Išlaidos mokslo tiriamiesiems darbams Lietuvoje siekė 0,8 proc. BVP  (5)

2008 m. mokslo tiriamiesiems darbams šalyje skirta 890 mln. litų, pranešė Statisitkos departamentas.

Statistikos departamento atliktų statistinių tyrimų duomenimis, 2008 m. mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros (MTTP) darbams buvo skirta 890,1 mln. litų. Palyginti su 2007 m., išlaidos moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai išaugo 87 mln. litų, t. y. 10,8 procento ir sudarė 0,8 procento šalies bendrojo vidaus produkto (2007 m. – 0,81%).

Kaip ir praėjusiais metais, daugiau MTTP išlaidų patyrė aukštojo mokslo sektorius – 472,9 mln. litų, arba 53,1 procento visų MTTP išlaidų, verslo įmonių sektorius – 211,4 mln. litų (23,8%), valdžios sektorius – 205,8 mln. litų (23,1%). 2008 m. darbo išlaidoms buvo skirta 457.3 mln. litų, arba 51,4 procento visų MTTP išlaidų, ilgalaikio materialiojo turto įsigijimams ir kitoms išlaidoms – 432,8 mln. litų (48,6%). Palyginti su 2007 m., darbo išlaidos išaugo 77 mln. litų, t. y. 20,1 procento. 2008 m. MTTP išlaidų santykis su BVP aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose sudarė 0,61 procento (2007 m. – 0,58%). Verslo sektoriuje MTTP išlaidų santykis su BVP sudarė 0,19 procento (2007 m. – 0,23%).

Didžiausią MTTP išlaidų dalį pagal finansavimo šaltinius sudarė valdžios lėšos – 55,6 procento, verslo įmonių lėšos – 21,4 procento, užsienio lėšos – 15,5 procento, aukštojo mokslo ir ne pelno institucijų lėšos – 7,5 procento.

2008 m. MTTP dalyvavo 18,6 tūkst. darbuotojų, 6,3 tūkst. jų turėjo mokslo laipsnį ir pedagoginį vardą. 1000 darbo jėgos teko 11,5 MTTP dalyvaujantys darbuotojai. Aukštojo mokslo ir valdžios institucijose MTTP dalyvavo 16 tūkst. darbuotojų, iš jų 6,1 tūkst. tyrėjų, turinčių mokslo laipsnį ar pedagoginį vardą. Verslo sektoriuje MTTP dalyvavo 2,6 tūkst. darbuotojų, iš jų 218 tyrėjų, turinčių mokslo laipsnį. Pastarųjų skaičius per metus išaugo 31,3 procento. Aukštojo mokslo ir valdžios institucijose darbuotojų, dalyvaujančių MTTP, skaičius, palyginti su 2007 m., beveik nepakito. Vyrų tyrėjų, turinčių mokslo laipsnį ar pedagoginį vardą, buvo daugiau – 3,4 tūkst., moterų – 2,7 tūkst., (44% visų tyrėjų, turinčių mokslo laipsnį ar pedagoginį vardą). Vyresni nei 55 metų tyrėjai, turintys mokslo laipsnį ar pedagoginį vardą, sudarė 38,5 procento, iki 35 metų – 12,6 procento.

Statistiniai MTTP veiklos tyrimai atliekami kasmet, apklausiamos atrinktos gamybos ir paslaugų įmonės (pagal EVRK 2 red. A–U sekcijos), kuriose dirba 10 ir daugiau darbuotojų (įmonės, kurių pagrindinė veikla įvardijama kaip mokslo tiriamoji – apklausiamos visos) ir aukštojo mokslo bei valdžios institucijos, užsiimančios mokslo tiriamąja veikla, sakoma pranešime.

Aut. teisės: www.technologijos.lt

(0)
(0)
(0)

Komentarai (5)