Saturne pastebėta unikali pašvaistė  (0)

Analizuodami nuotraukas, gautas iš kosminio tyrimo aparato Cassini, mokslininkai pastebėjo unikalią Saturno šiaurinio poliaus pašvaistę, kokios mokslininkai nėra matę jokioje kitoje planetoje.

„Iki šiol nieko panašaus nesame matę jokioje kitoje vietoje“, -pasakoja Tom Stallard (University of Leicester). „Tai nėra paprastas pašvaistės žiedas, kurį galima stebėti Jupiterio ar Žemės planetoje. Ši pašvaistė užima didžiuli šiaurės poliaus regioną. Dabartiniai spėjimai, kaip Saturne formuojasi šiaurinės pašvaistės pasakoja apie tai, jog šis regionas turėtų būti tuščias, tad tokios ryškios pašvaistės aptikimas - fantastiškas siurprizas“.

Atradimas padarytas analizuojant didžiulį Cassini zondo atliktų nuotraukų archyvą. Plačiau apie atradimą galite sužinoti NASA agentūros spaudos pranešime ir autorių straipsnyje, publikuotame žurnale Nature.

Įdomu tai, jog planetologų tvirtinimų, aptikta pašvaistė yra visiškai skirtinga visoms lygi šiol stebėtoms pašvaistėms.

Poliarinės pašvaistės susidaro į planetą patekus elektringosioms dalelėms, kurios sklisdamos išilgai planetos magnetinio lauko sukuria švytėjimą. Elektringųjų dalelių šaltiniai gali būti du. Žemės atveju jas generuoja Saulė – tai taip vadinamas Saulės vėjas. Jupiterio planetoje pašvaistes sukuria ir Saulės vėjas, ir jo pati „aplinkinė erdvė“, kurią sudaro pats gigantas ir jo palydovai. Be to, Jupiterio sukuriamų elektringųjų dalelių kiekiai yra pakankamai įspūdingi, todėl poliuose vykstantis švytėjimas praktiškai nepriklauso nuo Saulės aktyvumo ir yra reguliarus. Toks pats principas pastebimas ir Saturno atveju – jame švytėjus sukuria tiek Saulės vėjo dalelės, tiek ir pačios planetos elektringosios dalelės.

Tačiau Saturno atveju akivaizdžiai veikia ir kiti mechanizmai. Vienas iš jų – jonizuotos atmosferos dalelės, kurias „pagauna“ ir įgreitina planetos magnetinis laukas. Tačiau ir šios prigimties švytėjimas nepaaiškina paskutinio atradimo priežasčių. Naujoji pašvaistė kartais apimą plotą toliau nei 82 laipsniai šiaurės platumos. Be to, ši pašvaistė nuolat keičiasi, pulsuodama nuo maksimalaus intensyvumo iki išnykimo kas 45 minutės.

Mokslininkai apgailestauja, jog stebėjimų duomenų patikslinti negalima su orbitiniu teleskopu Hubble, kuris tiesiog nemato Saturno šiaurinio poliaus.

Mokslininkai neabejoja, jog bandydami paaiškinti šį reiškinį, turės surasti netradicinės fizikos dėsningumus, galiojančius būtent Saturno planetoje.

Aut. teisės: www.technologijos.lt

(0)
(0)
(0)

Komentarai (0)

Susijusios žymos: