Biochemijos studijos – jau ir Kaune  (1)

Nors iki šiol biochemijos studijas Lietuvoje siūlė tik Vilniaus universitetas, jau šiais metais Vytauto Didžiojo universitetas kviečia abiturientus rinktis Biochemijos bakalauro studijas Kaune. Pasak programos rengėjų, biochemikus čia ruoš aukštos kvalifikacijos dėstytojai, daug dėmesio skirsiantys ne vien teorinių, bet ir praktinių studentų įgūdžių formavimui.

Biochemikų poreikis auga

„Fundamentalios fizikos ir chemijos žinios yra labai reikalingos gyvojo pasaulio tyrėjams: jos svarbios analizuojant sveikatos apsaugos problemas, pritaikant naujausias technologijas moksliniuose tyrimuose, gamyboje ir kasdieniniame gyvenime. Tiek Lietuvoje, tiek ir visoje Europos Sąjungoje labai reikia specialistų, turinčių tvirtą fizikos, chemijos ir matematikos žinių sistemą bei gebančių dirbti fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų sričių sandūroje“, – apie šios specialybės aktualumą pasakojo Biochemijos ir biotechnologijų katedros vedėjas prof. Rimantas Daugelavičius.

Prognozuojama, kad iki 2015 metų biochemikų poreikis biotechnologijos ir biofarmacijos sektoriuje turėtų išaugti daugiau nei dvigubai ir jie turėtų sudaryti trečdalį visų šio sektoriaus darbuotojų. Biotechnologijos instituto atlikta specialistų paklausos Lietuvos darbo rinkoje analizė parodė, kad molekulinės biologijos ir biotechnologijų krypčių tyrimo laboratorijos, biotechnologinės įmonės ir komercinės organizacijos ypač vertina specialistus, turinčius biochemiko išsilavinimą.

„Naujoji studijų programa bus vykdoma laikantis Biochemijos studijų programos reglamento. Biochemijos studijų programą palyginę su jai giminingiausia Biologijos bakalauro studijų programa, turtinga klasikinės biologijos disciplinomis ir įsimintinomis praktikomis gamtos prieglobstyje, galime pastebėti padidintą dėmesį biochemikų chemijos, fizikos ir matematikos žinių sistemos suformavimui bei praktinio darbo laboratorijoje įgūdžių įgyjimui“, – teigia prof. R. Daugelavičius.

Studijoms – moderni mokymų bazė ir kvalifikuoti dėstytojai

Pasinaudojant ES Struktūrinių fondų parama VDU sukurta kokybiška molekulinės biologijos ir biochemijos studijų bazė, kurią per artimiausius metus ruošiamasi dar atnaujinti ir praturtinti dalyvaujant Nacionalinėse kompleksinėse programose. Baigę studijas, biochemijos bakalaurai galės toliau studijuoti biochemijos, molekulinės biologijos ir biotechnologijos, biocheminės analizės bei kitose su biochemija, chemija ir molekuline biologija susijusiose magistratūros programose, dirbti biotechnologijos, farmacijos, maisto pramonės įmonėse, agrochemijos, sveikatos priežiūros tarnybose.

Biochemijos pagrindinių studijų programą VDU parengė Biochemijos ir biotechnologijų katedra, kuri įkurta 2008 metais, praplėtus Chemijos katedros veiklą. Biochemijos bakalauro studijų programos vykdytojų branduolį sudarys didelę mokslinio ir pedagoginio darbo patirtį turintys specialistai, sėkmingai dalyvaujantys įvairiuose Europos Sąjungos ir Lietuvos moksliniuose projektuose. Tai Lietuvos mokslo premijos laureatai prof. R. Daugelavičius ir prof. V. Mildažienė (Lietuvos biochemikų draugijos pirmininkė), žymus cheminės analizės specialistas prof. A. Maruška, studentų mėgstamos pedagogės doc. Z. Naučienė ir doc. L. Ragelienė. Šie dėstytojai, bendradarbiaudami su kolegomis iš kitų Gamtos mokslų fakulteto ir universiteto padalinių, subūrė aukštos kvalifikacijos dėstytojų komandą.

Biochemijos studijų aplinką VDU ilgus metus kūrė garsūs biochemikai ir biotechnologai, ženkliai prisidėję tiek prie pačio universiteto, tiek ir prie Gamtos mokslų fakulteto kūrimo. Įvairiais laikotarpiais universiteto senatoriais ir Gamtos mokslų fakulteto dėstytojais buvo profesoriai V. Bumelis, V. Butkus, A. Gutmanas, A. Janulaitis, A. Jasaitis, J. Kulys, V. Laurinavičius, V. Razumas ir kiti garsūs mokslininkai. Dar 1997 metais Gamtos mokslų fakultete buvo įkurta Bendrosios ir biologinės chemijos katedra, ruošusi Biologijos magistrus, nuo 1998 metų veikia Biochemijos doktorantūra.

Plačiau apie biochemijos studijas skaitykite VDU Gamtos mokslų fakulteto tinklalapyje.

Aut. teisės: www.technologijos.lt

(6)
(0)
(5)

Komentarai (1)