Europoje atsiranda vis naujos psichoaktyviosios medžiagos  (0)

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC), apžvelgdamas psichoaktyviųjų medžiagų rinką, informuoja, kad Europoje pernai buvo nustatytas rekordinis naujų svaiginimuisi naudotų medžiagų skaičius. ENNSC ir Europolą 2010 m. pasiekė informacija apie 41 naują ES šalyse aptiktą psichoaktyviąją medžiagą ir kasmet šis skaičius vis didėjo beveik dvigubai (2009 m. – 24, 2008 m. – 13).

Nuolat keičia pavadinimus

Daugelis valstybių šiuo metu yra sunerimę dėl plintančių naujų svaiginimuisi naudojamų psichoaktyviu poveikiu pasižyminčių medžiagų, nes jos pirkėjams pristatomos vis kita forma ir kitu pavadinimu. Pavyzdžiui, cheminės medžiagos pardavinėjamos kaip kambarių oro gaivikliai, dezodorantai arba odos dirbinių valikliai, įvairių žolių mišiniai – kaip „arbatos“, „trąšos“, „botanikos tyrimams skirti mišiniai“ ir pan.

Taip vadinamus „teisėtus narkotikus“ (angl. „legal highs“) pastebėti ir uždrausti jų prekybą tampa vis sunkiau, nes pardavėjai juos reklamuoja vis kitomis priemonėmis, aiškindami „jei produktais legaliai prekiaujama, jie yra nedraudžiami, vadinasi, ir nekenksmingi“. Iš tikrųjų tokių prekių sudėtyje būna medžiagų, sukeliančių psichoaktyvų poveikį, o kartu ir rimtą grėsmę žmonių sveikatai.

Kaip nustatomos naujos psichoaktyviosios medžiagos?

Siekiant kuo efektyviau reaguoti į tokį reiškinį, Europos Sąjungoje veikia ankstyvojo įspėjimo sistema (Early warning system – EWS), kuri padeda gauti informaciją apie naujas psichoaktyvias medžiagas ir teisinio reguliavimo priemones, taikomas kitose valstybėse narėse.

EWS nustato mechanizmą, kaip valstybės turi keistis informacija apie medžigas, kurios nėra įtrauktos į Jungtinių Tautų 1961 m. bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos ir 1971 m. psichotropinių medžiagų konvencijos sąrašus. Tai leidžia ES valstybių narių institucijoms efektyviau įvertinti ir taikyti kontrolės priemones naujoms narkotinėms ir psichotropinėms medžiagoms, atsirandančioms Europos Sąjungoje.

ENNSC ir Europolas glaudžiai bendradarbiauja su Europos narkotikų ir narkomanijos informacinio tinklo (Reitox) nacionaliniais centrais bei Europos vaistų agentūra ir atlieka pagrindinę rolę surandant ir pranešant apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas. Narkotikų ir narkomanijos informacinio tinklo (Reitox) centrai veikia visose ES šalyse ir Norvegijoje.

Lietuvoje stebi NTAKD

Reitox nacionalinio centro funkcijas Lietuvoje atlieka Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (NTAKD). Departamentas, bendradarbiaudamas su kitomis Lietuvos institucijomis, skubiai imasi priemonių, kad prekyba žmogaus sveikatai kenksmingomis medžiagomis būtų uždrausta. NTAKD, gavęs informaciją apie rinkoje atsiradusią naują medžiagą, ją įvertina ir siūlo taikyti kontrolės priemones, jei yra nustatomas medžiagos psichoaktyvus poveikis ir jo keliamas pavojus.

Šiandien (2011 m. birželio 7 d.) Departamentas taip pat organizuoja Tarpžinybinės komisijos posėdį, kuriame vertinama naujų psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų rizika ir numatomos jų kontrolės priemonės.

2010 m. Lietuvoje rinkos ribojimo priemonės buvo pasiūlytos ir visoje ES pritaikytos 8 naujoms psichoaktyviosioms medžiagoms, 2009 m. 13, 2008 m. – 6. Įtraukiant naujas medžiagas į kontroliuojamų medžiagų sąrašus, Lietuva pirmauja visoje Europos Sąjungoje.

Aut. teisės: www.technologijos.lt

(0)
(0)
(0)

Komentarai (0)

Susijusios žymos: