Tai buvo FSB. The Insider, Bellingcat, Der Spiegel ir CNN įvardino Navalną apnuodijusius agentus (17)

2020-12-16

Tyrimo duomenimis, specialioji tarnyba bandė apnuodyti A.Navalną du kartus. Pirmą kartą „Novičioko“ dozė teko jo sutuoktinei

The Insider, Bellingcat, Der Spiegel ir CNN tyrėjai tvirtina, kad aptiko FSB padalinį, kuris užsiėmė Aleksejaus Navalno nuodijimu, o taip pat nustatė konkrečius nuodijimą vykdžiusių darbuotojų vardus. Jiems tai atlikti pavyko, išanalizavus mokslo centro „Signal“ direktoriaus Arturo Žurovo, kuris buvo atsakingas už Novičioko gamybą RF specialiosioms tarnyboms, pokalbių telefonu sąskaitas.

Žirovas daug kartų bendravo telefonu su FSB aukštųjų technologijų padalinio, užsiimančio tyrimais – Kriminalistikos instituto– darbuotojais. Institutas buvo įkurtas dar 1977 metais. Būtent jis tyrė povandeninio laivo „Kursk“ katastrofą, įkaitų paėmimą Beslane ir „Nord-Oste“, o taip pat atliko Ivano Golunovo plaukų ekspertizę, kuria aptikti narkotikai (vėliau įrodyta, kad ekspertizė buvo sufabrikuota).

Po instituto priedanga veikia slapta laboratorija, kurioje kuriamos nuodingos medžiagos. Šaltiniai tyrėjams papasakojo, kad ji yra vienoje patalpoje su Kriminalistikos instituto „operatyviniu centru“.

Tyrėjai susekė 15 su „Signalu“ bendradarbiavusių instituto darbuotojų telefonų skambučių išklotines, aštuoni iš jų, tyrėjų nuomone, tiesiogiai dalyvavo Navalno nuodijime. Jie sekė politiką nuo 2017 metų, kai šis paskelbė ketinantis dalyvauti prezidento rinkimuose. Navalno rinkiminė kampanijos metu operatyviniai darbuotojai sekė jį kelionėse po miestus, tačiau kai CRK jo neužregistravo, sekimą nutraukė. Sekimas vėl pradėtas 2020 metais.

 
 
 
 

 

Štai The Insider, Bellingcat, Der Spiegel ir CNN pateikiami asmenys:

  • Stanislavas Makašovas – instituto vadovas, karinis mokslininkas, specializacija – nuodingos medžiagos;
  • Olegas Tajakinas – instituto vyresnysis karininkas ir Navalono nuodijimo koordinatorius. Prieš tarnybą FSB dirbo gydytoju;
  • Aleksejus Aleksandrovas – pagrindinis pasikėsinimo į Navalną operatyvinis darbuotojas. Irgi buvęs gydytojas;
  • Ivanas Osipovas – buvęs gydytojas;
  • Konstantinas Kudriavcevas – Cheminės ir biologinės apsaugos akademijos aspirantas;
  • Aleksejus Krivoščiokovas – buvęs Gynybos ministerijos darbuotojas;
  • Michailas Švecas – FSB operatyvinis darbuotojas;
  • Vladimiras Paniajevas – buvęs pasienietis, antibakterines lempas gaminančios kompanijos įkūrėjas. Iki apnuodijimo buvo registruotas tame pačiame name, kaip ir Navalnas, tačiau paskui „persikėlė“ į Lubianką [FSB būstinė].

Prieš du mėnesius iki Navalno apnuodijimo, agentų ir „Signalo“ kontaktai padažnėjo. Liepos 2 dieną Navalnas su su žmona atskrido poilsio į Karaliaučių (Kaliningradą). Diena anksčiau į miestą atvyko Alksandrovas, Švecas ir Paniajevas. Viešbučio, kuriame apsistojo politikas, darbuotojai papasakojo, kad civiliai apsirengę darbuotojai buvo atėję pakalbėti su administracija, o vėliau buvo užėję į kambarius.

Liepos 6 dieną, vaikščiodama su vyru po pliažą, Julija Navalnaja pasijuto labai blogai. Ji grįžo į numerį ir vakarop atsigavo – ji veikiausiai buvo apnuodyta nemirtina „Novičioko“ doze, kuri buvo skirta Aleksejui. Tuo metu visi aštuoni FSB Kriminalstikos instituto darbuotojai ir Žirovas labai dažnai vienas kitam skambino ir rašė. Mažiausiai penki grupės nariai susiseikė ir su atsargoje esančiu cheminio ginklo specialistu Olegu Demidovu.

 
 
 
 
 

Kai rugpjūčio 13 dieną Navalnas su bendražygiais išskrido į Novosibirską, oaskui juos išvyko Aleksandrovas, Osipovas ir Paniajevas, paskui, įkandin FBK komandos, persikėlė ir į Tomską, į kurį politikas išvyko automobiliu. Tajakinas liko Maskvoje, tačiau nuolat palaikė ryšį su agentais. Šie pranešdavo kuratoriui, kada Navalnas išeidavo iš savo numerio. Tyrėjams nepavyko nustatyti, kuriuo momentu ir konkrečiai ant ko Navalno numeryje agentai užtepė „Novičioką“, tačiau spėja, kad tai galėjo būti politiko apranga, kuri iš cheminės valyklos buvo grąžinta rugpjūčio 19 dieną, kai Navalno numeryje nebuvo. Kitos dienos ryte Navalnas turėjo išskristi į Maskvą. Lėktuvui pakilus, jis pasijuto blogai.

Apnuodijimo dieną Tajakinas išskrido į Gorno Altaiską – galbūt norėdamas aplankyti greta esantį Bijską, kuriame yra Chemijos energetikos technologijų problemų institutas, gaminantis nuodingų medžiagų adsorbentus ir bendradarbiaujantis su FSB Kriminalistikos institutu. Ten pat atvyko ir kiti grupės agentai. Nė vienas iš jų nebuvo Omske, kur buvo gydomas Navalnas – tyrėjai daro išvadą, kad britų laikraščio The Sunday Times informacija, kad specialiosios tarnybos politiką bandė apnuodyti ligoninėje, veikiausiai nepatikima.

 
 
 
 

 

Rugpjūčio 25 dieną, kai Navalnas jau buvo Vokietijoje, iš Maskvos į Omską 10 val. skrido Kudriavcevas – tyrėjų manymu, utilizuoti ligoninėje likusią Navalno aprangą, kurios pėdsakų iki šiol nerasta.


republic.ru

Aut. teisės: www.technologijos.lt

(45)
(2)
(43)

Komentarai (17)