Kodėl tankų pabūklų viduryje dažnai būna sustorėjimas? Kam reikalingas šis įtaisas?  (7)

Pažvelgę į modernius tankus pastebėsite, kad jų pabūklai turi keistą guzą – atrodo, kad vienoje vietoje staiga išauga pabūklo kalibras, nors tai, žinoma, yra neįmanoma. Kas slypi šio sustorėjimo viduje? Kam jis apskritai reikalingas ir kodėl jo neturi naujas rusų T-14 Armata?

Anksčiau, Antrojo pasaulinio karo metu, tankų pabūklų vamzdžiai buvo iš esmės lygūs. Jų paviršiuje dažniausiai nebuvo matyti jokių panašių guzų. Jų nėra ir šiuolaikiniuose artilerijos pabūkluose. Šie įtaisai yra reikalingi tik tankams – jie neleidžia nuodingiems dūmams patekti į tanko vidų.

Tai – vamzdžio dūmsiurbis. Jo paskirtis – pašalinti pabūklo vamzdyje šūvio metu susikaupusias labai nuodingus ir karštus parako dūmus. Anksčiau, kuomet dūmsiurbiai dar nebuvo naudojami, po šūvio atidarius pabūklo spyną į tanko vidų plūstelėdavo šie nuodingi dūmai. Tanko viduje kildavo temperatūra, mažėjo deguonies koncentracija ir, savaime aišku, nukentėdavo įgulos darbingumas. Dar daugiau – šiems dūmams reaguojant su ore esančiu deguonimi jie gali užsidegti. Taigi, juos būtina kuo greičiau pašalinti iš pabūklo vamzdžio, kad tankas galėtų šaudyti be didesnių pauzių, o ir įgulos darbo vieta netaptų visai nepakenčiama.

Vamzdžio dūmsiurbis yra pasyvus prietaisas – jame nėra jokių ventiliatorių, elektroniškai valdomų vožtuvų ar kitos įrangos. Vamzdžio dūmsiurbis yra tarsi slėginis indas, kurį su pabūklo vamzdžio vidumi jungia kelios skylės. Taigi, pabūklo vamzdžio vidus toje vietoje, kur sumontuotas vamzdžio dūmsiurbis, tikrai neišplatėja – tiesiog ten yra kelios skylės. Priešais pabūklo vamzdžiu labai dideliu greičiu lekiantį sviedinį susidaro aukštas slėgis. Dėl to į vamzdžio dūmsiurbį plūsteli daug oro, kuris ten yra suspaudžiamas. Tuo tarpu už sviedinio susidaro žemo slėgio sritis, todėl sviediniui pralėkus pro vamzdžio dūmsiurbį, iš jo staiga pasišalina suslėgtas oras, kuris tuomet plūsteli į lauką su savimi ištraukdamas ir vamzdyje esančius dūmus. Laiku atsidarius spynai, šiek tiek oro išsiurbiama ir iš tanko vidaus.

Taigi, tinkamai veikiantis vamzdžio dūmsiurbis užtikrina, kad į tanko vidų nepateks karšti, labai nuodingi parako dūmai. Tai labai paprastas, bet kartu ir efektyvus prietaisas. Tai kodėl jo neturi artilerijos pabūklai? Labai paprasta – kadangi jie nėra uždari, dūmai ir taip lengvai prasisklaido ir didelio pavojaus pabūklų įguloms nesudaro. Vamzdžio dūmsiurbio neturi ir naujas rusų T-14 Armata, tačiau dėl kitų priežasčių.

T-14 Armata bokštelyje nėra įgulos narių. Bokštelis valdomas iš tanko korpuso, kuriame bus trys kariai. Kadangi bokštelyje nėra žmonių, tai ir rūpintis jų sveikata nereikia. Tačiau daugelis kitų šiuolaikinių tankų dūmsiurbius turi. Įdomu tai, kad jie per kelis dešimtmečius patobulėjo mažai.

Dabar skylės, jungiančios pabūklo vidų ir dūmsiurbį, yra pakreipiamos taip, kad oras būtų suslėgiamas ir paleidžiamas efektyviau. Kartais naudojami ir labai paprasti vožtuvai, kurie užtikrina, kad oras į dūmsiurbį pateks tik per artimiausias angas, o pasišalins – per tolimiausias. Dūmsiurbio vieta ant pabūklo ir jo forma yra kruopščiai apskaičiuojama ir išbandoma, kad veiktų gerai, tanko viduje nesikauptų dūmai ir nekiltų gaisro pavojus.

Aut. teisės: Nodum.lt
Nodum.lt

(116)
(1)
(115)

Komentarai (7)