Tyrimų išvada: naujos AE statybos aikštelėse nėra tektoninių lūžių (0)

2010-11-12

Atlikti išsamūs, daugiau nei dvejus metus trukę naujos Visagino atominės elektrinės (AE) statybos aikštelių tyrimai parodė, kad aikšteles kerta įsirėžę palaidoti upių slėniai (paleoįrėžiai), tačiau nėra nei vieno tektoninio lūžio.

Giluminei geologinės ir tektoninės aikštelių ir jas supančios teritorijos sandaros tyrimams buvo pasitelktos pažangiausios šiuo metu pasaulyje naudojamos technologijos, t.y. buvo atlikti aukštos skiriamosios gebos dvimatės (2D) ir trimatės (3D) seisminės žvalgybos tyrimai. Visus tyrimus atliko tarptautinį konkursą laimėjęs geologinių įmonių konsorciumas – lauko darbus atliko Vengrijos seisminių tyrimų kompanija, gauti duomenys buvo apdoroti Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV), interpretuoti Danijoje ir Lietuvoje.

Atliktų tyrimų rezultatai buvo pristatyti Lietuvos geologijos tarnybai (LGT) bei šiuo metu Lietuvoje vykstančios Tarptautinės atominės energijos agentuos (TATENA) misijos ekspertams. „Galima drąsiai konstatuoti, kad yra pasiektas naujas reikšmingas geologinis rezultatas, įrodantis, kad naujos AE potencialiose statybos aikštelėse geologinėje nuosėdinėje storymėje lūžių nėra. O tai reiškia, kad tiek nauja AE tiek ir kiti branduolinės energetikos objektai  bus statomi  geologiniu ir seisminiu požiūriu saugiose vietose, - sakė dr. Jonas Satkūnas, LGT direktoriaus pavaduotojas.

Pasak dr. J.Satkūno Ignalinos AE teritorija jau senai buvo tiriama ir pagal iki šiol turimus duomenis buvo interpretuojamas giluminių lūžių buvimas. Tą sąlygojo tuo metu naudojamos ne tokios pažangios technologijos, kurios neleido atlikti tokius išsamius tyrimus, kokie buvo atlikti šią vasarą.

Naujos Visagino AE statybos aikštelėse tyrimų metu gręžiniuose buvo sprogdinami sprogmenys, naudojamos oro patrankos bei sunkiosios vibroplokštės, taip sukeliant žemės mikrodrebėjimus ir juos matuojant specialia tyrimų plote išdėstyta įranga. Taip pat pirmąkart atlikti unikalūs tyrimai ir Drūkšių ežere, kuris buvo visiškai neištirta akvatorija ankstesnių tyrimų metu. Darbų metu gautas ypatingai didelis informacijos kiekis – aikštelėse informacija apie giluminę sandarą gauta tyrimų taškuose kas 12,5 m, sudarytas trimatis pagrindinių sluoksnių vaizdas. 

Pasak Šarūno Vasiliausko, bendrovės „Visagino atominė elektrinė“ generalinio direktoriaus, vykdant naujos AE statybos parengiamuosius darbus yra ne tik būtina užtikrinti, kad visi projektai būtų atlikti  laiku ir kokybiškai, bet taip pat svarbu ir remtis pasauline praktika, panaudoti naujausias technologijas.

Naujos AE statybos aikštelių įvertinimas pagal TATENA saugos reikalavimus truko apie dvejus metus. Jo metu buvo atlikta geologinių sąlygų analizė, geotechninių ir seisminių faktorių įvertinimas, aikštelių įvertinimo išorinių įvykių, tokių kaip meteorologinės sąlygos, gaisrai ir pan., atžvilgiu,  parengtas statybos aikštelių techninis aprašas. 2008 metais įsteigta bendrovė “Visagino atominė elektrinė” vykdo naujos Visagino atominės elektrinės statybos projekto parengiamuosius darbus.

Aut. teisės: www.technologijos.lt

(0)
(0)
(0)

Komentarai (0)