Keleivius veš ir privačiais traukiniais  (5)

Seimui pritarus geležinkelių transporto sektoriaus reformai, privatūs vežėjai geležinkelio infrastruktūra galės naudotis vienodomis sąlygomis kaip ir „Lietuvos geležinkeliai“. Geležinkelio sistemos reforma atvers kelią ir privatiems vežėjams.


Pagal siūlomas pataisas viešąją geležinkelių infrastruktūrą valdytų integrali geležinkelio įmonė AB „Lietuvos geležinkeliai“, kuri viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijoms vykdyti turėtų atskirą padalinį.

Numatoma, kad visoms geležinkelio įmonėms būtų suteikiama nediskriminacinė prieiga prie viešosios geležinkelių infrastruktūros. AB „Lietuvos geležinkeliai“, vykdydama keleivių ir krovinių vežimo veiklas, galėtų naudotis viešąja geležinkelių infrastruktūra tomis pačiomis sąlygomis kaip ir kitos geležinkelio įmonės.

Įgyvendinus naują reglamentavimą, geležinkelio įmonės privalės atskirai tvarkyti krovinių vežimo apskaitas, sudaryti atskiras pelno ataskaitas ir balansus.

Pagal naujas pataisas geležinkelių transporto viešąjį administravimą vykdytų ne tik Vyriausybė, Susisiekimo ministerija, Valstybinė geležinkelių inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, bet ir Konkurencijos taryba. Ji atliktų konkurencijos geležinkelių transporto sektoriuje priežiūrą ir reguliuotų viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo ir geležinkelio įmonių santykius.

Iki šiol geležinkeliais nei keleivių, nei krovinių nauji vežėjai neveža, pervežimais užsiima tik „Lietuvos geležinkeliai“, nors nuo 2004-ųjų, įgyvendinant Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus, Lietuvos teisės aktuose įtvirtintos nuostatos, suteikiančios tokią teisę ir privatiems vežėjams.

Aut. teisės: Ekonomika.lt
Ekonomika.lt
(0)
(0)
(0)

Komentarai (5)