Rusija pristatė naują savaeigį pabūklą: kuo jis ypatingas ir kaip galėtų gintis Lietuvos kariuomenė (Video)  ()

Rusija pristatė savo pirmą LOTOS savaeigio pabūklo prototipą. Kol kas pabūklas valdomas rankiniu būdu, nėra nei ugnies ar mūšio valdymo sistemos, nei kitos elektronikos ar elektrooptikos, pasakoja Lietuvos kariuomenės atsargos majoras ir ginkluotės entuziastas Darius Antanaitis.


„Savaeigis pabūklas naudoja BMD-4 platformą, ant kurios sumontuotas bokštas su 120 mm patranka, kurios šaudymo nuotolis – iki 13 km. Tuo tarpu greitošauda siekia 6-8 šūvius per minutę. Savaeigės patrankos svoris nedidelis, vos 18 tonų – kas išduoda, kad šarvuotė labai silpna. Greičiausiai tai standartinis BMD-4 aliuminio korpusas“, – teigia karys.

Pasak jo, pabūklo apsaugai sumontuota aktyvi apsaugos sistema „Afganit“. Ši sistema skenuoja aplinką ir atpažinusi atskriejančią raketą, į jos pusę iššauna užtaisą, o šis naikina raketą savo skeveldromis. Panašią sistemą Rusijos kariuomenė jau demonstravo parodomuose tankuose „ARMATA“ ir sunkiuose parodomosiose vikšrinėse kovos mašinose T15.

Ginkluotės entuziastas pasakoja, kad nors atrodytų, jog mašina nauja, tačiau pati važiuoklė yra beveik 15 metų amžiaus – o ir patranka su bokštu paimti nuo ant MT-LB (lengvai šarvuotas vikšrinis transporteris) bazės pagamintos savaeigės haubicos „2S34 Hosta“.

„Spendžiant iš bazės, šios mašinos būtų skirtos Rusijos oro desanto daliniams. Taigi tikėtina, jog būtent jos būtų atgabentos orlaiviais ir remtų Rusijos oro desanto dalinius užimant oro uostus bei kitus strateginius objektus, siekiant juos išlaikyti iki pagrindinių pajėgų atvykimo. Su 13 km šaudymo nuotoliu šios savaeigės patrankos viršija mūsų turimų prieštankinių raketinių kompleksų šaudymo nuotolį, tačiau panaudojus mūsų turimas savaeiges haubicas PzH2000 galima būtų sėkmingai trikdyti priešo LOTOS, o su prieštankine amunicija SMArt ir naikinti“, – teigia D.Antanaitis.

Skaitomiausi Naujausi

Jis teigia, kad lažkokiu būdų pavykus priartėti prie LOTOS bent 2 km atstumu, galima būtų jį sunaikinti ir 40 mm automatinių granatsvaidžių ugnimi (turint programuojamus užtaisus), tačiau patikimiausia priemonė apsisaugoti nuo šios sistemos – neleisti jai desantuotis iš lėktuvo. „Todėl pirmos mūšio akimirkos pačios svarbiausios: neleisti priešo lėktuvams įskristi į mūsų teritoriją, neleisti desantuotis, o desantavus – kontratakuoti kaip galima greičiau ir sunaikinti desantavusį priešą“, – aiškina karys.

D.Antanaitis pastebi, kad Rusija, panašu, neatsisako dar Sovietų sąjungos metu sukurto mito apie oro desanto svarbą šiuolaikiniame mūšyje ir toliau grindžia jį lengvai šarvuota kovos technika.

Aut. teisės: Lrytas.lt
Lrytas.lt
(14)
(11)
(3)

Komentarai ()