Peru aptikta 15 000 metų amžiaus „technologiškai“ išsivysčiusi civilizacija  ()

Yra žinoma, kad Amerikos Ramiojo vandenyno pakrantėje prieš 13 tūkstančių metų gyvenę žmonės mokėjo medžioti, žvejoti. Jie taip pat maistą rinkdavo. Dabar Floridos Atlanto universiteto specialistai paskelbė apie Huaca Prieta ir Paredones gyvenviečių teritorijoje aptiktus vėlyvojo pleistoceno ir ankstyvojo holoceno laikų kultūrinius sluoksnius. Paaiškėjo, kad senovės peruiečių „technologinis“ išsivystymas buvo daug didesnis, nei manyta anksčiau, o visuomenė – sudėtingesnė. Taip jau prieš 15 tūkstančių metų šie žmonės jau mokėjo gaminti spąstus žuvims ir jūrų liūtams. Jie turėjo „pažangią“ maisto rinkimo metodiką.

Mokslininkai rado šimtus jūros ir sausumos faunos atstovų liekanų. Ant daugelio kaulų likę fragmentacijos ir terminio apdorojimo pėdsakai. Senovės Peru gyventojų pagrindinis verslo objektas, mokslininkų teigimu, buvo rykliai. Tačiau tyrėjai harpūnų ar žvejybinių kabliukų nerado. Tad, tikėtina, stambias žuvis į pakrantę išmesdavo audros, arba jie buvo gaudomi „kilpomis“ iš augalų stiebų: spąstai buvo tvirtinami akmenimis. Kitą medžioklės objektą – paukščius, tuometiniai Peru gyventojai tikriausiai gaudydavo tinklais.

Akmeniniai įrankiai buvo gaminami iš riolito, bazalto, andezito ir kvarcito. Daug tokių artefaktų archeologai rado pilkapiuose. Seniausi akmenys buvo itin dideli ir turėjo aštrią briauną. Vėlesni – maždaug 12 tūkstančių metų amžiaus – gaminiai buvo mažesni. Jie tikriausiai buvo naudojami žuvies darinėjimui.Aut. teisės: Technologijos.lt

(37)
(2)
(35)

Komentarai ()