Geriau vaikus auginti be religijos, rodo naujas tyrimas

Komentarai Prisijungti

Viršuje:   Seniausi | Naujausi

samottomas 2015-02-17 19:38
Bent jau mano varpinėje tai tikėjimo bėda yra ta, jog daugiau dėmesio kreipia į visokias religines apeigas nei į dvasinį tobulėjimą.
337 2015-02-17 19:44
Pencininku burelis
punktyras 2015-02-17 20:07
Tyrime tai neaptariama. Bet atskirti realybę nuo fantazijos, ugdyti loginį mąstymą ir protavimą taip pat svarbu.
kionig 2015-02-17 20:51
Na ką.. Dar viena tema apie nieka kitą, ogi religiją! Statymai už kurią nors pusę priimami nuo šiandien iki kovo pradžios! Kas pradeda? P.S. O jei rimtai, tai stebina JAV, kad pas juos daugėja netikinčiųjų!
sielinas 2015-02-17 20:57
Ateistų vaikai nėra išskirtiniai. Išskirtiniais ir išrinktaisiais save laiko tik religiniai. Religija žmogaus tobulėjimui prideda tiek pat kiek fentezi žanro knygų skaitymas. Už tai juos ir pasveikinkim.
DJ_LFS 2015-02-17 20:58
o kaip su žydų vaikais?
Atk 2015-02-17 21:39
Šiuolaikinė religija tokia, kad galbūt ji iš tikrųjų jau paseno ir daro daugiau žalos nei naudos.
Bagai 2015-02-17 22:13
Ka ka bet fantastikos knygos ir religija visai skirtingi dalykai... Juos i viena pinti tikrai nereikia.
UTF16 2015-02-17 22:25
A ne? O kokių dar knygų negalima skaityti?
shift 2015-02-17 22:35
Tyrimas tiek savo metodologija, tiek ir išvadomis yra akivaizdžiai ydingas. Teisingiausia visa tai būtų vadinti mokslistiniu populizmu. Tekste pasigedau informacijos apie tiriamųjų priklausomybę socialinio statuso požiūriu. Na pavyzdžiui, jei tendencingai norėsime gauti tuos rezultatus, kuriuos norime gauti, tai palyginkime tada vaikus iš Niujorko prestižinių mokyklų, kur vaikų tėvai yra įvairūs valdžios įstaigų biurokratai ir tuos kurie gyvena kur nors Harleme. Tai savaime aišku, kad Harleme yra didesnis nusikalstamumas ir bendras vaikų išprusimas yra mažesnis. Tačiau, ar tai sąlygoja jų praktikuojama religija ar susiformavusi socialinė sankloda. Imigrantai iš Lotynų Amerikos irgi pagal kultūrinį kontekstą yra religingi, bet ar religija kalta, kad jie užkiša JAV kalėjimus? Čia lygiai tas būtų, kad aš teigčiau, jog Lietuvoje religingi žmonės yra labiau linkę girtuokliauti, nes kaime daugiau tikinčių ir bažnyčias lankančių. Absurdas.
sielinas 2015-02-17 22:44
shift 2015-02-17 22:53
Etatinį trolį "sliekiną" siūlau visiems ignoruoti. Per keletą pastarųjų metų nesu matęs, kad jis ką nors protingo prašytų, tik visokie vėmalai.
Kilgoras Trautas 2015-02-17 23:35
Yra tik du variantai Viskas buvo paleista sąmonigai arba įvyko atsitiktinai. IMHO mokslas į ši klausimą niekada neras atsakymo. O religijos, manau, tik būdas mastantiems individams paprasčiau žvelgti į gyvenimą, aplinka, poreikius ir tai ką paliekame kitoms kartoms. Tai panašiau į taisyklių rinkinį gyvenimui. Ir tuo ir tuo atveju kažkokie taisyklių rinkiniai vis tik reikalingi. Taip paprasčiau ir praktiška.
UTF16 2015-02-17 23:58
„Mąstantys“ individai prie Viduržemio jūros taip supaprastėjo, kad kalno jų paliktų begalvių lavonų turbūt užteks visoms ateities kartoms.
Radiant 2015-02-17 23:59
Tai va tame ir problema, kad praktiškai visos religijos atsilieka nuo technologinio ir kultūrinio progreso, apart budizmo, religija bruka viduramžiškas vertybes. Aišku pastaraisiais metais katalikų bažnyčia pradėjo reformuotis.
shift 2015-02-18 00:08
Gal galima detaliau apie kokias čia vertybes kalbama?
Kibirelis 2015-02-18 00:23
Visiškai sutinku su straipsniu. Esu iš baisiai religingos katalikų giminės. Šeip žmonės kaip žmonės. Bet jei kalba eina apie kito tikėjimo žmones ar tuos kurie išvis netiki, tai viskas kalbama su nepagrįsta neapykanta, pasibaisejimu. Tarsi tie žmonės pasmerkiami kaip didžiausi niekšai nors jų niekas gerai nepažįsta. Gėda man savo giminės. Ir nors buvau auklėjamas katalikiskai, seniai nusisukau nuo tokio be prasmio tikėjimo. Išvis manau betkokia religija yra beprasmė, pažiūrėkite ką daro musulmonai.. O mūsų religija tai silpnina žmogų, kai nueini į bažnyčią tau kala kad tu kaltas dėl kažko ir kad pats nieko nesugebi, tai melsk dievo kad jis tau padėtų. Kaip tokie teiginiai veikia mažus vaikus? Absoliuti nesąmonė! Geriau būčiau girdėjęs PASISTENK IR KITA KARTA IŠEIS GERIAU, TU GALI, kai kiekvieną kartą suklisdavau ar padarydavau ką netaip..
punktyras 2015-02-18 00:24
Norisi, kad religiniai ginčai vyktų prie straipsnelio, susijusio su religija, o ne su Ford Fiesta
PaskyraVisatoje 2015-02-18 00:38
Na, profesoriau, tai papasakok, kokie yra budizmo žalingi aspektai, žmogaus asmenybei? Ir kokį budizmą piešia popsinė žiniasklaida? Seniai skaitau šį forumą, kad ir kokių keistuolių pasitaiko, tačiau labiausiai neargumentuotas ir apskritai sunkiai suvokiantis ką pats parašo, pasirodei tu Jau seniai norėjau paklaust tavęs ko nors, kad pats suvoktum, kad rašai nieko nesuvokdamas Jeigu tik bandysi atsakyti į mano klausimus, o ne bėgti į krūmus, tai bent jau pirmą kartą ir pasidomėsi kas tas budizmas ir kaip jį piešia popsinė žiniasklaida, o tas jau bus gerai. Bent kažkurioje sritį daugiau žinių įgausi. Tad, laukiame atsakymų: 1) Kuo budizmas žalingas žmogaus asmenybei? 2) Kaip budizmą piešia popsinė žiniasklaida?
Tomas0122 2015-02-18 00:56
Nesusilaikysiu nepakomentavęs: Kelios eilutės pamąstymui: Lk 4:5 Tada velnias, pavėdėjęs jį aukščiau, viena akimirka parodė jam visas pasaulio karalystes 6 ir tarė: „Duosiu tau visą jų valdžią ir didybę; jos man atiduotos, ir kam noriu, tam jas dovanoju. 1 Jn 5:19 Mes žinome, jog esame iš Dievo, o visas pasaulis yra piktojo pavergtas. Mk 8:36 O kokia gi žmogui nauda laimėti visą pasaulį, bet pakenkti savo gyvybei? Kol 2:8 Žiūrėkite, kad kas jūsų nepavergtų tuščia ir apgaulinga filosofija, žmonių padavimu bei pasaulio pradmenimis, o ne Kristumi. 1 Jn 2: 15 Nemylėkite pasaulio nei to, kas yra pasaulyje. Jei kas myli pasaulį, nėra jame Tėvo meilės, 16 nes visa, kas pasaulyje, tai kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė, o tai nėra iš Tėvo, bet iš pasaulio. 1 Jn 3:1 Žiūrėkite, kokia meile apdovanojo mus Tėvas: mes vadinamės Dievo vaikai – ir esame! Pasaulis nepažįsta mūsų, nes ir jo nepažino. 1 Jn 4:5 Jie yra iš pasaulio, todėl kalba apie pasaulio reikalus, ir pasaulis jų klauso. 1 Kor 1:20 Kur išminčius? kur Rašto aiškintojas? kur šio pasaulio tyrinėtojas? Argi Dievas nepavertė pasaulio išminties kvailyste? 1 Kor 3:19 Šio pasaulio išmintis Dievo akyse yra kvailystė. Parašyta: Jis sugauna protinguosius jų gudrybėje. 1 Tim 6:20 O Timotiejau, sergėk tau patikėtą turtą, vengdamas pasaulio tuščiažodžiavimo ir tariamojo pažinimo prieštaringų teigimų, 2 Pt 1:4 Drauge jis mums padovanojo ir brangius bei didžius pažadus, kad per juos taptumėte dieviškosios prigimties dalininkais, pabėgę nuo sugedimo, kurį skleidžia pasaulyje geiduliai. Jn 15:19 Jei jūs būtumėte pasaulio, jis mylėtų jus kaip savuosius. Kadangi jūs – ne pasaulio, bet aš jus iš pasaulio išskyriau, todėl jis jūsų nekenčia.