Lietuvos mokesčių inspektoriai nuslėptų mokesčių ieško su „Google Maps Street View“  (7)

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) pradėjo vykdyti projektą „Būstas be mokesčių", kurio tikslas - nustatyti prabangius Nekilnojamojo turto registre (toliau – NTR) neregistruotus gyvenamuosius, nebaigtos statybos ar savavališkai pastatytus namus.

Įgyvendindama šį projektą VMI naudojasi informacija, gauta iš VĮ Registrų centro, bendradarbiauja su Valstybine teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, šalies savivaldybėmis. Informacija analizuojama naudojantis Google Maps Street View priemone, kurios pagalba jau yra surasta nemažai neregistruotų būstų. VMI darbuotojai nustatytais adresais į vietą vyksta dėl pastatytų ar statomų NTR neregistruotų objektų tik tais atvejais, kai jų nepavyksta identifikuoti naudojantis Google Maps Street View priemone.

„Jeigu iki šiol į mokesčių inspekcijos akiratį patekdavo tik tie būstai, kurie buvo registruoti NTR, tai įgyvendinant projektą „Būstas be mokesčių" didžiausias dėmesys yra skiriamas neįregistruotam gyvenamosios paskirties nekilnojamajam turtui. Atrinkus NTR neįregistruotus ar nebaigtos statybos namus mokesčių administratorius įvertins gyventojų pajamas, kurios buvo investuotos į būsto statybą, o taip pat statybos įmonių pajamų už parduotus butus apskaitymą bei apmokestinimą," – sako projekto vadovė, VMI prie FM Kontrolės departamento direktoriaus pavaduotoja Vaimira Jakienė.

Ankstesnių metų pavyzdžiai rodo, kad dalis mokesčių mokėtojų specialiai neregistruoja NTR savo būstų, bandydami nuslėpti neteisėtai gautas pajamas ir išvengti mokesčių. Pateikiame keletą nustatytų atvejų pavyzdžių:

  • 1. Tiriant fizinių asmenų deklaracijas paaiškėjo, jog kauniečių sutuoktinių pora pardavinėjo žemės sklypus, o už juos gautas pajamas nedeklaravo kaip pajamas iš ekonominės veiklos. Atlikus mokestinius patikrinimus paaiškėjo, kad jie, siekdami išvengti beveik 240 tūkst. litų mokesčių, keletą kartų sumažino dešimties sklypų pardavimo kainas ir nedeklaravo bei nesumokėjo mokesčių nuo parduotų, tuose sklypuose pastatytų, NTR neregistruotų gyvenamųjų namų.
  • 2. Kita kauniečių sutuoktinių pora taip pat deklaravo tik parduotą žemės sklypą, o pajamas, gautas už nebaigtos statybos gyvenamojo namo pardavimą bandė nuslėpti. Po kontrolės procedūrų ši pora į valstybės biudžetą turės sumokėti per 130 tūkst. litų.
  • 3. Sutuoktiniai be statybos leidimo savavališkai pasistatė namą, kurio neregistravo NTR, nes neturėjo pakankamai deklaruotų pajamų, pagrindžiančių būsto statybos išlaidas. Po atlikto patikrinimo mokesčių administratorius perdavė informaciją Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai, kuri pareikalavo pastatytą be leidimo būstą nugriauti.

Projekto metu kontrolės procedūroms atrenkami ne tik tie gyventojai, kurie įsigijo neregistruotus būstus ar savavališkai pasistatė gyvenamuosius namus, bet ir tie, kurie pirko butus iš planuojamų tikrinti (per atranką į rizikos grupę patekusių) statybos bendrovių, kurios 2011 – 2012 metais vykdė daugiabučių gyvenamųjų namų ir individualių gyvenamųjų namų statybas bei pardavimus.

Vertindama statybos bendrovių riziką VMI naudojasi turimais ir iš trečiųjų šaltinių gautais duomenimis bei informacija, deklaracijų duomenimis, deklaruojamų metinių apyvartų ir sumokamų mokesčių pokyčiais, stebi tendencijas bei vertina deklaruojamus veiklos rezultatas.

Atliekant kontrolės veiksmus bus siekiama nustatyti tikrinamų juridinių asmenų galimai neapskaitytas pajamas už parduotą gyventojams būstą, aiškinamasi ar bendrovės tinkamai vykdė mokestines prievoles. Išanalizavus projekto „Būstas be mokesčių" rezultatus mokesčių administratorius pasirinks tolimesnes kontrolės priemones. Vykdant šį projektą planuojama patikrinti apie 30 statybos bendrovių ir apie 100 fizinių asmenų.

Aut. teisės: www.technologijos.lt

(7)
(1)
(-1)

Komentarai (7)