Fizikos mokslas apie klimato kaitą (0)

2008-03-04

Klimato kaitą tiriantiems mokslininkams retai pasitaiko akimirkų, kai galima sušukti Eureka! Paprastai pažanga pasiekiama kruopščiai dėliojant duomenis, gautus iš kiekvieno naujo temperatūros matavimo, palydovų ar sumodeliuoto klimato eksperimento. Duomenys tikrinami po keletą kartų, daugybę kartų nagrinėjamos idėjos. Ar stebėjimų rezultatai atitinka prognozuotus pokyčius? Ar gali būti kokių alternatyvių paaiškinimų? Kaip ir visi mokslininkai, klimato tyrėjai nori būti įsitikinę, kad viskam, ką jie atrado yra taikomi aukščiausi patikimumo standartai.

William Collins, Robert Colman, James Haywood, Martin R. Manning ir Philip Mote

Pokyčių įrodymai pradedami nuo ilgesnės klimato stebėsenos, geresnio klimato sistemos supratimo ir tobulesnių modeliavimų. Per pastaruosius 20 metų vis gausėja argumentų, kad klimato kaitai įtaką daro žmonių veikla. Mokslininkai vis labiau įsitikina, kad klimatas tikrai kinta ir ateityje sulauksime dar didesnių pokyčių. Tai akivaizdžiai atsispindi naujausioje Tarpvyriausybinės klimato pokyčių specialistų grupės (IPCC) ataskaitoje. Ji – jau ketvirtoji sukauptų žinių vertinimų serijoje, parašyta ir patikrinta šimtų mokslininkų iš viso pasaulio.

Praeitų metų vasarį grupė išleido sutrumpintą pirmosios ataskaitos dalies redakciją. Joje klimato pokyčiai grindžiami fizikos argumentais. Leidinys buvo pavadintas Santrauka strategijos formuotojams ir pateiktas strategams bei plačiajai visuomenei kaip konkretus pranešimas. Mokslininkai labiau nei bet kada anksčiau yra įsitikinę, kad žmonių veikla daro įtaką klimatui ir skatina jo pokyčius. Pranešime nurodoma, kad kai kurių pakitimų išvengti nebepavyks. Be to, jų analizė patvirtino, kad ateitis, ypač tolimoji, didžiąja dalimi yra mūsų rankose – numatomų pokyčių mastas priklauso nuo to, kaip žmonės tvarkys šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas.

Fizikinį vertinimą sudaro keturios dalys: klimato kaitos priežastys, klimato sistemos pokyčiai, priežasties ir rezultato sąryšis, taip pat ateities pokyčių prognozės. Nuo 2001 m. IPCC išleisto vertinimo visose tyrimų srityse padaryta žymi pažanga. Toliau straipsnyje išdėstyti svarbiausi atradimai, kurie atskleidė pokyčių mastą ir suformavo neabejotiną išvadą, kad pokyčius skatina žmonijos veikla.

Daugiau skaitykite kovo mėnesio numeryje

Aut. teisės: www.technologijos.lt

(0)
(0)
(0)

Komentarai (0)

Susijusios žymos: