Paslaptingasis Rusijos „specnazas“: kas yra mitai, o kas - tikrovė? (Video)  ()

Terminu „specnaz“ gali būti vadinami antiteroristiniai kovos vienetai, tokie kaip amerikiečių „Delta“ būrys. Taip pat ši sąvoka taikytina smogiamiesiems ir desanto būriams, kurie įeina į visų didžiųjų pasaulio valstybių kariuomenių sudėtį.


Internte sklando nuotraukos, kai rusų kareivis eina ištiesęs rankas į šalis, o dantyse lyg šapelį neša stalą. Du kareiviai laiko trečią už rankų ir kojų, ant jo krūtinės užkeltas degantis betono blokas, o ketvirtasis rengiasi suduoti į jį kūju.

Kitoje nuotraukoje įamžintas maskuojančią uniformą vilkintis karys. Jis įsibėgėja, įveikia kliūtį – perbėga trijų priklaupusių kovos draugų nugaras, pašokęs abiem kojomis smūgiuoja į cemento plokštę, kurią laiko dar du kareiviai. Pasak prierašų po tokiomis nuotraukomis, tokie vaizdai – elitinių Rusijos specialiųjų pajėgų karių kasdienės treniruotės.

Internete specialiųjų rusų pajėgų daliniai virto savotišku „memu“, nes iki šiol „specnazą“ gaubia paslapties skraistė, o gausybėje įkeliamų video kariai vaizduojami nenugalimais alfa patinais. Tačiau tikrovėje tai paprasti žmonės, nors ir geriau treniruoti už kitus kareivius. Atsirinkti kas yra tikra, o kas - pramanas, visada gan sudėtinga, tačiau yra dalykų, tikrai žinomų apie „specnazo“ pajėgas.

Rusijos socialiniuose tinkluose intensyviai formuojama nuomonė, kad Šaltojo karo metu „specnazas“ įvarė nemažai baimės JAV „ruoniams“. Kaip iš tikro buvo - neaišku, tačiau šios specialios pajėgos turi nemažai panašumų.

Dauguma SSRS piliečių net neįtarė apie ypatingosios paskirties pajėgų egzistavimą iki pat Michailo Gorbačiovo laikų. Viešumo politika, vykdyta siekiant atvirumo ir skaidrumo, nulėmė kitą kraštutinumą – visišką nežinią pakeitė fantazijos ir hiperbolizavimas. Iš tiesų Rusijos kariuomenėje nėra „specnazu“ vadinamo padalinio. Tai abreviatūra, kuri reiškia specialiosios paskirties junginį tiek pačioje Rusijoje, tiek buvusiose SSRS respublikose.

XX a. šeštajame dešimtmetyje, pačiame Šaltojo karo įkarštyje, „specnazu“ pradėti vadinti kariniai vienetai, kurių specializacija buvo slaptos misijos, sabotažas, veikla priešo užnugaryje. Šia prasme derėtų skirti du padalinius, pasižymėjusius aukščiausiu karinio parengimo lygiu: GRU arba Vyriausiajai žvalgybos valdybai pavaldžius specialiuosius dalinius ir Federalinės saugumo tarnybos (buvusios KGB) „specnazą“, kurio veiklos sritis – prieš terorizmą nukreiptos operacijos. 

GRU ir FSB specialiosios paskirties daliniai

1950 m. spalio 24 d. suformuotas Vyriausiosios žvalgybos valdybos specialiosios paskirties padalinys, tiesiogiai pavaldus SSRS gynybos ministerijai. Šio junginio kariai aktyviai dalyvavo kariniuose konfliktuose Afganistane, Čečėnijoje ir, spėjama, veikia Sirijoje.

Pagrindinė GRU specialiųjų pajėgų misija karo veiksmų metu – prasiskverbimas į priešo užnugarį vilkint karišką uniformą arba civiline apranga, priešo infrastruktūros naikinimas rengiant diversijas, neramumų malšinimas, specializuota pagalba kitiems kariuomenės junginiams. Treniruočių metu kariai įvaldo pačius rafinuočiausius žudymo būdus, sprogdinimo techniką, šnipinėjimo, žvalgybos metodus.

Be armijos ir oro desanto pajėgų, GRU „specnazą“ turi ir jūrų pėstininkai. Tai kažkas panašaus į amerikiečių „ruonius“. Kiekviename iš keturių Rusijos laivynų yra po „specnazo“ brigadą, kurią sudaro apie tūkstantis karių. Šie padaliniai atsakingi už jūrų pėstininkų palaikymą ugnimi ir už diversijų, nukreiptų į priešininkų laivus bei uostus, vykdymą.

FSB „specnazas“ yra tiesiogiai pavaldus Vidaus reikalų ministerijai. Jį sudaro du dariniai – „Alfa“ būrys ir grupė „Vimpel“. „Alfa“ būrys, kaip kovos su terorizmu vienetas, įkurtas 1974 m. tuomečio KGB vadovo Jurijaus Andropovo iniciatyva.

Markas Galeotti savo knygoje „Spetsnaz: Russia's Special Forces“ rašė, kad kovos krikštu būriui tapo Afganistano lyderio Hafizullah Amino rūmų šturmas. Sovietų intervencijos į Afganistaną metu „Alfa“ būrio kovotojai dalyvavo daugybėje antiteroristinių specialiųjų operacijų.

2004 m. rugsėjo 3 d. Šiaurės Osetijos Beslano mieste musulmonų teroristai užgrobė mokyklą. Deja, įkaitų išlaisvinimo operacija žlugo, chaotiškam pastato šturmui vadovavo „Alfa“ būrys, prie kurio prisijungė reguliarioji armija ir Vidaus reikalų ministerijos pareigūnai. Iš viso žuvo 370 civilių.

Specialiosios paskirties karinė grupė „Vimpel“ vykdo diversinę antiteroristinę veiklą. Jos narių užduotis – destabilizuoti užsienio vyriausybių darbą, užgrobiant valstybinės reikšmės infrastruktūros objektus, pvz., oro uostus ar atomines elektrines. Grupė įkurta palyginti neseniai ir jos veiklos ribos dar ne iki galo apibrėžtos.

Ypatingas karinis rengimas

Specialiųjų pajėgų karių parengimo sistemos detalės vis dar išlieka paslaptimi, nepaisant gausybės video siužetų interneto erdvėje. Sprendžiant iš negausios informacijos, karinis rengimas įvairiuose vienetuose skiriasi. Specialieji GRU daliniai ypatingą dėmesį skiria kirstynių įgūdžiams lavinti. Mėgstama imtynių šaka – sambo, kovinis sportas atsiradęs SSRS.

Kovotojai mokomi nukreipti priešo jėgą prieš jį patį.

Žinomas faktas, kad specialiųjų pajėgų karių mirtingumas treniruočių metu yra pats didžiausias tarp visų kariuomenės junginių. Pagrindinė priežastis – naudojamos tikros kulkos ir sprogmenys. Rusijos propaganda nuolat eskaluoja tokius efektingus karinius mokymus, palaikydama savo „superkarių“ šlovę.

Tiek Rusijos, tiek kitų užsienio valstybių specialiosios paskirties vienetų smogiamųjų grupių struktūra panaši. Kiekvieną būrį sudaro aštuoni-dešimt kareivių ir karininkas – būrio vadas. Jie visi yra apmokyti snaiperiai, geba elgtis su sprogmenimis ir perduoti žvalgybos informaciją. Kartais GRU „specnazo“ kovotojai gali veikti mobiliose grupėse po du ar netgi individualiai.

Aut. teisės: Lrytas.lt
Lrytas.lt
(20)
(19)
(1)

Komentarai ()

Susijusios žymos: