Tikimasi, jog e. baudos projektas leis taupyti gyventojų laiką ir lėšas  (5)

Vidaus reikalų ministerija (VRM) rengia e. baudos projektą, leisiantį pagerinti baudų mokėjimą: bus sudaromos galimybės elektroniniu būdu informuoti asmenis apie paskirtas baudas ir jas sumokėti greičiau ir patogiau. Projektas bus įgyvendintas iki 2012 metų, sakoma išplatintame pranešime.


Kuria efektyvesnę baudų vadybos sistemą

Kasmet policijos pareigūnai už įvairius eismo taisyklių pažeidimus skiria apie pusę milijono baudų, kurių bendra suma siekia apie 111 mln. Lt. "Suprantama, kad tokį kiekį dokumentų sutvarkyti rankiniu būdu, kaip yra daroma dabar, yra labai sunku. Darbui optimizuoti šiais metais pradėjo veikti Administracinių teisės pažeidimų ir eismo įvykių registras, leidžiantis vienoje duomenų bazėje kaupti informaciją apie administracinių teisės pažeidimų nutarimus ir paskirtas baudas bei centralizuotai jas administruoti, – apie naujoves policijoje kalba ministras R. Palaitis. – Tačiau to nepakanka, kad baudų iš pažeidėjų išieškojimo sistema veiktų tikrai efektyviai".

Sumokėti baudą skatins priminimais

Pasak ministro, kad surenkama tik dalis paskirtų baudų, lemia tai, jog iki šiol nėra sukurta fizinių asmenų informavimo sistema. Šiuo metu administracinių baudų mokėtojai informaciją apie paskirtą baudą, jos apmokėjimo terminus bei apmokėjimui būtinus duomenis (banko sąskaitą, įmokos kodą ir kitus) dažniausiai gauna tik popieriniu formatu. "Tai nėra efektyvus prasižengusių asmenų informavimo būdas apie jiems skirtas administracines baudas, jie neturi galimybių gauti priminimus apie mokėtinas baudas, patogiai sekti baudų sumokėjimo būklę ar terminus. Tai yra viena svarbiausių priežasčių, lemiančių nesumokėtų baudų dalies didėjimą Lietuvoje. Remiantis Policijos departamento duomenimis, šiuo metu surenkama tik apie 40 procentų skirtų administracinių baudų".

Skatinimo ir priminimo strategijos nuspręsta imtis todėl, kad iš visų sumokėtų baudų tik 2 proc. buvo išieškotos, likusios – sumokėtos savanoriškai. "Tai rodo, jog norint didinti surenkamų baudų dalį, ypač svarbu skatinti savanorišką baudų mokėjimą – užtikrinant lengvai prieinamą informaciją apie baudas, sukuriant patogias jų apmokėjimo priemones bei sudarant motyvaciją baudas sumokėti savanoriškai, pavyzdžiui, sujungti baudų mokėjimų administravimą su kitomis prievolėmis valstybei ir panašiai", – sako ministras R. Palaitis.

Sumažės administracinė našta

Ministro R. Palaičio teigimu, e. baudos projektas teiks ir pridėtinę vertę. "Atsiras galimybė Policijos departamentui, Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI), teismams ir antstoliams efektyviai keistis informacija apie sumokėtas ir nesumokėtas baudas bei žyminį mokestį. Todėl piliečiams sumažės administracinė našta – baudos ar žyminio mokesčio sumokėjimo banke faktui patvirtinti nebereikės gaišti laiko pateikiant reikiamai institucijai mokėjimo kvitus, kaip yra dabar. Be to, tai leis išvengti klaidingų antstolių kreipimųsi į baudas jau sumokėjusius asmenis", – teigia ministras.

Siūlys vartotojui palankias paslaugas

Informatikos ir ryšių departamento prie VRM, bendradarbiaujančio su VMI ir Policijos departamentu, įgyvendinamo e. baudos projekto metu bus sukurtos šios elektroninės paslaugos:

  • informacijos apie ne ginčo tvarka skirtas baudas teikimo elektroninė paslauga;
  • ne ginčo tvarka skirtų baudų apmokėjimo elektroninė paslauga;
  • priminimo apie artėjantį ne ginčo tvarka skirtos baudos apmokėjimo terminą siuntimas;
  • elektroninių pranešimų apie prievolių (baudų) įvykdymą (sumokėjimą, įskaitymą turimomis permokomis ir kitais būdais);
  • automatinis prievolių (baudų) įskaitymas skolininko turimomis permokomis;
  • pranešimų apie išieškojimo eigą teikimas;
  • pretenzijos dėl baudos skyrimo, prievolės (baudos) administravimo ir išieškojimo procesų teikimas.
Aut. teisės: www.technologijos.lt
(0)
(1)
(-1)

Komentarai (5)