„Russian Arms Export – 2013” akcentas – BMPT-72 „Terminatorius-2” (Video)  (16)

Rusijos karo pramonės įmonės tradiciškai pristatė „parodos akcentą” – BMPT-72. Modelį, neva tapsiantį eksporto bestseleriu. Pirmojo modelio, BMPT, gamybą iš dalies finansavo Rusijos Gynybos ministerija. Šiaip ne taip tris vienetus 2011 m. pardavė Kazachstanui. Antrąjį modelį, BMPT-72, gamintojas jau kūrė savo lėšomis. Panašu, kad vėl „prašovė“ pro šalį.

Daugiau nei 40 pasaulio šalių vis dar eksploatuoja pasenusius sovietinius tankus T-72. Tankas sukurtas 1973 m. Tuo metu SSRS kariuomenė itin nesėkmingai bandė kariuomenėje įdiegti naujus tankus T-64. Lyginant su savo pirmtakais, T-64 buvo ne tik inovatyvus ir modernus. Jis buvo itin sudėtingas (tiek statistiniam sovietiniam šauktiniui, tiek statistiniam karininkui) ir brangus netgi prioritetą tankams teikiančioms sovietinėms ginkluotosioms pajėgoms. Tuo metu jau ryškėjo naujojo pagrindinio tanko T-80 kontūrai. O T-72 turėjo būti pigus, pereinamasis variantas, padėsiantis patenkinti nepasotinamą sovietinės armijos naujų tankų poreikį. Visiškai netikėtai T-72 tapo lygiaverčiu partneriu „pagrindiniams „žaidėjams“ T-64 ir T-80. Kadangi T-64 ir T-80 nebuvo parduodami, T-72 tapo tikru eksportiniu hitu. Rusijos atstovų teigimu, šiandien vis dar „važinėjasi“ 20 000 šių tankų. Skaičius gal ir nėra toks didelis, tačiau bet kokiu atveju įspūdingas. Per savo 40 metų karjerą tankai T-72 sulaukė ne vienos modernizacijos.

Subyrėjus SSRS, į jų modernizavimo procesą įsijungė karo pramonės grandai iš viso pasaulio. Daugelyje šalių buvo pasirinkta itin kardinali ir brangi modernizacija, atnešusi solidų pelną. Modernizacijos klausimas aktualus ir šiandien. Nenuostabu, kad noras šiuos gausius tankus modernizuoti svaigina ne tik Rusijos, bet ir kitų šalių karo pramonės kompanijas. Kiekvienoje parodoje pristatomi vis nauji T-72 modernizacijos paketai. Tai tapo ir vienu iš kertinių RAE-2013 akcentų.

Pristatyta nauja BMPT versija. BMPT-72 – tai „kovinė tankų rėmimo mašina“. Dar pridedamas ir piarinis pavadinimas „Terminatorius-2“. Mat tai jau antrasis mašinos modelis. Pirmasis, pavadintas „Terminatoriumi“, ir „atsišaudė” prieš parodos lankytojus už savo modernizuotą variantą. Kas gi per žvėris tas BMPT? Yra tokia kariuomenė, kuri savo karius brangina labiau nei dolerius. Arba šekelius, nes taip vadinasi vietiniai Izraelio pinigai. Šalis maža, apsupta priešiškų valstybių, nuo 1948 m. dalyvaujanti nenutrūkstamuose karo veiksmuose. Jau kelis dešimtmečius tradicinius karo veiksmus pakeitė kova su terorizmu ir policinės operacijos. Nereikia apsigauti, čia teroristai ir „teroristai“ ne tik sprogdina bombas turguose, kavinėse ar parduotuvėse. Izraelio armijai tenka susidurti ir su gerai ginkluotais bei organizuotais kovotojų būriais, nuo kurių laikas nuo laiko tenka „valyti“ urbanizuotas ir kalnuotas vietoves. Būtent čia ypač pažeidžiama šarvuota technika, tačiau būtent šarvuota technika padeda išsaugoti taip branginamas savo karių gyvybes. Todėl Izraelio tankai ir šarvuočiai yra ypač gerai pritaikyti kovoti ir išlikti tokiomis sąlygomis.

Nors panaši idėja sklandė ore jau seniai, tik Izraelio kariuomenė pirmoji nuo Antrojo pasaulinio karo laikų gavo šarvuotus transporterius, kurių šarvai pervežamiems pėstininkams suteikė apsaugą, beveik prilygstančią tankų apsaugai. Seni tankai buvo perkomponuoti taip, kad jais galėtų būti pervežami pėstininkai. Nuimti bokšteliai su ginkluote leido sutaupyti svorio. Taip atsirado „Achzarit“ ir kitos Izraelio mašinos.

Daug senų tankų turėjo ir Rusija. Be to, Rusijos kariuomenei ir VRM daliniams teko dalyvauti kariniuose konfliktuose Afganistane ir Kaukaze, kur liepsnojančiais laužais virtę tankai ir šarvuočiai tapo bauginančia kasdienybe. Rusijoje ir gimė idėja tanką ne tik pritaikyti pervežti pėstininkus, užtikrinti jiems tokią pačią apsaugą, bet šią mašiną dar ir apginkluoti taip, kad jos ugnis būtų galingesnė ir efektyvesnė už tanko. Tai yra visiškai priešingai nei Izraelio kariuomenė, kuri pėstininkų skyriui suteikė apsaugą, prilygstančią tankams, tačiau juos apginklavo tik nuotoliniu būdu valdomais įprasto kalibro kulkosvaidžiais. Ugnies uždavinius paliko spręsti tankams. Rusijos konstruktoriai išsikėlė užduotį sukurti BMPT, kuris galėtų lydėti tankus ir juos remti ugnimi. Idėja graži kaip komunizmas, bet tokia pat utopinė. Panašu, kad komunizmo idėja vis dar plevena Rusijos ginklų konstruktorių galvose ir kad tai yra masinis reiškinys. Žodis jiems.

BMPT-72 „Terminator-2“ pristatymas RAE-2013 pasauliui buvo sėkmingas. BMPT-72 skirta remti tankams, tačiau jos panaudojimo spektras daug platesnis“ – Dmitrijus Rogozinas, Rusijos FR vyriausybės vicepremjeras, kuruojantis karinės pramonės kompleksą.

Kaip ir bazinis modelis, „Terminatorius-2“ gali efektyviai spręsti pėstininkų ir tankų rėmimo ugnimi užduotis visų tipų karo veiksmuose, sudėtingose geografinėse zonose, bet kuriuo paros metu, prieš bet kokį priešininką“ – VPK News. Žvilgtelėkime į BMPT-72 iš arčiau. Ką apie ją pasakyčiau pamatęs pirmą kartą? Kad ši kovos mašina simetriška ir graži. Toks bendras vaizdas susidaro dėl bokštelio su suporintomis 30 mm automatinėmis patrankomis ir keturiomis, po dvi prie abiejų bokštelio šonų sumontuotomis prieštankinėmis valdomomis raketomis. Beje, ir tankai T-72 pastaruoju metu minimi pačiame netikėčiausiame kontekste. Jie dalyvauja „tankų biatlone”, Kremliaus „dvaro“ tankų divizija užsienio svečiams pristato „tankų baletą“. Kol kas tankai tik nešokinėja į vandenį nuo bokštelio ir nedainuoja su žvaigždėmis. Gamintojas sako, kad BMPT-72 – galinga, apsaugota ir pigu. Ar tikrai?

BMPT-72 apginklavimui panaudoti daugiau kaip 30 metų gaminami 30 mm 2A42 pavyzdžio automatiniai pabūklai. Jie naudojami šarvuotose mašinose BMP-2, BMD-2 ir-3, BTR-90 ir BMP, sraigtasparniuose Mi-28, Ka-50, Ka-52 ir Ka-29. Pabūklai paprasti, patikrinti mūšiuose, patikimi ir pigūs. Dar ilgai atitiks tokio tipo ginklams keliamus reikalavimus. Padidinti jų efektyvumą galima sukuriant naujo tipo amuniciją. Šiandien pabūklas gali sėkmingai naikinti gyvąją jėgą, lengvai šarvuotą techniką ir oro taikinius. Taip pat sėkmingai, kaip ir „senukės“, 1980 m. priimtos ginkluotėn kovinės pėstininkų mašinos BMP-2. Pavadinti pabūklą „galingu“ yra naivu ir neatsakinga. Du tokie suporinti automatiniai pabūklai sudaro galimybes vienu metu iššauti daugiau sviedinių. Tačiau naikinti tiems taikiniams, dėl kurių ir buvo sukurtas BMPT, visiškai užtenka ir vieno 30 mm pabūklo. Antras – tai papildomas svoris, papildomos išlaidos, papildomi bokštelio ir ginklų platformos gabaritai, papildoma sviedinių išeiga. Taigi – neracionalu, neefektyvu, nereikalinga.

BMPT ginkluota ir 4 prieštankinėmis valdomomis raketomis „Ataka“. Toks ar panašus parengtų šaudyti prieštankinių raketų skaičius montuojamas specialiose prieštankinėse mašinose. Tačiau BMPT nėra skirta naikinti tankus. Pagrindinis jos uždavinys yra paremti tankus mūšio lauke ugnimi, naikinti priešo granatsvaidininkus, snaiperius ir bet kokius kitus, visų pirma prieštankinius, ginklus. Tačiau tam skirtų ginklų BMPT-72 neturi! 125 mm patranka yra nepalyginamai universalesnė ir pavojingesnė toms pačioms priešo prieštankinėms priemonėms. Be to, tankų patrankos jau greitai bus visuotinai aprūpintos sviediniais, kurių distancinis sprogdiklis suveiks nustatytu atstumu, virš, už ar šone taikinio, naikindamas ir už priedangos pasislėpusią gyvąją jėgą bei prieštankines priemones iš nepridengto viršaus. Tokiu buvo šaudoma ir RAE-2013.

Kad konstruktoriai užsižaidė, gausindami nereikalingą ginkluotę – akivaizdu. Štai Omske pateiktas senų sovietinių tankų T-55 modernizacijos pavyzdys, BMP-T, ginkluotas tik vienu 30 mm pabūklu ir vienu PTRK įrenginiu (senesnio pvz. „Konkurs-M”). Tačiau mašina perveža 7 karių įgulą, iš kurių 4 yra pervežami pėstininkai. Ką tik tokių mašinų užsisakė Bangladešas.

O štai BMPT-72 vargu ar sulauks pirkėjų. Nebent tokių, kaip vyriausybinės Sirijos pajėgos. Arba panašių. Kuriems nesvarbu ką pirkti, svarbu, kad kas nors parduoda. Kitas svarbus privalumas, kad tai seniai Sirijos pajėgų naudojamo tanko T-72 modernizacija, ir kad BMPT ginkluotė tokia pat, kaip jau taip pat seniai naudojamos BMP-2. Tai leidžia praktiškai iš karto kovines mašinas perduoti eksploatuoti į dalinius ir naudoti jau turimus šaudmenis. Visi kiti parametrai yra šalutiniai.

Rusijos žiniasklaidos priemonės mirgėte mirga informacija apie tai, kad sukurta viena ar kita aktyvi tankų apsaugos sistema. Tai anaiptol nėra naujovė. Kaip teigia pažįstamas Izraelio kariuomenės veteranas, per pastaruosius keletą metų į Izraelio tankus buvo iššauti keli šimtai prieštankinių raketų. Sako, taikinį sunaikino vieną, ir tą patį – autobusą. Galbūt kiek perdeda, tačiau iš tiesų prieštankinėms raketoms tenka susidurti su vis galingesne pasyvia ir aktyvia tankų apsauga. Kalbant apie BMPT-72, tai tokią pat apsaugą būtų galima paprasčiausiai suteikti modernizuojamiems tankams T-72.

Silpniausia ir pačia „tamsiausia” BMPT-72 dalimi išlieka optinės-elektroninės stebėjimo ir ugnies valdymo sistemos. Beveik nekyla abejonių, kad ši mašina prie šaudymo linijos nestojo būtent dėl jų. Greičiausiai visos šios sistemos, kuriomis taip gausiai apkabinėtas BMPT-72, vis dar tebėra „perspektyvinės”. Kai kurios tokiomis ir liks. Panašu, kad visos šios sistemos tiesiog sumontuotos, tačiau nesujungtos į vieną veikiantį tinklą. „Parodos akcentas” – kaip butaforinis tortas sovietiniame gastronome.

Ši mašina vakaruose sulaukė beprotiško populiarumo. Ir patys vakariečiai caksėjo liežuviu, ir arabai su malonumu perka. Todėl manau, kad jie visai gali pirkti,“ – dar prieš parodą duodamas interviu „Echo Moskvy“ pasakė D. Rogozinas. Dviejuose vienas paskui kitą sekančiuose sakiniuose pateikė dvi skirtingas versijas. Perka, ar galėtų pirkti? Akivaizdu, kad labai norėtųsi kam nors parduoti. Ir tam, kad parduotų šią mašiną, gamintojas netgi „išvedė” naują taktiką. Pasirodo, tankų būryje turi būti trys tankai ir dvi BMPT, remiančios tankus ugnimi. Nesvarbu, kad BMPT tankus neturi kuo paremti svariau, nei šaudo patys tankai. Tą supranta Rusijos kariuomenėje ir anaiptol neskuba modernizuoti savų T-72 į BMPT-72. Net nesvarsto tokios galimybės. Visos pasakos apie „inovatyvią” taktiką tėra skirtos diktatoriams su lėkštės dydžio ordinais ir turtingiems bei smalsiems šeichams. Būtent dėl jų BMPT-72 ir buvo nudažyta slepiamąja dykumų spalva.

Nereikia manyti, kad BMPT-72 yra žaislas. Mano bičiulis Gordonas L. Rotmanas parašė daugiau nei 120 knygų apie karybą ir karo istoriją. Jis sako – „Apie tankus aš žinau tai, kad juos sunku sunaikinti, kokius ginklus beturėtum, ir kad jie gali pravažiuoti į tokias vietas, į kurias nepravažiuoja kitos mašinos.“ G. L. Rotmanas 26 metus ištarnavo JAV specialiosiose pajėgose ir su priešo tankais susidūrė akis į akį. Nepaisant visų išvardintų trūkumų ir „blizgučių”, tai yra kovinė mašina. Ji važiuoja, šaudo ir yra pakankamai gerai apsaugota. Atsiradus užsakovui, visas modernizacijos paketas būtų užbaigtas ir pateiktas. Nepaisant tokios modernizacijos neracionalumo kainos ir efektyvumo santykio atžvilgiu, pirkėjų gali atsirasti tarp tų šalių ir diktatorių, kuriems kiti ginklų neparduoda.

Kitas parodoje pademonstruotas „wunderwaffe“ – specialiai kautynėms mieste skirtas T-72 – gerokai racionalesnis sprendimas.

Kas inovatyvaus? Absoliučiai nieko. Priekyje – buldozerio verstuvas. Nieko naujo. Kiekvienoje operacijoje kas kelintas Izraelio tankas aprūpintas buldozerio verstuvu. Ir ne tik Izraelio. Papildoma apsauga, kokią siūlo beveik kiekvienas gamintojas, naudojama seniai ir daugelyje šalių. Vienintelis išskirtinis bruožas – varnėno inkilą primenanti konstrukcija su didokais neperšaunamo stiklo langais ant bokštelio viršaus, skirta apsaugoti tanko vadui, šaudančiam iš 12,7 mm kulkosvaidžio. Primityvu! Nebloga apsauga nuo kulkų. Bet juk yra nepalyginamai saugesnių ir patogesnių nuotoliniu būdu valdomų įrenginių! Su šiuo „inkilu“ tankas panašus į laivyno kreiserį su radaro antena. Jį ne tik sunkiau užmaskuoti. Vos išsukus iš kelio, „inkilas“ kabinsis už kiekvienos šakos, o mieste – už kiekvienos atbrailos. Neįsivaizduoju, kaip sėkmingai jį parsigabenti iš pačios pirmos kovinės išvykos.

Ką daryčiau aš, jeigu man pasiūlytų pirkti BMPT-72 ir vienaip ar kitaip modernizuotą T-72? Atsakyčiau Tom Clancy žodžiais: „jeigu prekiautojas naudotais rusiškais tankas pasiūlys jums mažai riedėjusius T-64 ar T-72, tiesiog pasakykite „Nyet”. O juk šiuos žodžius jis ištarė dar 1991…

Iš tiesų, populiarios Rusijos šou herojai teisūs: „užsieniečiai pavydžiai sako „Raša“, bet ji yra jų „Naša Raša““. Ir protu mums jos nesuvokt.

Aut. teisės: www.technologijos.lt
Autoriai: Egidijus Papečkys

(24)
(0)
(8)

Komentarai (16)

Visi šio ciklo įrašai