Nevalia puoštis kailiais, negalima žaisti „Monopolio“, turi nuolat laikyti mažiausiai šešis varnus ir kitos mažai kam žinomos taisyklės, kurių turi laikytis JK karališkoji šeima ()

2018-05-16

Londono Taueryje nuolat turi gyventi bent šeši varnai, kitaip pasekmės gali būti liūdnos. Šios taisyklės turi paisyti net karalienė Elizabeth II, rašoma svetainėje brightside.me. Kad ir kaip absurdiškai skambėtų kai kurios protokolo taisyklės, net ir britų karališkosios šeimos nariams nevalia jų laužyti. Vis dėlto kai kuriuos draudimus monarchai kartais linkę pamiršti.

Karališkosios šeimos atstovų negali liesti asmenys, neturintys karališkojo kraujo

Ši taisyklė egzistuoja nuo senų laikų, tačiau dabar ji neretai sulaužoma. Eiliniai žmonės šiaip ar taip prie karališkosios šeimos atstovų pernelyg arti neprileidžiami, tačiau kartais, kai pastariesiems tenka fotografuotis su garsiais žmonėmis, susilietimo išvengti nepavyksta.

Karališkoji šeima nebalsuoja

Karališkosios šeimos atstovams teisė balsuoti nesuteikta todėl, kad, kaip manoma, jų nuomonė svarbiais valstybei klausimais gali labai lengvai paveikti visuomenės nuomonę, o tai nebūtų gerai.

 Jiems lemta kas kita: į juos visada krypsta visuomenės dėmesys kilus skandalui, o jie patys visą savo dėmesį turi orientuoti į bendradarbiavimą su valdančiąja partija ir pastangas užtikrinti, kad šalies politiniai reikalai būtų tvarkomi sklandžiai.

 Kad nė vienas karališko kraujo turintis asmuo neįgytų nė menkiausios galimybės kaip nors prisidėti prie visuomenės nuomonės formavimo, karališkosios šeimos nariai negali užimti politinio posto.

Karališkosios šeimos atstovai nevalgo jūros gėrybių

Ši taisyklė – labiau rekomenduojamojo nei įsakomojo pobūdžio. Kai kurie karališkosios šeimos nariai, įskaitant ir pačią karalienę, moliuskų ir kai kurių kitų jūrų gėrybių nevalgo savo pačių pasirinkimu – kad išvengtų galimų alerginių reakcijų ar apsinuodijimo. O štai princas Charlesas su malonumu susliurbtų austrę.

Susėsti ant kėdžių arba išsirikiuoti eisenoje privaloma pagal rangą

Galioja labai griežtos taisyklės, kokia tvarka karališkosios šeimos atstovai turi išsirikiuoti vienas šalia kito arba vienas paskui kitą. Jei, pavyzdžiui, švenčiamos vestuvės, karališkosios šeimos nariai į patalpą turi įžengti išsirikiavę pagal rangą karalienės atžvilgiu. Karalienė (ar kitas valdantis monarchas) – visada priešakyje.

Karališkosios šeimos nariai negali būti Romos katalikai

Nors įstatymas, kuriuo karališkosios šeimos nariams drausta tuoktis su Romos katalikais, 2011 m. buvo iš dalies pakeistas, patys karališkosios šeimos nariai vis dar privalo būti ištikimi Anglikonų bažnyčiai.

Jų dėvimi drabužiai neturi skleisti dviprasmiškų žinučių

Rafinuotumu ir elegancija spinduliuojantis karališkosios šeimos narių apsirengimo stilius, kaip ir dera, diktuoja madą. Būtent dėl šios priežasties siekiama užtikrinti, kad jų pasirenkami dėvėti drabužiai nekeltų dviprasmiškų minčių. Paprastai karališkosios šeimos atstovai rengiasi kukliai, bet šiuolaikiškai.

Beje, kas nesiplaikstytų vėjyje, karališkosios šeimos moterų suknelių ar sijonų apsiuvuose turi būti įsiūti svareliai. Moterims negalima rinktis ir spalvoto nagų lako ar priklijuojamų nagų. 

Karališkosios šeimos atstovams nevalia puoštis kailiais

Dar XII amžiuje Anglijos karalius Edwardas III nustatė, kad niekas, įskaitant net ir pačius karališkosios šeimos narius, negali dėvėti kailių. Vis dėlto panašu, kad dabar šio draudimo praktiškai nepaisoma – nemažai karališkosios šeimos narių, tarp kurių ir pati karalienė, ne sykį pastebėti pasidabinę kailiais.

Dovanas reikia priimti su pagarba ir perduoti karalienei

Kad ir kokio pobūdžio dovaną gautų, visiems karališkosios šeimos nariams galioja taisyklė ją maloniai priimti. Kadangi visos jų gautos dovanos yra Sosto nuosavybė, pas ką iš karališkosios šeimos narių atitinkama dovana atsidurs, visada nusprendžia karalienė.

Jiems nevalia keliauti kartu

Ši bendroji taisyklė, draudžianti tiesioginiams sosto įpėdiniams didelius atstumus keliauti kartu, nustatyta labai seniai, kai kelionės, ypač – ilgos, buvo visiškai pagrįstai siejamos su daugybe pavojų. Šiais laikais keliauti yra kur kas saugiau ir patogiau, todėl karališkosios šeimos nariams dabar įprasta visur ir visada keliauti kartu.

Kalėdas karališkosios šeimos nariai turi švęsti drauge

Tradiciškai kiekvienais metais visi karališkosios šeimos nariai Kalėdas sutinka kartu. Tačiau Catherine šį paprotį sulaužė, sykį nusprendusi Kalėdas švęsti su savo šeima. Spėjama, kad karalienei toks akibrokštas ne itin patiko.

Jei karalienė baigė valgyti, baigti valgyti turi ir kiti

Visi, pietaujantys prie vieno stalo su karaliene, įskaitant ir pačius karališkosios šeimos narius, privalo laikytis vienos paprastos taisyklės: jie turi sekti kiekvieną Jos Didenybės veiksmą ir daryti tai, ką daro ji. Taigi jei karalienė nustoja valgiusi, nustoti valgyti turi ir visi kiti.

Londono Taueryje turi nuolat gyventi mažiausiai šeši varnai

„Varnams palikus bokštą, karalystė žlugs...“ Pasak legendos, kol Tauerio tvirtovėje gyvens bent šeši varnai, bokštui ir karalystei jokie pavojai negresia. Iki šiol čia gyvenantys varnai rūpestingai prižiūrimi, tiesa, dėl visa ko jų čia gerokai daugiau nei šeši.

Jiems negalima žaisti „Monopolio“

Gavęs dovanų šį žaidimą, kurio esmė – prekyba nekilnojamuoju turtu, apie tai prieš kelerius metus viename interviu užsiminė Jorko kunigaikštis princas Andrew. Jis sakė, kad namuose žaisti šio žaidimo jiems nevalia, nes yra rizikos retkarčiais pernelyg įsijausti.

Aut. teisės: lrt.lt

(12)
(1)
(11)

Komentarai ()