Italų geologai skelbia suradę Tunguskos meteoritą  (12)

1908 m. birželio 30 d. rytmetį virš Sibiro, Tunguskos apylinkėse įvyko sprogimas, prilygęs vandenilinės bombos sprogimui. Tačiau tokio galingumo bombomis prieš 104 metus niekas ne tik kad nesimėtė – niekas apie tokias nebuvo nė girdėjęs. Mokslininkai iki šiol neturėjo apčiuopiamų įrodymų, kas gi ten sprogo iš tiesų. Tiesa, italų geologai iš Bolonijos universiteto žurnale „Geochemistry, Geophysics, Geosystems“ skelbia atradę įrodymų, jog Tunguskoje sprogo meteoritas. Tie įrodymai – paties meteorito liekanos prie Čeko ežero ir po juo.


Čeko ežeras, anot mokslininkų, yra ne kas kita, o po Tunguskos meteorito sprogimo likęs krateris. Tyrėjai mano, jog kosminis kūnas sprogo 5-10 km aukštyje, nepasiekęs žemės paviršiaus, atmosferoje atpalaiduodamas 10-15 megatonų energijos. Sprogimas išguldė beveik pusantro tūkstančio kvadratinių kilometrų taigos – jo pėdsakų aptikta už šimtų kilometrų nuo numanomo sprogimo epicentro. Po sprogimo Žemės rutulio paviršiumi dusyk nuvilnijo smūginė atmosferos banga.

„Dangus plyšo perpus, o virš miškų nusidriekė ugnis, – dar mena Tunguskos čiabuvių evenkų senolis. – Dangaus plyšys vis plėtėsi, o visą šiaurinį dangų prarijo liepsnos. Tada pasidarė taip karšta, kad buvo nebeįmanoma pakęsti – atrodė, kad užsiliepsnojo drabužiai. Norėjau juos nusimesti, tačiau tada iš dangaus smogė griausmas. Pasigirdo galingas garsas, o mane keletą metrų nusviedė šalin.“

Mokslininkai dešimtmečius diskutavo, kas galėjo sukelti Tunguskos sprogimą. Pagal vieną iš hipotezių, ten sprogo ledo kometa – sprogimo metu ji išgaravo, todėl jokių „įkalčių“ ir nerasta. Sąmokslo teorijų mylėtojai išpažino pasakėlę apie ateivių sukelto sprogimą – neva svetimeiviai ketino anihiliuoti nemenką neapgyvendintos Sibiro taigos teritoriją…

Iki šiol sprogusio kosminio kūno fragmentų rasta nebuvo, tad koks tiksliai kūnas ten sprogo (meteoritas, asteroidas ar kometa) – tebediskutuojama.

Minėto žurnalo publikacijoje italų tyrėjai pateikia Čeko ežero magnetinės ir seisminės analizės rezultatus – ežeras tyvuliuoja už maždaug 8 km į šiaurės vakarus nuo numanomo Tunguskos sprogimo epicentro. Publikacijos autoriai skelbia, jog ežerėlis susiformavo po sprogimo likusiame krateryje – jį išmušė virš Tunguskos sprogusio kosminio kūno skeveldra. Be to, tyrimo autoriai skelbia ežere aptikę ir to kūno fragmentą – tai gali būti Tunguskos meteorito liekana.

Seisminės ir magnetinės analizės duomenys nurodė ežero centre, maždaug 9 metrų gylyje po ežero dugnu slūgsant magnetinę anomaliją – tokiame gylyje palaidotą uolingą objektą, kuris ir galėjo išmušti Čeko ežero kraterį.

(0)
(0)
(0)

Komentarai (12)