Už nesąžiningą komercinę veiklą UAB „Omnitel“ skirta 7000 litų bauda  (15)

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, gavusi kelių vartotojų skundus dėl galimai nesąžiningų UAB „Omnitel“ veiksmų, išnagrinėjo bylą ir už Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimą skyrė bendrovei 7000 litų baudą, rašoma tarnybos pranešime spaudai.


Vartotoja D. S. skunde nurodė, jog prieš sudarydama su UAB „Omnitel“ paslaugų teikimo sutartį, prekybos salone ji paprašė pateikti susipažinimui sutartį ir akcijos aprašymą bei įkainius, tačiau išankstiniam susipažinimui buvo pateikta ne pagrindinė sutartis, o tik jos priedas. Vartotoja teigė, jog prieš pasirašant dokumentus dėl paslaugų teikimo jai nebuvo paaiškinta, todėl ji nesuprato, kas sudaro mėnesinį mokestį.

Vartotoja A. K. teigė, jog UAB „Omnitel“ salone išsirinko mokėjimo planą kuriam galiojo akcija pagal kurią suteikiama 1000 Lt nuolaida mobiliojo ryšio telefonui ir už mobiliojo ryšio telefoną reikia sumokėti 1 Lt, tačiau vartotojai išsirinkus mobiliojo ryšio telefoną išrašytoje sąskaitoje-faktūroje ši nuolaida nebuvo nurodyta. Vartotoja nurodė, jog sudariusi paslaugų teikimo sutartį, mobiliojo ryšio telefoną įsigijo išsimokėtinai, nors tokio pobūdžio prašymas nebuvo pateiktas, o taip pat nebuvo sudaryta lizingo sutartis bei aptarta galutinė minėtos prekės kaina.

Vartotoja I. A. Tarnybai skundėsi, kad jai vienašališkai nutraukus paslaugų teikimo sutartį, nepasibaigus fiksuotam sutarties su UAB „Omnitel“ terminui bei sumokėjus baudą už likusį laikotarpį sutartyje numatyta tvarka, ji liko skolinga bendrovei vieno mėnesio įmoką. Apie skolą ji sužinojo tik bendrovės vardu veikiančiai skolų išieškojimo bendrovei pradėjus susidariusios skolos išieškojimo veiksmus. Skolos išieškojimas buvo pradėtas apie tai jos iš anksto neinformavus, Vartotoja teigė, kad nors įsiskolinimas buvo padengtas nedelsiant, UAB „Omnitel“ vardu veikiančios skolos išieškojimo bendrovės rašte buvo nurodyta, jog vienintelė galimybė išvengti baudos ir skolos išieškojimo išlaidų yra atnaujinti sutartį su UAB „Omnitel“.

Nagrinėdama bylą Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba atsižvelgė į tai, kad UAB „Omnitel“ veiksmai apėmė abi esmines nesąžiningos komercinės veiklos rūšis, t. y. buvo ir klaidinantys, ir agresyvūs. Nustatant agresyvią komercinę veiklą atsižvelgiama į tai, jog vartotojo pasirinkimo laisvę apriboja komercinės veiklos subjekto veikloje naudojama pernelyg didelė įtaka. I. A. pateiktu atveju vartotojai buvo daromas spaudimas, kadangi siekiant išvengti skolos ir išieškojimo išlaidų vartotoja buvo raginama atnaujinti nutrauktą sutartį su UAB „Omnitel“, o tai apribojo jos teisę pasirinkti kitą komercinės veiklos subjektą, teikiantį mobiliojo ryšio paslaugas.

Tarnyba taip pat nustatė, kad UAB „Omnitel“, teikdama informaciją apie galiojančias akcijas, nuolaidas bei kitus pasiūlymus nesuteikė vartotojams esminės informacijos apie įsigyjamo telefono kainą, taip pat nesudarė galimybės palyginti telefono kainos su kitų ūkio subjektų teikiamais pasiūlymais, o tai galėjo paskatinti skundus pateikusius vartotojus priimti tokius sprendimus dėl sandorių, kurių jie kitomis aplinkybėmis nebūtų priėmę. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuomone, mobiliojo ryšio telefonų pasiūlymai su nuolaidomis (paslaugų paketai) pateikiami bendrovės interneto tinklapyje, galėjo suklaidinti ne tik skundus Tarnybai pareiškusius vartotojus, bet ir kitus vartotojus, sudariusius sutartis su bendrove ir taip paveikti jų ekonominį elgesį.

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba primena visiems judriojo ryšio operatoriams teisės aktais nustatytą prievolę, ypač skelbiant akcijas ar siūlant vartotojams pasirinkti mokėjimų planus, supažindinti vartotojus su paslaugų teikimo sutarties sąlygomis, paslaugos kaina bei kas sudaro mėnesinį paslaugos mokestį, nurodyti mokėjimo terminus bei suteikti kitą privalomą informaciją.

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba informuoja, kad pagal mobiliojo ryšio paslaugų sutartį už konkrečią kainą abonentas gali nustatytą laiką kalbėti telefonu, išsiųsti nustatytą skaičių trumpųjų žinučių ir naudotis balso paštu. Visi šie elementai yra būtini, kad rinkinio kokybė ir sudėtis atitiktų specialia kaina siūlomo rinkinio reklamą. Kadangi vartotojai negali pasirinkti, kiek elementų jie gaus už sumokėtą kainą, visi elementai yra įskaičiuoti į rinkinio kainą ir todėl negali būti nemokamais.

Ryšių paslaugų teikėjas, suteikdamas paslaugų gavėjui telefoną nemokamai ar siūlydamas jį įsigyti mažesne kaina negu telefono savikaina, privalo sutartyje nurodyti telefono pardavimo su paslaugų teikimo sutartimi ir be jos kainų skirtumą, laikotarpį ir būdą šiam skirtumui kompensuoti.

Komercinė veikla, teikiant vartotojui mobiliojo ryšio telefoną „už 1 Lt“ ir nustatytą laikotarpį (24 mėn.; 36 mėn.) išskaičiuojant „įrangos mokestį“/„telefono mokestį“, kurį vartotojai turi sumokėti nepriklausomai, ar naudosis bendrovės teikiamomis paslaugomis visą nustatyta laikotarpį (24 mėn; 36 mėn), ar ne, turi Vartojimo kredito sutarties požymių.

Bendrovės negali skolininkui siūlyti pirkti naujo produkto, pasirašyti naujos sutarties kaip alternatyvios išeities skolos nemokėjimui, o tokio pobūdžio formuojama praktika gali būti laikoma nesąžiningu spaudimu skolininkui.

Bendrovės „Omnitel“ atstovė spaudai Daiva Selickaitė informavo: „Omnitel“ savo veikloje laikosi visų įstatymų, todėl mes nesutinkame su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarybos sprendimu ir jį skųsime teismui“.

Aut. teisės: delfi.lt
(0)
(0)
(0)

Komentarai (15)

Susijusios žymos: