Konkursas algoritmų entuziastams – "Pėsčiųjų perėja!"  (2)

UAB "Neurotechnology" organizuoja konkursą, kurio metu dalyviai turi sukurti efektyvų kompiuterinį algoritmą pėsčiųjų perėjos ženklui nuotraukoje aptikti.

Apžvalga

Konkurso tikslas yra sukurti kompiuterinį algoritmą, kuris nuotraukoje aptiktų ženklus „Pėsčiųjų perėja“ (Nr. 533 ir 534 pagal KET 1 priedą). Algoritmui pateikiami paveikslėliai yra nuotraukos iš realios miesto aplinkos.

Visus konkurso atnaujinimus ir aktualios informacijos papildymus rasite oficialioje konkurso svetainėje.


Sąlygos

 1. Konkursas vyksta iki 2013 metų balandžio 2 dienos.
 2. Dalyvauti gali visi norintys asmenys, išskyrus UAB "Neurotechnology" darbuotojus.
 3. Algoritmai gali būti realizuoti įvairiomis laisvai pasirenkamomis technologijomis, tačiau būtina atsižvelgti į šiuos reikalavimus:
  1. Konkurso dalyvis privalo būti programos autorius ir turi pateikti algoritmo aprašymą.
  2. Vertinimui pateikiamas programos vykdymo failas(-ai). Visų failų dydis neturi viršyti 100 MB.
  3. Algoritmas negali naudoti interneto, t.y. algoritmas turi veikti lokaliame kompiuteryje.
  4. Algoritmas kiekvienai testinei nuotraukai turi pateikti tokius rezultatus:
   1. Nuotraukoje surastų ženklų kiekį.
   2. Kiekvienam aptiktam ženklui pateikti jo koordinates ir dydį.
  5. Programai pateikiami duomenys – komandinės eilutės parametras su tekstinio failo vardu. Tekstiniame faile kiekvienoje eilutėje įrašytas paveikslėlio failo vardas, kurį ji turi apdoroti. Atsakymai surašomi į atskirus failus kiekvienam paveikslėliui atitinkamai. Failo pavyzdys.

Sprendimo pateikimas

Sprendimas turi būti užregistuotas apie tai parašius elektroniniu paštu konkursas@neurotechnology.com:

 • Iki 2 MB failai gali būti prisegti prie laiško.
 • Didesni nei 2 MB failai turi būti siunčiami vienu iš šitų būdų:
  • per online failų saugyklas (pvz. DropBox arba dalyvio asmeninis FTP), pateikus mums visus prisijungimo duomenis;
  • per mūsų FTP – mes duosime prisijungimo vardą ir slaptažodį kiekvienam paprašiusiam konkursantui atskirai.

Vertinimas

Kiekvienas dalyvis gali pateikti bet kiek savo programų versijų iki konkurso pabaigos. Bus vertinamos visos dalyvio versijos, tačiau galutiniam vertinimui bus atrinkta versija su geriausiu rezultatu. Autorius gali nurodyti, kurių versijų nevertinti.

Vertinimas vyksta 2 turais.

Pirmas turas – įvertinamas atitikimas minimaliems reikalavimams. Jeigu algoritmas neatitinka bent vieno reikalavimo, jis toliau nevertinamas:

 • Veikimo greitis – nuotraukos, kurios dydis yra 1920x1080 pikselių, apdorojimas turi užtrukti ne ilgiau kaip 10 sekundžių naudojant Intel i7-920 procesorių (2.67 GHz). 
 • Atpažinimo tikslumasEqual Error Rate turi būti mažesnis už 30%.
 • Programos dydis – visų algoritmo failų dydis neturi būti didesnis nei 100 MB.

Antras turas – vertinimas pagal išvardintus kriterijus. Pagal kiekvieną kriterijų algoritmai surūšiuojami ir pirmi geriausi algoritmai įvertinami balais:

Vertinimas balais pagal kriterijus
Kriterijus 1 vieta 2 vieta 3 vieta
Teisingai surastų ženklų kiekis 6 4 2
Klaidingai surastų ženklų kiekis (kuo mažiau, tuo geriau) 6 4 2
Bendras ženklų pozicijų koordinačių nustatymo tikslumas 6 4 2
Bendras algoritmo veikimo laikas 9 6 3
Sukompiliuoto algoritmo paleidimo failo ir jam priklausančių failų bendras dydis 3 2 1

Pagal visus kriterijus surinkti balai susumuojami. Laimi algoritmas gavęs daugiausiai balų.

Konkurso vertinimai bus paskelbti iki 2013 metų gegužės 3 dienos šitame puslapyje [nuoroda].

Prizai

Laimėtojai bus apdovanoti piniginiais prizais:

 • Pirma vieta – 3000 Lt
 • Antra vieta – 1000 Lt
 • Trečia vieta – 500 Lt

Papildoma informacija – konkursas@neurotechnology.com

Duomenys algoritmo testavimui

ZIP archyvas (305 MB). Archyvo turinys:

 • 324 paveiksliukai, JPEG arba PNG formatais.
 • TXT failai prie kiekvieno paveiklsiuko su pėsčiųjų perėjos ženklų koordinatemis (rezultatų failais):
  • Kiekvieno tekstinio failo vardas yra atitinkamo paveiksliuko failo pilnas vardas su ".txt" gale. Pvz: kadras001.jpg.txt turi ženklų koordinates iš kadras001.jpg paveiksliuko.
  • Kiekvienoje eilutėje yra vieno ženklo koordinatės.
  • Koordinačių formatas yra 4 sveiki skaitmenys, atskirti tarpais:
   • Pirmi du yra ženklo kairiojo viršutinio kampo X ir Y koordinatės (pikseliais).
   • Trečias – skirtumas pikseliais tarp ženklo dešiniojo apatinio kampo ir kairiojo viršutinio kampo X koordinačių (pikseliais).
   • Ketvirtas – skirtumas pikseliais tarp ženklo dešiniojo apatinio kampo ir kairiojo viršutinio kampo Y koordinačių (pikseliais).

Papildoma informacijA

Vertinimui bus naudojamas kitas paveiksliukų rinkinys, negu pateiktas algoritmų paruošimui. Konkurso pabaigoje (po balandžio 2 dienos) bus paskelbti duomenys, su kuriais bus vertinami algoritmai.

Algoritmas turi pažymėti tik 533 ir 534 ženklus (žr. ženklų lentelę). Visi kiti panašūs ženklai (pvz. Nr. 105, 127, 310, 535 ir kiti) turi būti atmesti.

Jei algoritmo vykdymo metu įvyksta klaida (pvz., nerandamas nei vienas ženklas paveikslėlyje ir t.t.), tuomet atitinkamų duomenų į rezultatų failą rašyti nereikia.

Pradinių duomenų failas programai paduodamas kaip komandinės eilutės parametras. Programa neturi prašyti vartotojo įvesti papildomų duomenų, prašyti paspausti klavišą ar pan.

Nuotraukos su ženklais buvo surinktos Lietuvos gatvėse bei keliuose naudojant automobilinius vaizdo registratorius, fotoaparatus ir mobilius telefonus. Nuotraukos turi tokias savybes ir apribojimus:

 1. Ženklo dydis paveikslėlyje yra ne mažesnis kaip 20 x 20 pikselių.
 2. Ženklas paveikslėlyje yra pasuktas ne daugiau kaip 45 laipsniais bet kuria ašimi.
 3. Paveikslėlyje ženklų skaičius ir tipai neribojami. Kai kuriuose paveikslėliuose gali iš viso nebūti jokių ženklų.

Klausimai ir atsakymai

 1. Kokią OS galima naudoti? Pageidautina, kad tai būtų Windows arba Linux, ir kad mes Jūsų programą galėtume paleisti ant plačiai paplitusių OS versijų ir distribucijų.
 2. Kokią programavimo kalbą galima naudoti? Programavimo kalba nėra svarbi, tačiau testavimui prašome pateikti visus reikalingus paleidimo failus. Dar geriau pateikti aprašymą, kaip paleisti programą ir kokie papildomi veiksmai turi būti atlikti prieš tai.

Aut. teisės: www.technologijos.lt

(12)
(0)
(0)

Komentarai (2)

Susijusios žymos: