Europos Komisija paskelbė išvadas dėl „Volkswagen“ taršos skandalo  ()

Europos Komisija ir Europos Sąjungos nacionalinės vartotojų institucijos paskelbė savo išvadas dėl po „Dieselgate“ skandalo atšauktų 8,5 mln. automobilių, kuriuos ES pagamino „Volkswagen“ grupė.


Po skandalo Komisijos narei V. Jourovái 2016 metų rugsėjo mėnėsį bendrovė „Volkswagen“ pateikė veiksmų planą, kuriuo siekė užtikrinti, kad atitinkami automobiliai Europos Sąjungoje būtų suremontuoti. Jame taip pat buvo įvardintos priemonės, kurias pritaikius vartotojai būtų tinkamai informuoti ir dėl nepatirtų nepatogumų.

Reikalavo papildomų priemonių

2017 metų birželio mėnesį, kai viskas dar vyko lėtai, bendrovė „Volkswagen“ taip pat pradėjo taikyti vadinamąją pasitikėjimo didinimo priemonę, pagal kurią pažadėjo iki 2018 metų pabaigos spręsti problemas, kilsiančias po remonto.

Garantija, susijusi su pasitikėjimo didinimo priemone, taikoma tik 11 variklio dalių. 2017 metų rugsėjo mėnesį nacionalinės vartotojų institucijos ir EK pareikalavo, kad bendrovė „Volkswagen“ imtųsi papildomų veiksmų.

Dabar ataskaitoje apžvelgiami veiksmų, kurių, gavusi šį reikalavimą, bendrovė „Volkswagen“ ėmėsi, rezultatai. Išvadose Europos Komisija ir vartotojų institucijos sutinka, kad iki šiol bendrovė „Volkswagen“ pagerino internete prieinamą informaciją.

Skelbiama, kad pateikta išsamių klausimų ir atsakymų bei vaizdo klipų apie atnaujinimo priežastį, taip pat būdus pasinaudoti atnaujinimo galimybe bei vadinamąją pasitikėjimo didinimo priemonę.

Ko gali imtis vartotojai?

Vis dėlto bendrovė „Volkswagen“ nepateikė aiškios garantijos, kad atnaujinimas nedaro poveikio automobilių veiksmingumui, ir atsisakė supaprastinti sąlygas, suteikiančias galimybę pasinaudoti minėta pasitikėjimo didinimo priemone.

Skaitomiausi Naujausi

Koncernas įsipareigojo atsakyti į visus galimus vartotojų skundus po atnaujinimo. Kilus problemų dėl atnaujinimo, vartotojai raginami kreiptis į savo vietos prekybos atstovus. Jeigu atsisakoma suteikti pagalbą, jie turėtų pateikti oficialų skundą bendrovės „Volkswagen“ nacionaliniams punktams, kurie sprendžia su atšaukimu susijusius klausimus.

Taip pat jie gali informuoti savo nacionalinę vartotojų apsaugos organizaciją. Tais atvejais, kai automobilių gamintojas pažeidžia ES tipo patvirtinimo taisykles, automobilio tipą patvirtinusi valstybė narė turi padaryti du dalykus. Visų pirma, nurodyti imtis taisomųjų veiksmų, pavyzdžiui, atšaukti visus susijusius automobilius, kad būtų užtikrinta jų atitiktis teisės aktams. Antra, privaloma taikyti veiksmingas, proporcingas ir atgrasomąsias sankcijas automobilių gamintojui.

Atidžiai stebi įgyvendinimą

EK atidžiai stebi, kaip valstybės narės įgyvendina šias taisykles ir pradėjo ne vieną su „Volkswagen Group“ susijusią pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, be kita ko, prieš Vokietiją, Liuksemburgą, Ispaniją ir Jungtinę Karalystę.

Europos Komisija taip pat paragino iš esmės peržiūrėti ES tipo patvirtinimo taisykles. Todėl nuo 2020 metų rugsėjo mėnesio EK galės nurodyti vykdyti ES masto atšaukimą ir skirti administracines nuobaudas gamintojams arba techninėms tarnyboms. Už reikalavimų neatitinkantį automobilį galės būti skirta iki 30 tūkst. eurų bauda.

Aut. teisės: Lrytas.lt
Lrytas.lt
(3)
(2)
(1)

Komentarai ()