ES teismas: kompensacijas privalu mokėti ne tik už laikmenas, bet ir įrenginius  (20)

Kompensacijos už kūrinių kopijavimą asmeniniais tikslais taikytinos ne tik tuščioms skaitmeninėms laikmenoms, bet ir įrenginiams, kuriais tie kūriniai gali būti atgaminami. Taip Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ETT) nusprendė reaguodamas į Ispanijos autorių teisių organizacijos (SGAE) ir laikmenomis prekiaujančios bendrovės „Padawan“ teisminį ginčą nagrinėjusio vietos teismo paklausimą.

Europos Sąjungos teisingumo teismas (ESTT) ketvirtadienį, spalio 21 d., paskelbė sprendimą pirmoje byloje dėl informacijos laikmenų ir atgaminimo įrangos apmokestinimo autoriniais mokesčiais. Jis turės esminės įtakos apmokestinimui Lietuvoje ir šiuo metu Seime svarstomiems Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pakeitimo projektams, kuriais siekiama išplėsti apmokestinimą. ESTT sprendimas taip pat keičia 2008 m. Lietuvos aukščiausiojo teismo priimtas išvadas.

Europos Sąjungos teisingumo teismas padarė kelias išvadas. Pirmiausia, kad atminties laikmenų bei įrangos apmokestinimas – mokesčio bazė – turės būti suvienodinta ES mastu. Mokesčio tarifai turi būti pagrįsti konkrečiu žalos paskaičiavimu, tai yra kiek konkrečiai patiria žalos autoriai dėl asmeninio atgaminimo. Mokestį turi mokėti mažmenininkai, o ne didmenininkai, kurie Lietuvoje jį moka šiuo metu. Taip pat kad verslo, valdžios ir kitiems neasmeniniams tikslams skirtų atminties laikmenų ir įrangos apmokestinimas yra negalimas ir nesuderinamas su direktyva.

ETT sprendimas pirmiausiai taikytinas Ispanijoje. Tačiau spręsdami panašias bylas juo privalo vadovautis ir kitų ES šalių teismai. „Jau kelerius metus panašią nuostatą mėginama įgyvendinti ir Lietuvoje. Tikimės, kad ETT sprendimas galiausiai padės tai padaryti“, – sako Lietuvos gretutinių teisių asociacijos (AGATA) direktorė Agnė Masalskytė. Ji atkreipė dėmesį ir į kitą ETT sprendimo aspektą: leidus kūrinius atgaminti asmeniniais tikslais, kompensacija už tai gali būti renkama ne tik tiesiogiai iš gyventojų, bet ir juridinių asmenų, disponuojančių laikmenomis ar įrenginiais, kurie vartotojams sudaro galimybę kūrinius kopijuoti.

„Tiesa, kaip pažymėjo ETT, jeigu laikmenų arba įrenginių naudojimas nesusijęs su kūrinių atgaminimu asmeniniais tikslais (pvz., profesinėms reikmėms laikmenas įsigyja juridiniai asmenys), kompensacija už tai negali būti renkama. Panaši nuostata galioja tiek dabartiniame LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, tiek ir naujose jo pataisose“, – aiškina A. Masalskytė.

Jos teigimu, šiuo metu Lietuvoje už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais kompensacijos renkamos tik nuo tokių laikmenų, kaip CD/DVD diskai, pardavimo.  ETT sprendimas sudaro prielaidas taikyti kompensacijas parduodant (arba sudarant galimybes naudotis) vartotojams ne tik laikmenas, bet ir įrenginius, kuriais kūriniai gali būti atgaminami asmeniniais tikslais.

Pasak „LAWIN Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai“ asocijuoto partnerio ir Mykolo Romerio universiteto profesoriaus dr. Mindaugo Kiškio, šis sprendimas Lietuvai yra svarbus dar ir tuo, kad jis keičia Lietuvos aukščiausiojo teismo išvadas 2008 m. LATGA-A vs. UAB „Trajektorija“ byloje, kurioje buvo sprendžiami labai panašūs klausimai. Šioje byloje Lietuvos aukščiausiasis teismas nusprendė, kad laikmenų apmokestinimas autoriniais mokesčiais turi būti taikomas visoms laikmenoms, nepriklausomai nuo tikslų, kuriems tos laikmenos yra panaudojamos. Be to, šį mokestį mokėti turi visi asmenys, įvežantys laikmenas į Lietuvą, nepriklausomai nuo to, iš kur laikmenos yra įvežamos ir ar jos vėliau bus parduodamos vartotojams.

„Pagal ESTT sprendimą matyti, kad Lietuvos aukščiausiasis teismas 2008 m. suklydo aiškindamas įstatymą ir ES Informacinės visuomenės direktyvą, o šiuo metu galiojantis Lietuvos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas dalyje dėl laikmenų iš esmės prieštarauja ES teisei, todėl turės būti skubiai keičiamas“, – komentuoja LAWIN asocijuotas partneris.

Prof. dr. M. Kiškio teigimu, įdomu tai, kad tokioje situacijoje dabartiniai mokesčio mokėtojai – laikmenų gamintojai ir asmenys, įvežantys laikmenas į Lietuvą, bet jų neparduodantys vartotojams – praktiškai nuo šiandien gali stabdyti mokėjimus LATGAA, kadangi tolimesni mokėjimai nesuderinami su ESTT priimtu ES Informacinės visuomenės direktyvos aiškinimu.

„Be to, turės būti atlikti konkretūs žalos autoriams paskaičiavimai, pagal kuriuos turės būti peržiūrėta tiek mokesčio bazė, tiek mokesčio tarifai. Paminėtina, kad praktiškai kasmet nuo 2003 m. ekspertai, mokesčio mokėtojai ir vartotojų organizacijos LR kultūros ministerijai siūlė atlikti tokį tyrimą ir pagal jį nustatyti mokesčio bazę bei tarifus, tačiau LR kultūros ministerija ekspertų rekomendacijas ir verslo prašymus iš esmės ignoravo. Be to, įstatyme turės būti iš esmės keičiamos nuostatos dėl mokesčio subjektų, perkeliant mokesčio naštą subjektams, kurie parduoda laikmenas vartotojams“, – sako prof. dr. Mindaugas Kiškis.

Jo teigimu, šiame kontekste turi būti rimtai svarstomas klausimas apskritai dėl mokesčio taikymo tikslingumo Lietuvoje, kadangi asmeninio atgaminimo kopijos teise, už kurią ir taikomas mokestis, pagal Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą Lietuvos vartotojai iš esmės nesinaudoja. „Primintina, kad net penkios ES valstybės tokio apmokestinimo išvis netaiko“, – pasakoja Mykolo Romerio universiteto profesorius

Informacija apie bylą:

Kompanija „Padawan“ prekiauja CD R, CD RW, DVD R ir MP3 grotuvais, o SGAE yra viena iš Ispanijos kolektyvinio intelektinės nuosavybės teisių valdymo organizacijų. SGAE pareikalavo kompaniją sumokėti TRLPI 25 straipsnyje numatytą „mokestį už kopijavimą asmeniniam naudojimui“ už 2002–2004 metus. „Padawan“ atsisakė mokėti mokestį dėl to, kad, jos nuomone, jo taikymas visoms skaitmeninėms laikmenoms, neatsižvelgiant į jų naudojimo tikslą (privatus naudojimas arba kitoks naudojimas profesinei ar komercinei veiklai), prieštarauja Direktyvai 2001/29.

2007 m. birželio 14 d. sprendimu Juzgado de lo Mercantil n° 4 de Barcelona visiškai patenkino SGAE skundą ir įpareigojo „Padawansumokėti 16 759,25 euro sumą ir palūkanas pagal įstatymą. „Padawan“ apskundė šį sprendimą apeliacine tvarka prašydama priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui. Išklausęs šalis ir prokuratūrą dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą prasmingumo, Audiencia Provincial de Barcelona nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui atitinkamus prejudicinius klausimus.

 

Aut. teisės: www.technologijos.lt

(0)
(0)
(0)

Komentarai (20)