Spintelė be Biblijos. Kodėl JAV viešbučiuose atsisakoma svarbiausios tradicijos?  (3)

Kaip Biblija atsidūrė kiekvieno JAV viešbučio spintelėje ir kodėl dabar iš jų nyksta


JAV nyksta viena iš svarbiausių tradicijų – būtina Biblija viešbučio numerio spintelėje prie lovos. Nesena apklausa rodo, kad jos laikosi tik 79% viešbučių, nors prieš dešimt metų – beveik visi (95%). Dabar viešbučiai daug labiau rūpinasi, kad numeriuose būtų prieinamas Wi-Fi – viešbučių, siūlančių bevielį internetą, dalis per dešimt metų išaugo nuo 82% iki 98%.

Tradicija egzistavo ilgiau nei 100 metų, o ją pradėjo komivojažieriai, keliavę po šalį ir daug laiko praleisdavę viešbučiuose. Viešbučių Biblija atsispindėjo ir masinėje kultūroje, pasirodė daugelyje filmų (pavyzdžiui, pirmojoje „Mission Impossible“ dalyje), pagimdė daugybę istorijų apie gyventojų „dvasinį išgelbėjimą“ ir netgi tapo miesto legendų elementu – sako, Biblijose galima rasti pinigų.

Viešbučiai Biblijų atsisako netgi ne dėl ekonomijos: knygos viešbučiams tenka nemokamai. Gideons International asociacija siunčia jiems naujus egzempliorius kas keletą metų. Tai kodėl gi viešbučiai nutarė tradicijos netęsti?

Kaip Biblijos atsirado viešbučiuose?

Istorija prasidėjo 1899 metais. Tada keletas komivojažierių įkūrė krikščionišką organizaciją Gideons – Senojo Testamento personažo, vieno iš Izraelio teisėjų (žydų tautos valdytojų), Gedeono, garbei. 1900 metais įvykusio organizacijos suvažiavimo dalyviai nusprendė, kad vienas iš jų tikslų – Biblijų siuntimas į JAV viešbučius.

Ši idėja nebuvo originali. Dar XVIII amžiaus pradžioje Biblijos dalinimu – taip pat ir viešbučiams bei ligoninėms – užsiėmė Niujorko Biblijos bendrija. Tačiau verslininkų asociacija sugebėjo savo kampaniją smarkiai išplėsti.

Dabar, Gideons duomenimis, JAV ir kitose šalyse ji išdalina po dvi Biblijas kas sekundę. Pinigų knygų spausdinimui organizacija gauna privačių asmenų ir bažnyčių aukų. 2016 metais Gideons, jos duomenimis, surinko $128 mln.

Be viešbučių, taip Biblijas gauna policija, prieglaudos, ugdymo įstaigos (ši praktika ne kartą buvo užginčyta teisme) ir kariškiai. Vien JAV kariniam kontingentui, dalyvavusiam operacijoje Persijos įlankos karo operacijoje „Audra dykumoje“, labdariai nusiuntė milijoną egzempliorių.

Jas iš tiesų skaito?

Asociacija tvirtina, kad taip. Jos duomenimis, Bibliją atsiverčia kas ketvirtas gyventojas. Kartais jas netgi išsineša. Vienas viešbutis pranešdavo apie kasmet iš numerių dingstančius 25 – 50 egzempliorių.

Gideons atstovai laiko tai geru ženklu. „Dažnai gauname laiškų su prisipažinimais: atleiskite, kad pasiėmiau Bibliją, tačiau ji man išgelbėjo gyvybę“, – pasakojo asociacijos atstovas Woody Murray. Pasak jo, Biblijos skaitymas padeda žmonėms, besirengiantiems nusikalti ar nusižudyti.

Viena iš tokių istorijų – pasakojimas buvusio verslininko iš Šiaurės Karolinos, kuris, kaip pats prisipažino, netinkamai gyveno, o po nesėkmių šeimoje (žmona išginė jį iš namų, o dukra pateko į kalėjimą) nusprendė nusišauti. Viešbučio numeryje jam pasipainiojo Biblija ir jis atvertęs perskaitė ištrauką. Tai, pasak jo paskatino permąstyti savo elgesį – jis atsisakė savižudybės sumanymo, o vėliau netgi susitaikė su šeima.

Ten randa pinigų?

Tai dar viena miesto legenda. Jos esmė – pinigus (iki $100) ten palieka tikintieji, siekdami apdovanoti Bibliją skaitančius gyventojus ar padėti tiems, kam reikia materialinės paramos.

Jau vien toks gandas – pakankamas pretekstas numerio gyventojams bent jau atsiversti Bibliją. Nors jis ir negarantuoja, kad jie nors eilutę perskaitys.

Kai kas tvirtina, jog tai gryna tiesa ir netgi publikuoja fotografijas. Dar šeštajame dešimtmetyje spaudoje pasirodė istorija apie žmogų, viešbučio Biblijoje radusį $20. Ten buvo ir raštelis: „Jei tu pasimetęs – perskaityk Evangelijos pagal Joną 14 skyrių (apaštalų guodimas. – red.). Jei kišenėse švilpia vėjai – paimk pinigus. Jei susipykai su žmona – nupirk jai dovaną. O jei tau pinigų nereikia – palik tam, kam jų prisireiks“. Parašas – „Keliaujantis nepažįstamasis“.

Skeptikai mano, kad jei tokių užrašų nėra, pinigai Biblijoje gali atsidurti dėl gyventojų užmaršumo. Kas nors anksčiau čia gyvenęs galėjo paslėpti juos, o paskui paprasčiausiai užmiršo pasiimti.

Kodėl viešbučiai nebededa Biblijų į spinteles?

Vienas iš stambiausių viešbučių tinklų, pradėjusių atsisakyti Biblijos, tapo Mariott. Jis pašalino knygas iš orientuotų į jaunimą Moxy ir Edition kategorijų viešbučių. Kompanija pareiškė, kad religiniai tekstai „neatitinka šių prekės ženklų įvaizdžio“. Tarp kitų priežasčių – viešbučių valdytojų nenoras užgauti kitų konfesijų atstovų gyventojų jausmus.

„Dabar tokie laikai. Visi galvoja, kaip čia ko nors neįžeidus, – konstatuoja San Diego valstijos universiteto L. Robert Payne Turizmo vadybos mokyklos direktorius Carlas Winstonas. – Viešbučiams dabar nelengva“.

Kampanijas prieš Bibliją vykdo ir ateistai. Prieš metus organizacija „Freedom From Religion“ išsiuntė raginančius pašalinti Biblijas laiškus kompanijoms, valdančioms daugiau nei 33 000 viešbučių JAV. Dauguma kreipimąsi ignoravo. Tačiau organizacija pasiekė, kad kai kurie valstijų valdomi viešbučiai nusileistų (FFR aktyvistai nurodė, kad valstybinės įstaigos neturi teisės palaikyti vieną ar kitą religiją).

Asociacija Gideons International tvirtina išdalinanti ne mažiau Biblijų, tačiau pripažįsta, kad viešbučiai jų atsisako. Asociacijos atstovai pavadino tai „sekuliarizmo populiarėjimo pasekme“.

M. Tiščenko
Republic redaktorius
republic.ru

(12)
(4)
(8)

Komentarai (3)