................. 101
    Kaip atsikratyti programos?.................................................................... 102
    PRATIMAS. „Sena programa - nauja programa" ............................. 103
    Nuo burtininkų ligi zombių - ten ir atgal ............................................ 105
    IŠVADOS............................................................................................... 107
  ANTRAS SKYRIUS. PIRMASIS PRIEŠAS: GYVENIMO PATIRTIS 108
    Praeities chimeros - balsai iš savo pačių vaikystės.................................. 109
    TESTAS. Gyvenimo patirtis - padeda ar žlugdo?............................. 110
    Kaip ir kada gyvenimo patirtis nuveda mus į klystkelius....................... 113
    Pirmoji klaida: „Nekartok mano klaidų" ........................................... 113
    MINI PRATIMAS.............................................................................115
    Antroji klaida: „Kas tau geriau, žinau aš..."........................................ 116
    Trečioji klaida: „Tokia skirtinga patirtis" ........................................... 117
    PRATIMAS. Šeimos taryba, arba Ką daryti, kai kiekvienas suaugęs
    laiko savo patirtį pačia geriausia..................................... 117
    Ketvirtoji klaida: Tėvų būgštavimai: „O ką gi aš darysiu,
    kai jis išeis?".......................................................................................v 119
    PRATIMAS........................................................................................ 122
    Jei sąžiningai........................................................................................ 122
    IŠVADOS............................................................................................... 123
  TREČIAS SKYRIUS. ANTRASIS PRIEŠAS: KALTĖS JAUSMAS.......124
    Nuosprendis patiems sau ....................................................................... 124
    Kas atsitinka kaltiems tėvams................................................................. 126
    Be kaltės kalti vaikai................................................................................ 127
    PRATIMAS. Kaip išsivaduoti iš kaltės jausmo.................................. 129
    TESTAS. Nemokykite vaikų jausti kaltės.......................................... 130
    TESTAS. Kas kaltas? Kas formuoja vaiko sieloje kaltės jausmą? 
    Ar ne jūs patys?.................................................................. 131 
    Kaltė - tai signalas.................................................................................. 135 
    PRATIMAS........................................................................................ 136 
    Apgailestauti galima, o save kaltinti - ne............................................... 137 
    PRATIMAS. Kaip pasakyti vaikui „ne" ir nesijausti prasikaltus ....... 138 
   KETVIRTAS SKYRIUS. TREČIASIS PRIEŠAS:
   IDEALO VAIKYMASIS
.........................................................................141 
    Kaip tai prasideda................................................................................... 141 
    Mes įsimylėję.......................................................................................... 142 
    Elitinis pavyzdys..................................................................................... 142 
    „Elitinis pavyzdys" pakėlė maištą........................................................... 144 
    Idealūs tėvai............................................................................................ 145 
    TESTAS. Pasitikrinkite...................................................................... 146 
    Rašinys „Viena idealios mamos gyvenimo diena".............................. 147 
    Mažas nukrypimas ta pačia tema........................................................... 149 
    Nuleiskite kartelę, jūs ne kengūra.......................................................... 150 
    PRATIMAS. Ieškome pliusų.............................................................. 152 
    Neideali mama........................................................................................ 152
    Būkite kantrūs........................................................................................ 153
    VIETOJ IŠVADŲ..................................................................................1 54 
  PENKTAS SKYRIUS. KADA IR KODĖL VAIKAI IŠVEDA MUS
  IŠ KANTRYBĖS
..................................................................................... 155
    Praeities chimeros ir užgniaužtos emocijos ............................................ 157
    PRATIMAS. Kaip nustatyti, kas būtent mane išveda iš kantrybės... 161
TREČIA DALIS. KAIP JIE AUGA........................................................165
    Apie ką jūs sužinosite šioje knygos dalyje.............................................. 167
  PIRMAS SKYRIUS. DALINĖ ATSAKOMYBĖ...................................170
    Kiekvienas vaikas turi savo ypatumų...................................................... 171
    Kodėl auklėti mums atrodo sunku......................................................... 172
    Nuorodos tėvams.................................................................................... 173
    O štai kas priklauso nuo jūsų! ................................................................ 174
    Sėkmingo augimo formulė...................................................................... 175
    TESTAS-EKSPERIMENTAS. Patikrink save...................................176
  ANTRAS SKYRIUS. KOPIMAS AUKŠTYN........................................179
    Susiję viena gija....................................................................................... 183
  TREČIAS SKYRIUS. PASITIKRINKITE LENTELĖSE......................184
  KETVIRTAS SKYRIUS. LABAS, TAI AŠ! NUO 0 IKI 3.....................189
    Be nuogąstavimų..................................................................................... 190
    Ar tu manimi pasitiki?............................................................................ 191
    Kaip tai vyksta (ir kaip privalo vykti)..................................................... 192
    Prieraišumas............................................................................................ 194
    Ką sieja prisirišimas ................................................................................ 195
    Kad auklė netaptų mama ....................................................................... 196
    Auklės pranašumas..................................................................................196
    Po vienerių metų..................................................................................... 197
    Nagi, pasivyk! ......................................................................................... 198
    PRATIMAS. Su aukle........................................................................ 199
    Orientuokitės į vaiko poreikius, o ne į savo...........................................201
    Kaip pasakyti vaikui: „Aš tave myliu...".................................................202
    Tvarka ir netvarka...................................................................................204
    PRATIMAS. Dar keli patarimai ........................................................205
    PRATIMAS-ŽAIDIMAS. Gal nori būti mano uodega?....................207
    Dėmesys smulkiems dalykams...............................................................209
    PRATIMAS. Kelios idėjos, kuo užimti vaiką virtuvėje,
    kad suspėtume viską išvirti............................................210
    PRATIMAS. Žaidimai su pirščiukais.................................................211
    Kodėl jis viską griebia ir neklauso...........................................................213
    PRATIMAS. Kaip mažylį sustabdyti.................................................214
    Nestabdykite vaiko iniciatyvos...............................................................216
    Kuo jis amžinai užsiėmęs........................................................................217
    PRATIMAS. Kaip nukreipti vaiką iš vienokios veiklos į kitokią........217
    Kodėl mažylis atkakliai laikosi to, ko nori..............................................219
    Laikykitės protingo balanso....................................................................221
    PRATIMAS. Kaip priversti vaiką sutvarkyti žaislus...........................225
  PENKTAS SKYRIUS. TREJŲ METŲ AMŽIAUS KRIZĖ..................229
    Treji metai. Gelbėkite!............................................................................229
    Kokie tie sunkumai.................................................................................230
    Vaiko pasitikėjimas savimi - taškas jūsų naudai ....................................231
    Išlaikyk distanciją...................................................................................232
    Kas mūsų laukia......................................................................................233
    Apsieisime be isterijos.............................................................................234
    PRATIMAS. Jūsų mažylis įpuolė į isteriją. Ką daryti?......................235
  ŠEŠTAS SKYRIUS. VAIKIUKAS IKIMOKYKLINUKAS....................237
    Kodėlčių metas.......................................................................................238
    PRATIMAS KODĖLČIAMS. Kaip teisingai atsakyti j visus klausimus, kai jūs
  
 nebegalite pakęsti netgi paties žodžio „kodėl" ...............................................239
    Būtinai reikia viską suspėti.....................................................................240
    PRATIMAS. Patraukime vaiką paskui save nesipykdami..................241
    Trys „savi..." ir kaltas be kaltės...............................................................242
    Kaltės jausmas ir jo pasekmės.................................................................243
    PRATIMAS. Ką daryti, jeigu jūsų vaikai susipešė.............................246
    Nuo kaltės link atsakomybės..................................................................248
    Štai kaip ugdoma atsakomybė................................................................250
    PRATIMAS. Užgauli pravarde...........................................................252
    Vaikai — ne suaugusieji...........................................................................254
    Vaikai mąsto kitaip.................................................................................255
    Egocentristai nėra egoistai......................................................................257
    PRATIMAS. Padėkite susidraugauti..................................................258
    Visas pasaulis aplinkui - gyvas...............................................................261
    Tegyvuoja žaidimas!................................................................................263
    Žaidimas kaip pasaulio ir savęs pažinimo būdas....................................263
    PRATIMAS. Mokomės žaisdami.......................................................264
    Apie vaidmenų žaidimo svarbą...............................................................266
    PRATIMAS. Kada žaidimas padeda..................................................267
    PRATIMAS.......................................................................................268
    Kelias į sėkmę, arba Kaip parodyti savo tėvišką ar motinišką meilę.......271
    PRATIMAS. Gydomoji apsikabinimų galia......................................272
  SEPTINTAS SKYRIUS. JAUNESNIOJO MOKYKLINIO AMŽIAUS 
  VAIKAS IR KITI
....................................................................................273
    Nauja krizė ir jos pasekmės ....................................................................273
    Kaip pasikeičia vaiko mąstymas..............................................................273
    „Noriu, bet negaliu!"..............................................................................275
    Signalas tėvams.......................................................................................276
    Trys užduotys vaikui..............................................................................279
    Mokyklos metų pradžia - krizė tėvams..................................................279
    Apsisprendžiame, ką daryti, ir darome...................................................281
    Ką papasakoti.......................................................................................... 282
    MINI PRATIMAS. Kaip parinkti mokyklą.......................................282
    Skiepai nuo bejėgiškumo........................................................................284
    Paguoskite ir pamokinkite......................................................................287
    Išmokinkite vaiką susidoroti su užduotimis...........................................288
    PRATIMAS. Kaip tinkamai paskirti užduotį..........................................290
    TESTAS. Nuovargis ar tingumas............................................................292
    Nuostabūs metai.....................................................................................293
    PRATIMAS. Išvaizda..............................................................................294
    PRATIMAS. Kaip tvirtai laikytis savo žodžio - ir nesusipykti..........................296
  AŠTUNTAS SKYRIUS. PEREINAMOJO AMŽIAUS SUNKUMAI................... 297
    O kur pereiname?...................................................................................298
    Kieno jūs pusėje?....................................................................................299
    PRATIMAS. Kas jo galvoje......................................................................300
    Didysis perėjimas ...................................................................................302
    Viskas prasideda nuo sprogimo .............................................................. 303
    Kaip formuojasi savimonė.......................................................................306
    TESTAS. TRYS gyvūnai...........................................................................307
    Atstūmimo tarpsnis................................................................................309
    Tipiškos pavargusių tėvų klaidos............................................................316
    Žingsniai į suartėjimą.............................................................................317
    PRATIMAS. Bendra kalba.......................................................................319 
  PABAIGA.................................................................................................322 
  Karta po kartos........................................................................................324
PABAIGOS ŽODIS. VAIKAI GELBĖTOJAI....................................................330

Aut. teisės: www.technologijos.lt

(9)
(0)
(7)

Komentarai (1)