Astronomai netoli Saulės sistemos aptiko paslaptingą kosminių spindulių šaltinį  (22)

Netoli Saulės sistemos mokslininkai aptiko paslaptingą kosminių spindulių šaltinį, kol kas netelpantį į tradicinės astrofizikos teorijų ribas.

Paslaptingas šaltinis surastas mokslininkams vykdant projektą „Advanced Thin Ionization Calorimeter — ATIC“ – jį kuruoja Luizianos universitetas (Louisiana State University). Projekto metu virš Antarktidos mokslininkai iškėlė didžiulį helio pripildytą balioną, kuris į dangų (38 kilometrų aukštį) nuskraidino beveik 2 tonas sveriančią tyrimų aparatūrą. Tokios netradicinės priemonės mokslininkams leido tyrinėti kosminius spindulius, patenkančius į Žemės atmosferą.

Gauti rezultatai mokslininkus labai nustebino: įranga užčiuopė didelės energijos (300-800 gigaelektronvoltų) elektronų spinduliavimą. Koks šaltinis generuoja šiuos elektronus, kol kas nėra aišku – mokslininkai iškėlė kelias hipotezes, viena iš kurių apima ir tamsiosios medžiagos anihiliacijos galimybę. „Šio spinduliavimo negalima paaiškinti dabartine standartine kosminių spindulių susiformavimo teorija“, - pasakoja John P. Wefel, ATIC projekto koordinatorius. „Vadinasi, turi egzistuoti kažkoks kitas aukštos energijos elektronų spinduliavimo šaltinis, esantis santykinai netoli nuo Saulės sistemos“. Mokslininkų spėjimu, atstumas iki jo gali siekti apie 3000 šviesmečių. Šaltinis gali būti tiek pulsaras, tiek nedidelis kvazaras, supernovos likučiai, o galbūt ir vidutinės masės juodoji skylė.

Apibendrintas elektronų spektras, patenkantis į Žemę iš įvairių Galaktikos šaltinių, parodytas punktyrine žemėjančia kreive. Dideliais taškais pavaizduoti duomenys, gauti iš tyrimo baliono. Trikampis, kurį sudaro mažesni taškai, nusako dabartinę tamsiosios materijos teoriškai galimą anihiliaciją ir jos metų išspinduliuojamų dalelių parametrus. Trikampio viršūnė yra netoli baliono įrangos pagautų elektronų energetinio piko. Dviejų teorinių modelių gaunamų kreivių suma parodyta ištisine linija. Kaip matyti, ji gana neblogai sutampa su tyrimų rezultatais, todėl mokslininkai pirmiausia žada tikrinti tamsiosios materijos anihiliacijos galimybę.
Iliustracija J. Chang et al

„Kosminiai spinduliai skriedami erdve, netenka savo energijos, o nuostoliai proporcingi pradinei dalelių energijai. Pagal dabartinius mokslo duomenis, aukštos energijos elektronai tiesiog negalėtų pasiekti Žemės iš jau žinomų tolimų spinduolių, vadinasi, šaltinis yra mūsų kaimynas“, - savo nuomonę dėsto kitas mokslininkų komandos narys Jim Adams iš kosminio tyrimo centro Marshall Space Flight Center.

„Šie rezultatai tapo pirmaisiais įrodymais, jog netoli Saulės sistemos egzistuoja neištirtas nežinomas objektas, kurio stebėjimais dabar užsiims kita įranga“, - priduria John P. Wefel.

Jeigu spinduliavimo šaltinis yra tamsioji materija, tuomet mokslininkai turėtų aptikti anihiliacijos metu išspinduliuotus elektronus, pozitronus, protonus ir antiprotonus. Tad artimiausiu metu mokslininkai ir pradės šių dalelių „medžioklę“.

Plačiau apie atradimą galite perskaityti NASA spaudos pranešime, bei autorių parengtame straipsnyje, kuris publikuotas žurnale „Nature“.

Aut. teisės: www.technologijos.lt

(0)
(0)
(0)

Komentarai (22)