Beveik tūkstantis karių vykdė tariamą puolimo operaciją Jonavoje (Video)  (5)

Pirmadienį Jonavoje ir Ruklos poligone surengtos didžiausios šiais metais Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono pratybos „Aršus vilkas - 2“.

Spalio 29–30 dienomis Jonavoje vykę kariniai mokymai unikalūs tuo, kad pirmą kartą puolamojo tipo kovinę operaciją su visa karine technika batalionas vykdė ne poligone, o miesto teritorijoje. Pratybose kartu dalyvavo Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos bataliono, Karo policijos, Karinių oro pajėgų Oro gynybos bataliono kariai, Jonavos miesto ir rajono savivaldybės atstovai, Jonavos policija, brigados „Geležinis Vilkas" vadavietė, priešiškas pajėgas bei kriminalinį elementą imitavo Didžiosios kunigaikštienės Birutės motorizuotojo pėstininkų bataliono ir Krašto apsaugos savanorių pajėgų kariai, Lietuvos šaulių sąjungos šauliai. Iš viso mokymuose dalyvavo apie 900 karių ir šaulių, taip pat daugiau nei 80 karinės technikos vienetų.

Pratybos vyko pagal iš anksto suplanuotą scenarijų. Prieš savaitę Lietuvos teritorijoje įvykęs Tarptautinės divizijos puolimas pasižymėjo itin dideliu tempu, todėl apie 100 priešo karių sugebėjo pasislėpti mieste ir puolančiosioms pajėgoms apėjus Jonavą, perėmė ją į savo rankas. Priešiškai šaliai ir jos pajėgoms ištikimi kovotojai pradėjo aktyviai terorizuoti miesto gyventojus, plėšikauti, vykdyti išpuolius ir verbuoti gyventojus į savo pusę. Priešo kariai ir suaktyvėjusios kriminalinės grupuotės ėmė visiškai nekliudomai šeimininkauti blogio bastionu tapusiame mieste. Surasti ir sunaikinti Jonavos mieste įsitvirtinusius priešo pajėgų kovotojus bei sulaikyti kriminalinės grupuotės vadeivas patikėta Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas" Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotajam pėstininkų batalionui.

Ankstų spalio 29 dienos rytą Algirdo bataliono kariai surenkami paskelbus aliarmą. Iš Sausumos pajėgų žvalgybos padalinių pratybų „Rudens griaustinis" dalyvių informacijos rinkimo operaciją Jonavoje perima Algirdo bataliono žvalgai.

10.00 val. Kovinės bataliono kuopos pradeda taktinį žygį link Jonavos, pakeliui įvyksta keletas susišaudymų su nedideliais priešo padaliniais. 17.00 val. Savo pozicijas atokiau nuo miesto užima Artilerijos bataliono ugnies baterija, atakos metu 105 mm haubicų ugnimi remsianti puolančius pėstininkus. Kiek arčiau miesto išsidėsto Algirdo bataliono minosvaidininkai. 19.00 val. aplink priešo objektus pozicijas nepastebimai užima Algirdo bataliono snaiperiai. 19.30 val. Kovinės bataliono kuopos atvyksta į miesto prieigas ir galutinai pasirengia atakai. 20.00 „H" valanda. Jonavos prieigose išsidėstę Algirdo bataliono padaliniai kerta miesto ribą ir įsiveržia į priešo užimtus objektus. Po įnirtingo mūšio priešo kariai neatsilaiko prieš šarvuota technika ir sunkiaisiais ginklais puolančius algirdiečius, dalis priešo nukaunama, dalis patenka į nelaisvę. 20.37 val. šūviai Jonavos mieste baigiasi, pagrindiniai miesto objektai perimti ir saugomi mūsų karių, bataliono vadavietė įrengiama Jonavos teismo rūmų pastate, vykdomas patruliavimas, tvarką palaikyti padeda Jonavos policija. Pasibaigus atakai visame Jonavos mieste matoma karinė technika ir patruliuojantys algirdiečiai. Miestą kariai palieka 5 valandą ryto.

Pratybų dalyvių teigimu jonaviečiai į pratybas reagavo su susidomėjimu. Dar prieš operacijos mieste pradžią prie puolamų objektų jau rinkosi gyventojai, norėdami išvysti karių veiksmus.

„Pats darbą pradėjau tik šįryt, tačiau kolegė Vilma viską matė. Nieko, sakė, juk kabėjo skelbimas, tikrai nebuvo baisu, priešingai - daug technikos, šūvių, buvo įdomu", - spalio 30 d. rytą sakė šalia vieno iš atakos objektų esančios degalinės operatorius Nerijus.

Apie artėjančius mokymus Jonavos mieste informacija pradėta skleisti jau rugsėjo viduryje. Gyventojus perspėti kariams padėjo Jonavos laikraščiai ir televizija, visame mieste kariai kabino plakatus, gyventojai buvo informuojami net šv. Mišių metu Jonavos bažnyčioje.

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotasis pėstininkų batalionas - vienas iš mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas" padalinių. Nuo 2008 m. balandžio mėnesio batalionas komplektuojamas tik profesinės karo tarnybos kariais. Aprūpintas naujausia ginkluote ir technika, batalionas yra pasirengęs vykdyti visas 5-ojo straipsnio NATO operacijas Lietuvoje ir už jos ribų. Pagrindinė bataliono funkcija - išlaikyti aukštą padalinių, paskirtų į bataliono grupę parengtį dalyvaujant operacijose už Lietuvos ribų ir vykdant savo šalies gynybą.

Jonavoje tokio masto bataliono pratybos vyko pirmą kartą. Tokio pobūdžio pratybas Lietuvos kariuomenė yra jau rengusi kituose šalies miestuose. Lietuvos miestų ir gyventojų pravažiuojančios karinės technikos kolonos ar patruliuojantys kariai nebestebina, stengiantis pratybų užduotis maksimaliai priartinti prie sąlygų operacijos rajonuose mokomosios situacijos, patruliai, pasalos, žvalgybos užduotys, susitikimai su imituojamais vietos gyventojais vyksta gyvenvietėse, į pratybas dažnai įtraukiami vietos administracijos darbuotojai, policijos ir kitų institucijų pareigūnai.

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono viešųjų ryšių karininkas vyresnysis leitenantas Gintautas Ciunis, tel. 8 657 54854

Aut. teisės: www.technologijos.lt
Autoriai: Gintautas Ciunis

(0)
(0)
(0)

Komentarai (5)