Išslaptinta medžiaga apie Didžiojoje Britanijoje kurtas nuodingų adatų bombas  (10)

Didžiosios Britanijos Nacionalinis archyvas išslaptino informaciją apie Antrojo Pasaulinio karo metais sukurtą vieną nuožmiausių istorijoje ginklų - bombas, užpildytas ipritu užnuodytomis adatėlėmis. Laimei, išradimas niekada nebuvo panaudotas.

Tiesa, kol kas tiksliai neaišku, ar ipritas buvo naudojama kaip veiklioji medžiaga, nes kai kurie ekspertai teigia, kad tokios adatos nepakaktų mirtinai jos dozei sutalpinti. Dėl šios priežasties kai kurie įsitikinę, kad tai buvo vienos pirmųjų nervų sistemą pažeidžiančių dujų, sukurtų Antrojo Pasaulinio karo metais. Nuodingos adatos buvo skirtos tik gyvajai priešo jėgai eliminuoti, o pastatai ir įranga likdavo nepažeista. Karo pramonei dirbę mokslininkai tuo metu buvo įsitikinę, kad užnuodytų adatų debesys gali būti netgi efektyvesnis ginklas prieš koncentruotas priešo pajėgas nei sprogstantys užtaisai. Ipritas turėjo užtikrinti, kad bent pažeidus žmogaus odą, šis mirtų staigia mirtimi, arba patirtų stiprius pažeidimus. Viename ginklo efektyvumą įvertinančiame raporte buvo teigiama: "Jei adata prasiskverbia į audinius, jos neištraukus mirtis ištinka per 30 sekundžių. Jei per tą laiką ji ištraukiama, priešas netenka sąmonės ir taip yra neutralizuojamas. Sąmonės netenkama per laiką nuo vienos iki penkių minučių, mirštama praėjus 30 minučių". Dokumento paraštėje ranka įrašyta: "Aš abejoju, ar adatas įmanoma ištraukti, nes nuo jos tik nusimautų popierinė uodega".

Nepaisant sėkmingų pradinių tyrimų, projektas nevyko taip kaip buvo planuota. Projekto metu prireikė pagaminti 30 milijonų specialios paskirties adatų, o tai nebuvo taip paprasta.  Porton Down eksperimentinėje karinėje bazėje įsikūręs biologinių tyrimų padalinys dėl tokio užsakymo kreipėsi į siuvimo mašinas gaminusią Bristolio kompaniją "Singer Sewing Machine Co. Ltd". "Man šiek tiek sunku paaiškinti, kodėl  mums reikia tiek daug siuvimo mašinoms skirtų adatų...", rašoma vieno kariškio laiške, skirtame kompanijai "Singer". Kompanijos atstovai 1941 metų gruodžio 24 dieną savo atsakyme rašė: "Iš vakar gauto jūsų laiško mums nėra aiškūs jūsų poreikiai. Iš užuominų manytume, kad adatų reikia kažkokiam kitam tikslui, o ne siuvimo mašinoms".

Šiandieniniai istorikai teigia, kad žvelgiant į šiuos dokumentus į dienos šviesą iškyla tai, kam sąjungininkai buvo pasiruošę tam, kad laimėtų karą. Ginklas niekada neperėjo į masinę gamybą, galbūt dėl to, kad adatos turėjo nedidelę prasikverbimo galią. Mokslininkai nusprendė, kad vos tik paaiškėjus ginklo poveikiui, žmonės pradės slėptis po medžiais ar automobiliais, dėl ko adatėlių "lietus" taps neefektyvus. Atakaitose taip pat pastebima, kad adatėlių bomba būtų buvęs "ypač neekonomiškas ginklas" - galbūt tai ir nusprendė jos likimą.

Aut. teisės: www.technologijos.lt

(0)
(0)
(0)

Komentarai (10)