Vyriausybė jau turi planą, kaip kaups pinigus didžiulėms energetikos statyboms - reikės 2,5 mlrd. eurų, kitų alternatyvų tiesiog nėra (5)

2019-10-28

Vyriausybė pritarė ir Seimui pateikė Energetikos ministerijos parengtą teisės aktų projektų paketą, kuriuo numatoma, kaip bus kaupiamos lėšos giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno statyboms. Tokį finansavimą numatyti įpareigoja Europos Sąjungos (ES) teisės aktai.

Ilgalaikėje perspektyvoje Lietuva turės įsirengti giluminį atliekyną, į kurį bus perkeltos visos Ignalinos atominės elektrinės (toliau – Ignalinos AE) eksploatavimo metu susidariusios ir kitos Lietuvoje sukauptos ilgaamžės radioaktyviosios atliekos.

Vyriausybė pritarė, kad Lietuva giluminiam atliekynui reikiamas lėšas kauptų Rezerviniame fonde, į kurį kasmet būtų pervedama ne mažiau kaip 25 proc. gautų į valstybės biudžetą valstybės valdomų įmonių dividendų. Šios lėšos būtų kaupiamos ir naudojamos tik apsisprendus dėl konkrečių projektų įgyvendinimo. Todėl valstybės biudžetui artimiausiais metais tai neturės poveikio. Paties atliekyno statybos darbai prasidėtų 2056 m., o iki tol šios atliekos bus saugomos laikinai įrengtose saugyklose.

ES teisės aktai numato, kad valstybė privalo užtikrinti ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų tvarkymo finansavimą.

„Lietuva atsakingai žiūri į ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų tvarkymą. Siekdami užtikrinti strategiškai svarbų ir ilgalaikį tvarų finansavimą turime jau dabar numatyti lėšų kaupimo šaltinius, kad tam nereikėtų naudoti finansavimo iš biudžeto, o visi darbai ateityje būtų vykdomi laiku ir kokybiškai“, – sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Iš Ignalinos AE reaktorių išimtas panaudotas branduolinis kuras bei kitos ilgaamžės radioaktyviosios atliekos, kurios šiuo metu yra saugomos laikinose saugyklose, turės būti perkeltos į giluminį atliekyną iki 2066 metų.

Planuojama, kad iki 2045 metų bus atlikti su giluminio atliekyno vietos parinkimu susiję darbai, o 2056 m. prasidėtų statybos. Šiuo metu tokio atliekyno įrengimas yra vienintelis saugus ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų sutvarkymo būdas – kitų pasaulyje pripažintų alternatyvų nėra.

Skaičiuojama, kad giluminio atliekyno įrengimas kainuotų apie 2,5 mlrd. eurų. Todėl yra būtina pradėti kaupti lėšas jo įrengimui, iki šiol tai nebuvo daroma.

Seimui pateiktame pakete taip pat yra įstatymo projektas, numatantis  Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo likvidavimą, o jo pajamų šaltinį – lėšas, gautas už VĮ Ignalinos atominės elektrinės parduotą turtą – kaupti įmonės sąskaitoje ir naudoti Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo darbams pagal įmonės išlaidų sąmatą, kurią tvirtina energetikos ministras ir kurios vykdymą prižiūri VĮ Ignalinos atominės elektrinės valdyba ir Energetikos ministerija.

Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo darbai ir trumpaamžių atliekų tvarkymas ir toliau bus finansuojami ES paramos (iki 86 proc.), valstybės biudžeto ir VĮ Ignalinos atominės elektrinės nuosavomis lėšomis.

Aut. teisės: www.technologijos.lt

(12)
(3)
(9)

Komentarai (5)

Visi šio ciklo įrašai