Faktai: kokių pašalpų ir privilegijų Europoje gali tikėtis prieglobsčio prašytojai (11)

2015-09-20

Įvairiose Europos šalyse prieglobsčio siekiantys žmonės gali tikėtis gauti maisto, ar pinigų jį pirkti, pastogę ir medicinos paslaugas, mokymo įstaigą jų vaikams ir galimybę bendrauti su teisininkais savo gimtąja kalba per vertėjus, praneša „Reuters“.

Leidinys taip pat pateikia įvairiose šalyse suteikiamų teisių ir naudų sąrašą, kurias pabėgėliai gali gauti be būtiniausių priemonių.

Airija

– įprastomis sąlygomis, prieglobsčio prašytojai pabėgėlių centruose praleidžia metų metus, tuo pat metu gaudami visą aprūpinimą, tam tikrą pašalpą kiekvieną savaitę, tačiau neturi teisės dirbti.

– Airija priims pabėgėlius pagal ES planą ir užtikrins, kad pagalbą integruojantis, įskaitant ir 20 kalbos savaitinių pamokų. Jie taip pat turi teisę dirbti ar mokytis.

Austrija

– 50 eurų/mėnesiui tiems, kurie gyvena socialiniame būste, taip pat maistas arba 5 eurai/dienai pirkti maistą pačiam.

– Tie, kurie patys nuomojasi būstą: 120 eurų žmogui arba 240 eurų šeimai, kurie yra skirti nuomai; 210 eurų per mėnesį maistui ir maisto išlaidoms (100 eurų vaikui); 150 eurų per metus drabužiams, 200 eurų/metus mokyklos išlaidoms.

– gavus prieglobstį, suteikiamas darbo leidimas.

Belgija

– pabėgėlių centruose gyvenantys suaugę asmenys gauna kiekvieną savaitę 7,40 euro savaitei. Kai kurie gali užsidirbti pačiame centre, už tai gaunant iki 185 eurų per mėnesį. Po šešių mėnesių žmonės gali pretenduoti į leidimą darbui.

– gavus prieglobstį, suteikiamas darbo leidimas; artimiausi šeimos nariai taip pat gali atvykti į Belgiją.

Bulgarija

– kai tik prieglobsčio prašymas yra patvirtinamas, pabėgėliai gauna leidimą dirbti ir tas pačias teises, kaip ir bulgarai, išskyrus balsavimą ir tarnystę kariuomenėje.

Čekija

– neturi teisės dirbti pirmus metus po prašymo pateikimo. – 360 kronų (apie 13 eurų) per mėnesį skiriama tiems, kurie gyvena pabėgėlių centruose.

– Patvirtinus prašymą: visos socialinės išmokos; finansinė pagalba įgyjant naują profesiją ar būstą; neturi teisės balsuoti.

Danija

– siekiantys prieglobsčio gali dirbti.

– patvirtinus prieglobstį jie gauna apie pusę Danijoje skiriamos bedarbio pašalpos; pretenduoja gauti daugiau pinigų išlaikius danų kalbos egzaminą. Artimieji negali atvykti pirmaisiais metais.

Didžioji Britanija

– būstas dažniausiai būna privatus, tačiau jį apmoka valstybės

– per mėnesį būtinosioms išlaidoms skiriama 36,95 svaro, įskaičiuojant ir maisto išlaidas. Nedidelės priemokos priklauso nėščioms, vaikams ir kūdikiams.

– dažniausiai nėra leidžiama dirbti.

– jeigu gauna pabėgėlio statusą: tos pačios garantijos, kaip ir britams.

Estija

– gauna 90 eurų per mėnesį, tačiau privalo susimokėti už maistą. Suteikiami drabužiai.

– patvirtinus prieglobstį: integracijos programos ir tokios pat socialinės garantijos, kaip ir vietos gyventojams, įskaitant pašalpas ir pensijas.

Graikija

– prieglobsčio prašantys asmenys gali laisvai judėti po šalį. Jeigu neturi kur apsistoti, gali būti paprašyti apsigyventi pagalbos centruose, jeigu ten yra vietos. Gali dirbti tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir graikai, pagal galiojančius įstatymus.

– patvirtinus prašymą: trejų metų leidimas gyventi.

Italija

– neturi teisės dirbti, pirmus šešis mėnesius arba kol oficialiai nepatvirtintas prieglobsčio gavėjo statusas.

– valstybė kiekvienam prieglobsčio prašytojui išlaikyti skiria 35 eurus/dieną, tačiau didžioji šios sumos dalis tenka nakvynę ir maistą suteikiantiems centrams. Asmenys gauna po 2,5 euro kasdien kišenpinigių. Kai kuriuose centruose yra suteikiamos italų kalbos pamokos.

– patvirtinus statusą: įgyjama teisė dirbti ir gyventi vienerius, trejus ar penkerius metus; jokių išmokų ar subsidijų būstui.

Ispanija

– leidžiama dirbti praėjus 6 mėnesiams po prašymo prieglobsčiui suteikti patenkinimo.

– lėšos būtiniausios išlaidoms: 51.6 euro maksimali išmoka per mėnesį suaugusiajam ir 19 eurų maksimali išmoka vaikui iki 18; nemokamas viešasis transportas ir 363 eurų išmoka metams, skirta įsigyti drabužių.

Kroatija

– tie, kuriems yra patvirtinamas prieglobsčio prašymas, gali pretenduoti į daugiausiai du metus trunkančią valstybės dotaciją būstui nuomotis, jeigu patys to padaryti neišgali.

Kipras

– gali įgyti teisę dirbti kai kuriuose verslo sektoriuose, jeigu sprendimas dėl jo prieglobsčio užtrunka ilgiau nei 6 mėnesius.

– tie, kurie gauna pabėgėlio statusą, įgyja kelionės dokumentus ir darbo leidimus, taip pat gali atsivežti savo šeimos narius. Tačiau Kipras dažniausiai taiko kitą sistemą: suteikia tuos pačius privalumus, tačiau neišduoda kelionių dokumentų ir sprendimas netaikomas šeimai; privaloma atnaujinti statusą kas tris metus.

Latvija

– gyvenant pabėgėlių centruose kasdien išmokama 2,15 euro kišenpinigių.

– patvirtinus statusą: per mėnesį priklauso 256 eurų pašalpa, jeigu dar nėra 18 metų – 76 eurai per mėnesį.

Lenkija

– gyvenimas pabėgėlių centruose, 20 zlotų per mėnesį (4,75 euro) tualeto reikmenims ir 50 zlotų/mėn. kišenpinigių.

– vienkartinė 140 zlotų išmoka nusipirkti batus ir drabužiui

– nusprendusiems gyventi už pabėgėlių centro ribų (apie du trečdalius) yra skiriamos lėšos padengti jų pragyvenimo kaštus. Vienas asmuo gauna 25 zlotus/dienai, o keturių asmenų šeima gana bendrai 50 zlotų maistui, nuomai ir t.t.

– patvirtinus prašymą: per mėnesį išmoka iki 1260 zlotų (300 eurų), kuri nuo spalio dar padidės iki 1335 zlotų (317 eurų) pirmuosius metus, skirta apmokėti būstui, maistui, drabužiams ir lenkų kalbos kursams. Nemokamas gydymas, teisinė ir psichologinė pagalba.

Lietuva

– per mėnesį išduodami 10 eurų, gyvenant pabėgėlių centre; dirbti, kol nėra patenkintas prieglobsčio prašymas negalima.

– pavykus gauti prieglobstį asmuo dar gali 18 mėnesių pasilikti pabėgėlių centre, kur gautų drabužių, kalbos pamokų ir profesinį mokymą, taip pat iki 61,50 euro už maistą.

– palikus centrą, savivaldybės apmoka transporto išlaidas ir pirmus 12 mėnesių nuomos bei komunalinių paslaugų išlaidas.

Liuksemburgas

– per mėnesį išmokama iki 225 eurų suaugusiajam, jeigu prieglobsčio prašantis asmuo negauna viso aprūpinimo pabėgėlių centruose. Jeigu jam yra skiriamas maitinimas, per mėnesį gali gauti iki 25 eurų.

– negali dirbti 9 mėnesius po prieglobsčio patvirtinimo. Jeigu prieglobsčio suteikimo procesas užtrunka ilgiau, gali dirbti tik pagal griežtas taisykles.

Malta

– vyrai yra patalpinami į priežiūros centrus 18 mėnesių. Moterys ir vaikai apgyvendinami centruose, kuriuos prižiūri valstybė ir Katalikų bažnyčia.

– labai nedaugeliui yra suteikiamas prieglobstis, tačiau kai kurie gauna humanitarinio pabėgėlio statusą. Vyrai tada gali persikelti į bendruosius centrus, kur gali gyventi, kol ras darbo arba išvyks.

– centruose jie gauna 130 eurų per mėnesį ir maitinimą. Mokymą anglų kalba, kompiuterių klases, Maltos kultūros paskaitos. Jokios pagalbos iš valdžios pusės ieškantis būsto.

Nyderlandai

– Prieglobsčio siekėjai apsigyvena valstybės finansuojamuose pabėgėlių centruose. Kiekvienas suaugęs savaitei gauna nuo 20 iki 45 eurų maistų ir po 13 eurų kitoms išlaidoms.

– Gali užsidirbti iki 14 eurų per savaitę užsiimdamas veikla pabėgėlių centre. Jiems yra leidžiama dirbti iki 24 savaičių per metus už centro ribų. Dalis jų uždarbio yra skiriama pabėgėlių centrui išlaikyti.

Norvegija

– prieglobsčio prašantys asmenys gali prašyti gauti laikiną darbo leidimą ir gauti lėšų būtinosioms prekėms.

– gavus prieglobstį: leidimas gyventi (dažniausiai, trejus metus, su galimybe peržiūrėti); kelionės dokumentus; pašalpos, kurios valstybė moka iki penkių metų; lėšų maisto ar pragyvenimo išlaidoms padengti pirmuosius dvejus metus (gali būti pratęsta iki ketverių).

Portugalija

– leidimas dirbti išduodamas tik kai pabėgėlio statusas yra patvirtinamas. Į valstybės pagalbą gali pretenduoti priklausomai nuo finansinės situacijos; gali prašyti minimalų atlygį siekiančios pašalpos.

Prancūzija

– skiriama 11,45 euro per dieną arba 343,50 euro per mėnesį išmoka laukiant atsakymo dėl prieglobsčio suteikimo, suteikiama vieta viename iš 300 pabėgėlius apgyvendinančių projektų visoje šalyje. Privalo susimokėti už maistą, tačiau dažnai iš maisto bankų galima gauti nemokamo arba pigaus maisto.

– nemokama sveikatos apsauga, kol bus peržiūrėtas prašymas.

– negali dirbti pirmus 12 mėnesių.

Rumunija

– gali pradėti dirbti, jeigu prašymas dėl prieglobsčio yra svarstomas ilgiau, negu metus.

– patvirtinus prašymą: valstybė suteikia 540 lėjų (122 eurai) vienam asmeniui per mėnesį, tačiau ne ilgiau nei 9 mėnesius.

Slovakija

– gyvenimas pabėgėlių centruose, kišenpinigių skiriama 0,4 euro/dienai.

– patenkinus prašymą: teisė dirbti arba prašyti bedarbio pašalpos.

– vienkartinė 300 eurų siekianti išmoka.

Slovėnija

– prieglobsčio siekiantys pabėgėlių centrų gyventojai gauna 18 eurų per mėnesį finansinę pagalbą. Jiems taip pat yra leidžiama dirbti.

Suomija

– 316 eurų/mėnesį vienam suaugusiajam ir 267 eurai partneriams su suaugusiais vaikais; už maistą turi būti susimokama. Jeigu maistas yra nemokamas, suteikiamos 93 ar 76 eurų per mėnesį išmokos.

– Privalo dirbti visuomeninius darbus (integracijos programos dalis) arba rizikuoja prarasti dalį pašalpų; negali dirbti kitur pirmus 3-6 mėnesius

– galite pretenduoti į išmoką iki 1 tūkst. eurų tam, kad galėtų įsigyti bilietą namo.

– patvirtinus prieglobsčio suteikimą: tris metus suteikiamas valstybės finansuojamas būstas; visos socialinės garantijos, mokyklos, darželiai ir išmokos už vaikus; kalbos pamokos ir pagalba susirasti darbą.

Švedija

– prieglobsčio siekiantys asmenys gyvena soc. būstuose arba pabėgėlių centruose, kuriuose yra maitinami. Gauna 24 kronas (2,5 euro)/dienai kišenpinigiams. Tie, kurie patys perkasi sau maistą, gauna 71 kroną (7,6 euro) per dieną.

– patenkinus prašymą: du metus trunkantis integracijos planas, kurį sudaro švedų kalbos kursai, pagalba susirasti darbo arba darbo patirties įgijimas.

– integracijos plano dalyviai gauna apie 6700 kronų (716 eurų) per mėnesį, arba dar daugiau, jeigu turi vaikų, skirtų būstui apmokėti.

Šveicarija

– socialinės pagalbos paketą sudaro 1200 Šveicarijos frankų (1094 eurai) per mėnesį vienam asmeniui. Tai yra 20 proc. mažiau negu skiriama vietos gyventojui.

– pabėgėlio statusą įgijęs asmuo gali gauti leidimą dirbti.

Vengrija

– nuo antrojo mėnesio 7125 forintų (apie 23 eurus) pašalpa grynais, o tai sudaro apie dešimtadalį vidutinės bedarbio pašalpos.

– gavę prieglobstį asmenys gali pasilikti dar du mėnesius pabėgėlių stovyklose, gaudami tas pačias pašalpas. Pasirašiusiems „integracijos sutartį“ priklauso tam tikra finansinė pagalba ir būsto pagalbos programos.

Vokietija

– nemokamas maitinimas priėmimo centruose ir 143 eurai per mėnesį „būtiniausioms išlaidoms“, po trijų mėnesių jos pasiekia 216 eurų žmogui. Valdžia, siekiant sutaupyti lėšų, nutarė pratęsti šį laikotarpį nuo trijų iki šešių mėnesių. Berlynas taip pat norėtų pakeisti pašalpas pinigais pakeisti pagalba produktais „kaip įmanoma platesniu spektru“.

– iki 92 eurų už vaiką, priklausomai nuo jo amžiaus. – po 15 mėnesių, arba kai prieglobsčio prašymas yra patvirtinamas: būtinosioms išlaidoms skiriami 400 eurų/mėnesį, taip pat kompensuojamas apgyvendinimas ir išlaidos už šildymą.

Aut. teisės: TV3

(17)
(2)
(15)

Komentarai (11)