Interaktyviame žemėlapyje bus kaupiama informacija apie vandensaugos problemas Lietuvoje  (2)

Aplinkos apsaugos agentūra pristato interaktyvų žemėlapį, kuriame gyventojai savarankiškai gali pranešti apie pastebėtas vandensaugos problemas.

Aplinkos apsaugos agentūra atkreipia dėmesį, jog pranešimai nebus registruojami ir nagrinėjami kaip skundai. Surinkta informacija bus analizuojama ir pagal galimybes naudojama atnaujinant Upių baseinų rajonų valdymo planus.

Interaktyvus žemėlapis gyventojams prieinamas adresu vandensauga.gamta.lt nuo 2013 m. kovo 21 d. Jį pildyti gali visi gyventojai. Žemėlapyje jie turi galimybę tiksliai nurodyti vietą, kurioje pastebėjo vandensaugos problemą, ją apibūdinti, nurodyti numanomą problemos priežastį iš galimų pasirinkti variantų (pramonės, žemės ūkio, buitinių atliekų/sąvartynų, nenumatytų priežasčių, kita, dėl neaiškių priežasčių kilusi, tarša).

Taip pat galima (ir rekomenduojama) įkelti nuotrauką, kuri atspindi vandensaugos problemą. Pildančiųjų prašoma įrašyti ir savo kontaktinę informaciją, kuri nebus viešinama, tačiau gali būti reikalinga prireikus susisiekti ir patikslinti duomenis apie vandensaugos problemą.

Įrašo duomenys pirmiausiai pasieks Aplinkos apsaugos agentūros darbuotojus, kurie pagal galimybes įvertins, ar pranešimas atitinka tikrovę, ar pateikta visa reikalinga informacija ir ar ji pateikta lietuvių kalba. Tuomet darbuotojai teisingą pranešimą patvirtins, neteisingą atmes. Patvirtinti pranešimai matomi bendrame žemėlapyje.

Pildyti žemėlapį ir dalyvauti konkurse siekiant aktyviausio, daugiausiai įrašų pateikusio, gyventojo(s) vardo, galima iki 2013 m. rugsėjo 1 d. Nugalėtojas(a) bus paskelbtas 2013 m. rugsėjo 10 d.

Aut. teisės: bernardinai.lt
bernardinai.lt

(7)
(0)
(0)

Komentarai (2)