Dantračių galvosūkis: ar gerai išmanote fiziką?  (8)

Atokvėpiui nuo futbolo siūlome pasitikrinti loginį mąstymą ir fizikos žinias.

Fizikos mokslas pastebi dėsningumus, supranta ir taiko pagrindines gamtos mokslų sąvokas, dėsnius ir teorijas, sprendžia nesudėtingas praktines gamtos mokslų problemas, taiko gamtos mokslų žinias ir gebėjimus kasdienio gyvenimo klausimams spręsti ir t.t.

Jei esate baigę mokyklos kursą, šis loginis galvosūkis jums turėtų būti vienas juokas. Jam išmąstyti turėtų pakakti 5 sekundžių.

Užduotis:

Dantratis A turi 60 dantų,

Dantratis B turi 20 dantų,

Dantratis C turi 40 dantų,

Dantratis D – 60 dantų.

Klausimas: kokiu greičiu juda dantratis D, jei A per minutę apsisuka 15 kartų?

Atsakymą rasite kitame puslapyje.

1 | 2

(18)
(23)
(-5)

Komentarai (8)