Jūros lygis ne kartą kilo ir leidosi per paskutinius 2 500 metų  (5)

“Jūros lygis ne kartą kilo ir leidosi per paskutinius 2 500 metų”, - sako Haifos universiteto Jūrų civilizacijų katedros vedėja dr. Dorit Sivan. “Jūros lygio svyravimai nėra naujas reiškinys. Jie vyksta nuolatos.”


Jūros lygio kilimas yra vienas labiausiai žmoniją įtakojančių reiškinių. Jis sukelia ne tik potvynius pakrančių regionuose, bet ir įdruskina požeminius vandenis, pagreitina paplūdymių ardymą, atsiranda taršos nuotekomis pavojus ir kitos grėsmės.

Ayelet Toker ir Dorit Sivan Negyvosios jūros tyrimai parodė, jog helenizmo laikotarpiu jūros lygis buvo 1,6 metrais žemesnis, nei dabar; Romos klestėjimo laikotarpiu - panašus į dabartinį; jūros lygis pradėjo kristi musulmonų laikotarpiu ir per kryžiuočių laikotarpį nukrito iki pradinio; tačiau per vėlesnius 500 metų vėl pakilo ir XVIII a. pradžioje pasiekė ribą, tik 25 cm žemesnę už dabartinę.

Jūros lygio svyravimus sukelia trys dedamosios: globalūs pokyčiai - bendro jūros lygio kitimas kylantis dėl klimato kaitos; regioniniai pokyčiai - dėl vertikalaus Žemės paviršiaus sukimosi ledynams slegiat Žemės plutą; lokalūs pokyčiai - atsirandantys dėl vertikalaus tektoninio aktyvumo.

Atsižvelgiant, kad Negyvoji jūra yra toli nuo apledėjusių ašigalių ir nėra aktyvioje tektoninėje zonoje, belieka manyti, jog šios jūros svyravimai yra susiję su pasaulinio vandenyno vandens lygiu.

(0)
(0)
(0)

Komentarai (5)