„Lietuvos geležinkeliai“ bando nuosavą mobiliojo ryšio tinklą  (4)

Šiandien bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“ pranešė pradėjusi bandomąjį naujos savo radijo ryšio sistemos naudojimą: „Nortel“ GSM-R tinklo ruože Vilnius – Kaunas atliktas pirmasis telefono skambutis.


Šios ryšių sistemos, apimančios beveik visas Lietuvos geležinkelių linijas, įdiegimo užbaigimas planuojamas 2010 m. pabaigoje, teigiama bendrovės pranešime. Projektas „Lietuvos geležinkelių radijo ryšio sistemos modernizavimas įdiegiant GSM-R“ iš dalies finansuojamas ES Sanglaudos fondo lėšomis.

Bendrovės atstovų teigimu, tai pirmoji ES reikalavimus visiškai atitinkanti geležinkeliams skirta radijo ryšio sistema, diegiama Baltijos šalyse. GSM-R ryšiu jau naudojasi Vokietijos, Anglijos,Prancūzijos, Švedijos geležinkelininkai.

Pasak „Lietuvos geležinkelių“ projekto įgyvendinimo vadovo Laisvydo Rudžiansko, „Nortel“ GSM-R yra judriojo ryšio sistema, besiremianti GSM standartais, tačiau pritaikyta geležinkeliams. Ji nuo viešųjų GSM tinklų skiriasi savo patikimumu bei specifinėmis funkcijomis, kurios reikalingos geležinkeliams jų įprastinėje veikloje. Anot jo, jei viešiesiems GSM operatoriams svarbu aprėpti kuo didesnę teritoriją, tai „Nortel“ GSM-R yra svarbiau aprėpti tik geležinkelio linijas, tačiau radijo signalo dydžiai aprėpiamose vietose yra griežtai reglamentuoti.

Diegiama judriojo ryšio sistema visų pirma skirta tam, kad važiuojančio traukinio mašinistas galėtų susisiekti su traukinių eismą tvarkančiais darbuotojais. Ji taip pat bus naudojama vykdant vagonų skirstymo, manevravimo, geležinkelio kelių priežiūros ir kitus darbus. Sistema leis organizuoti duomenų perdavimą iš važiuojančio traukinio, o tai, tikimasi, paskatins naujų geležinkelio technologinių procesų vykdymo būdų atsiradimą ir taip prisidės mažinant keleivių ir krovinių pervežimo savikainą bei didinant eismo saugumą.

Įgyvendinant šį projektą numatyta 1563,3 km ilgio geležinkelio linijose įdiegti „Nortel“ GSM-R radijo ryšio sistemą, skirtą balso komunikacijai bei žmonių ir traukinių eismo saugumui nekritiškų duomenų sparčiam perdavimui, likusiose mažo intensyvumo geležinkelio linijose, kurių ilgis sudaro apie 216 km, planuojama naudotis viešųjų GSM operatorių paslaugomis, teigiama pranešime.

Diegiama GSM-R sistema susideda iš tinklo branduolio, bazinių stočių bei branduolį ir bazines stotis jungiančių ryšio linijų. Taip pat diegiama fiksuoto dispečerinio ryšio sistema, susidedanti iš komutavimo įrenginių ir specializuotų ryšių pultų. Be to, numatyta įrengti 324 km šviesolaidinių ryšio linijų, pateikti 3099 rankinius GSM-R terminalus, sistemos eksploatavimui reikalingus prietaisus bei atsargines dalis, apmokyti AB „Lietuvos geležinkeliai“ personalą, kuris naudos ir prižiūrės šią sistemą.

Aut. teisės: TV3
TV3
(0)
(0)
(0)

Komentarai (4)