TATENA Lietuvai rekomendavo branduolines atliekas slėpti giliai po žeme  (12)

Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) ekspertai įvertino Lietuvos panaudoto branduolinio kuro ir kitų ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų laidojimo galimybių tyrimų programą ir nutarė, kad ateityje jos turės būti saugomos giluminiame atliekyne.

2011 m. gruodžio 19 – 21 dienomis Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra (RATA) inicijavo tarptautinių TATENA ekspertų misiją dėl panaudoto branduolinio kuro ir kitų ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų laidojimo galimybių Lietuvoje įvertinimo. Misijos metu nepriklausomi ekspertai peržiūrėjo RATA rengiamą „Ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų laidojimo žemės sluoksniuose geologinių tyrimų programą“, susipažino su atliktais tyrimais, išklausė vietinių specialistų pranešimų.

Įvertinę šią informaciją, TATENA ekspertai mano, kad panaudoto branduolinio kuro ir kitų ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų laidojimas žemės gelmėse yra vienintelis aplinkos atžvilgiu darnus ir saugus sprendimas, kuris turėtų atsispindėti Lietuvos Vyriausybės vykdomoje Nacionalinėje politikoje.

Jų manymu, svarbu įtraukti ir visas suinteresuotas puses – atliekų darytojus, tvarkytojus, reguliuojančias ir savivaldos institucijas, visuomenę – įgyvendinant giluminio atliekyno įrengimo programą. Taip pat turi būti parengta ir vykdoma aiški Lietuvos branduolinio kuro ir kitų ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų tvarkymo strategija, o jos įgyvendinimui turi būti suteikta pakankamai išteklių radioaktyviųjų atliekų tvarkymo organizacijai.

Ekspertai pateikė ir konkrečių pastabų dėl „Ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų laidojimo žemės sluoksniuose geologinių tyrimų programos“ – kokie papildomi tyrimai ir vertinimai turėtų būti atlikti, kaip susisteminti jau parengtą informaciją. Atsižvelgiant į pateiktas pastabas ir rekomendacijas geologinių tyrimų programa turėtų būti atitinkamai papildyta.

Vykdant ES branduolinių atliekų direktyvos nuostatas, Lietuva, kaip ir visos kitos valstybės narės, turi parengti giluminio atliekyno įrengimo programą iki 2015 metų. Geologiniai tyrinėjimai būtų šios programos pagrindas. Programoje turėtų būti išnagrinėti tokie klausimai kaip vietos giluminiam atliekynui parinkimas, jo įrengimo ir pradėjimo veikti data, techniniai sprendimai, atliekyno statybos kaina ir finansavimo galimybės. Šiuo metu Lietuvoje už atliekynų įrengimo galimybių tyrimus atsakinga RATA.

Šiuo metu Ignalinos atominės elektrinės (Ignalinos AE) atliekos yra saugomos jos laikinose saugyklose. Ateityje jos turės būti sudėtos žemės gelmėse – giluminiame atliekyne.

Aut. teisės: Ekonomika.lt
Ekonomika.lt

(0)
(0)
(0)

Komentarai (12)