Įstrižas šifras. Kaip apgauti Kinijos cenzūrą ()

2016-03-07

Kaip galima apgauti cenzūrą, parodė JAV studijavęs kinų studentas Zhu Haihong. 1991-aisiais, praėjus vos porai metų nuo įvykių Tiananmenio aikštėje, oficialus Kinijos laikraštis People's Daily publikavo jo eilėraštį – iš pirmo žvilgsnio, patosišką kūrinį apie „tarnavimą savo šaliai“. Tačiau redakcija neatkreipė dėmesio, kad atskiri žodžiai eilutėse (žiūrint įstrižai) susideda į raginimą atsistatydinti KLR ministrui pirmininkui. Frazę galima buvo išversti maždaug taip: „Li Peng, atsistatydink, nuramink liaudies pyktį“.

Istorija plačiai nuskambėjo. Netgi Kinijos premjeras buvo priverstas tai pakomentuoti. Spaudos konferencijoje jis pavadino tai „neverta aptarimo smulkmena“. Beje, tai veikiau buvo bandymas išlaikyti įvaizdį.

Valdžia iš esmės suvokia, kokie įvairūs cenzūros draudimų apėjimo būdai. Taip 2010 metais propagandos biuras įpareigojo medijas kruopščiai stebėti skelbiamą turinį, kad būtų išvengta paminėjimo Nobelio premijos, įteiktos žmogaus teisių gynėjui kinui Liu Xiaobo (direktyvoje patikslinama, kad nurodymas taikomas ir akrostichams bei karikatūroms). 2012 metais Kinijos valdžia pabandė uždrausti idiomas (prisidengdama piliečių apsaugos nuo „kalbinio ir kultūrinio chaoso“ lozungu). In­ter­ne­te Tia­nan­me­nio aikš­tę drau­džia­ma mi­nė­ti ne tik tie­sio­giai, bet drau­džia­mi ir ko­di­niai žo­džiai, ku­riais žy­mi­ma ši te­ma (pavyzdžiui, „birželio 4“).

 
Michail Tyshchenko

Slon Magazine redaktorius

Beje, draudimai tik paskatino naujų užuominų, kodinių žodžių ir atvaizdų atsiradimą. Buvo naudojamos abreviatūros (pavyzdžiui, ZF žodžio „vyriausybė“ žymėjimui – angliška transkripcija zhengfu), tyčiojamasi iš cenzorių, naudojantis upinio krabo įvaizdžiu (panašiai skambantis žodis reiškia „harmoniją“ – aliuzija į „harmoningos visuomenės“ doktriną, kuria teisinama cenzūra), ir publikuojami ditirambai, neva šlovinantys Kinijos karžygį Lü Bu (o iš tikrųjų skirti teisių gynėjui Liu Xiaobo, nuteistą, apkaltinus „griaunamąja veikla“). Praktika parodė, kad netgi kontrolierių ir cenzorių armija (2013 metais vien interneto stebėjimui Kinijos vyriausybės užsakymu užsiėmė apie 2 milijonus žmonių) su tuo nesusidoroja.

Михаил Тищенко
slon.ru

Aut. teisės: www.technologijos.lt

1 | 2

(16)
(0)
(16)

Komentarai ()