Stojimai 2013 | Ką reikia žinoti stojantiesiems į universitetus 2013 metais? | Konkursinis balas 2013 (0)

2013-04-15

Dažnam abiturientui paskutiniais metais mokykloje ramybės neduoda klausimas „o kas toliau?“. Egzaminai jau pasirinkti, tačiau dėl valdininkų peripetijų ir tarpusavio aiškinimosi, dažnai lieka daug neatsakytų klausimų. Norisi pasirinkti vieną ar kitą studijų programą, bet nuolat kirba klausimai: ar teisingai pasirinkau egzaminus, kaip egzaminų rezultatai atsispindės stojant į universitetą, kokią įtaką vieno ar kito egzamino rezultatai turės stojant į pageidaujamą studijų programą? Pabandysime atsakyti į jus dominančius klausimus.

Pagrindinė bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas (universitetus ir kolegijas) tvarka yra paskelbta Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendram priėmimui organizuoti tinklalapyje (www.lamabpo.lt). Pagrindinai akcentai į kuriuos būtina atkreipti dėmesį:

  • Kaip pateikti prašymą stojant į aukštąsias mokyklas ir kaip sudaroma geriausiųjų eilė valstybės finansavimui studijoms gauti? 
  • Ką daryti jei nepavyko gauti valstybės finansavimo per pagrindinį priėmimo etapą?

Į ką atsižvelgti teikiant prašymą stoti į aukštąsias mokyklas 

Priėmimą į pirmosios pakopos (bakalauro) studijas organizuoja LAMA BPO – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Pagrindinės priėmimo procedūros vykdomos internetu. Prašymą reikia užpildyti LAMA BPO tinklalapyje (nuo birželio 1 d. iki liepos 23 d. 17 val.)

Čia galima pateikti iki 12 pageidavimų į bet kurias aukštųjų mokyklų studijų programas.

Teikiant prašymą, svarbu atkreipti dėmesį į tai, kokiai studijų sričiai priklauso studijų programa, nes nuo to priklauso, koks bus konkursas į jūsų pasirenkamas studijų programas. Pvz. studijų programa „Finansai“ yra socialinių mokslų srities specialybė ir priklauso verslo ir vadybos krypčių grupei. Į šios studijų krypčių grupės valstybės finansuojamas vietas 2013 m. pagal Švietimo ir mokslo ministro įsakymą bus priimami tik 343 studentai. Tikėtina, jog čia konkursas bus pakankamai didelis, todėl verta pagalvoti apie gretutinių studijų pasirinkimą.

„Finansai“ gali būti gretutinė studijų programa, pasirinkus „Taikomąją matematiką“, kuri priklauso fizinių mokslų krypčiai. Šiai studijų krypčiai skiriamos 1166 vietos. Baigus tokias studijas bus suteikiamas dvigubas bakalauro laipsnis – pagrindinės studijų krypties „Taikomosios matematikos“ ir gretutinės studijų krypties „Finansai“ bakalauras. Tas pats galioja ir kitoms studijų programoms „Taikomoji matematika + ekonomika“, „Taikomoji matematika + informatika“, „Taikomoji matematika + pedagogika“.

Kartais skirtingų universitetų teikiamų programų pavadinimai būna labai panašūs, tačiau pačios studijų programos yra skirtingose mokslo krypčių grupėse. Pvz. KTU studijų programa „Medžiagos ir nanotechnologijos“ yra priskirtos technologijos mokslų studijų sričiai. Šiai sričiai skirtos 784 vietos. Tuo tarpu VU teikiama gimininga studijų programa „Medžiagotyra“ yra fizinių mokslų srityje. Daugiametė patirtis rodo, kad stojančiųjų balai į fizinius mokslus yra aukštesni nei į technologinius, todėl gauti valstybės finansavimą šioje mokslo kryptyje yra daugiau galimybių. 

Kiek skirta valstybės finansuojamų vietų pagal studijų kryptis galima rasti čia

Taip pat labai svarbu teikiant prašymą apgalvoti pageidavimų stoti eiliškumą, nes stojantieji, nepriėmę pasiūlymo studijuoti 1 pageidavimu pasirinktoje valstybės finansuojamoje studijų vietoje arba atsisakę studijų stipendijos 1 pageidavimu pasirinktoje valstybės nefinansuojamoje vietoje pirmojo etapo metu, antrajame etape nedalyvauja. Jie galės dalyvauti tik papildomame etape. 

Todėl labai svarbu pirmu pageidavimu įrašyti tą studijų programą, kuri yra jums pati svarbiausia. 

Žinoma, svarbus yra ir kitų pageidavimų išdėstymas – jie turi būti sudėlioti prioritetų tvarka, nes visų priėmimo etapų metu gausite tik po vieną pasiūlymą studijuoti valstybės finansuojamoje vietoje pagal jūsų norų eiliškumą. Panašias studijų programas teikia ne vienas universitetas (pvz., studijų programą „Taikomoji fizika“ teikia KTU ir VU), todėl rikiuodami prioritetus pasidomėkite studijų programų skirtumais (studijų programos tinkleliais), studijų galimybėmis (mokymosi aplinka, dalinėmis studijomis užsienyje, studentiška ir moksline veikla, socialinė aplinka ir t. t.). Atminkite, jog koreguoti prašymą galima neribotą skaičių kartų iki bendrojo priėmimo pirmojo etapo prašymų registravimo pabaigos. 

Prašymo pageidavimų sąraše galima keisti studijų programų išdėstymo eiliškumą ir papildyti ar išbraukti (trinti) studijų programas, galima nurodyti studijų formą ir finansavimo pobūdį, tačiau reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad negalima įrašyti studijų programų, kuriose numatytas stojamasis egzaminas, testas arba motyvacijos įvertinimas ir, kurie jau yra įvykę arba iki stojamojo egzamino, testo arba motyvacijos įvertinimo yra likę mažiau nei 24 valandos.

Kaip skaičiuojamas stojimo balas?

Pasibaigus prašymų priėmimui yra apskaičiuojami prašymus pateikusių asmenų balai. Balams apskaičiuoti imamas trijų dalykų brandos egzaminų įvertinimai ir ketvirto dalyko metinis pažymys. 

Metinis pažymys turi būti dalyko, nesikartojančio su dalykais, kurių mokinių žinios vertinamos brandos egzaminu. Tačiau, jei stojant į vienas ar kitas studijų programas nebuvo tinkamai pasirinkti brandos egzaminai, vietoje antro arba trečio dalyko egzamino įvertinimo gali būti imamas ir metinis pažymys. Skirsis tik šio pažymio įtaka stojimo balui skaičiuoti. 

Nepamirškite, kad brandos egzaminų ir metiniai pažymiai, sudarant geriausiųjų eilę yra perskaičiuojami: jei laikėte valstybinį egzaminą, gautas egzamino pažymys bus dalinamas iš dešimt ir pridedama papildomai trylika balų, todėl, jei pagal 2013 m. vertinimą išlaikytas valstybinis egzaminas bus laikomas surinkus 16 -100 balų, tai perskaičiuojant į stojimo balus tai bus 14,6 -23 balai. 

Jei laikytas mokyklinis egzaminas (pvz., lietuvių kalbos ir literatūros), tai prie gauto pažymio bus pridedami trys balai – taigi šiuo atveju maksimalus stojimo balas bus tik 13, o tai yra mažiau nei išlaikius valstybinį egzaminą minimumui. 

Nelaikius egzaminų, kurie reikalingi stojant į pasirinktas studijų programas (jei tai ne pagrindinis egzaminas) labai svarbus tampa metinis pažymys ir šio dalyko lygis, nes baigus A lygiu, prie metinio pažymio pridedamas vienas balas, o B lygiu - papildomų balų nepridedama. Pavyzdžiui, jei stojant į „Taikomąją matematiką“ jūs nepasirinkote Informacinių technologijų egzamino, o turite A lygiu išklausyto kurso metinį maksimalų pažymį 10, tai šiuo atveju stojimo balas bus 11, jei B lygiu gavote 10, tai šis balas ir bus stojimo balas. 

Perskaičiavus balus, jie bus dauginami iš svertinių koeficientų: pagrindinis tos studijų krypties dalyko brandos egzamino perskaičiuotas pažymys (balas) dauginamas iš 0,4. Kitų dviejų dalykų brandos egzaminų ar metinių įvertinimų perskaičiuoti balai ir ketvirtojo dalyko metinis pažymys iš 0,2. Atkreipkite dėmesį į tai, jog ketvirto dalyko imamas tik metinis pažymys, ir visiškai nesvarbu ar jūs laikėte šio dalyko egzaminą. Užsienio kalbos metiniai pažymiai pagal kalbos mokėjimo lygius B2, B1 ir A2 (A1) perskaičiuojami prie metinio pažymio pridedant: B2 + 1, o B1, A2, A1 + 0.

Taigi pabandykime paskaičiuoti:

Jūs ruošiatės stoti į Taikomąją matematiką ir laikėte valstybinius matematikos, lietuvių k., informacinių technologijų egzaminus. Tarkime, kad iš valstybinio matematikos egzamino gavote 70 balų, lietuvių kalbos ir literatūros - 50, informacinių technologijų - 50, o anglų kalbos turite B2 lygiu metinį pažymį 10. Taigi, jūsų galutinis stojimo balas bus:

(70/10 + 13)*0,4 +(50/10+13)*0,2+(50/10+13)*0,2 + (10+1)*0,2 =17.4

Dabar, pažiūrėkime kaip pasikeis balas, jei jūs nelaikėte informacinių technologijų egzamino, o turite B lygiu metinį pažymį 10.

(70/10 +13)*0,4 + (50/10+13)*0,2 +10*0,2 +(10+1)*0,2 =15,8

Taigi, pagal 2012 m stojimo statistiką, jūs su tokiu balu gautumėte valstybės finansavimą Taikomosios matematikos studijoms. 

Išsamiau, kaip skaičiuojamas balas ir ką pasirinkti, rasite LAMABPO tinklalapyje.

Kokių dalykų brandos egzaminų ir metinių pažymių reikia stojant į KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto (buvusio Fundamentaliųjų mokslų fakulteto) teikiamas programas, galite rasti ktu.lt/fmf/turinys/priemimas

Ką daryti, jei nepavyko gauti valstybės finansavimo per pagrindinį priėmimo etapą?

Jei negavote pasiūlymo užimti valstybės finansuojamą studijų vietą arba gauti studijų stipendiją, arba atsisakėte žemesniu negu 1 pageidavimu jums siūlomos valstybės finansuojamos studijų vietos ar studijų stipendijos, galite dalyvauti pagrindinio priėmimo antrajame etape, tačiau turite patvirtinti savo dalyvavimą šiame etape. Naujų pageidavimų į prašymą įrašyti jau nebegalėsite, tačiau pageidavimų eiliškumą galėsite keisti.

Nepavykus ir antrojo etapo metu, jūs galite dalyvauti papildomame priėmimo etape, papildomai pareiškę norą. Papildomame priėmimo etape gali dalyvauti tik tie stojantieji, kurie buvo pateikę prašymą dalyvauti pagrindiniame priėmime. Šio etapo metu jau turėsite galimybę išbraukti ar įrašyti naujus pageidavimus.

Sėkmės renkantis studijas ir kuo geriausios kloties studijuojant.

KTU MGMF prodekanė Ž. Rutkūnienė

Aut. teisės: www.technologijos.lt
Autoriai: Živilė Rutkūnienė

(1)
(0)
(1)

Komentarai (0)