Pamirštas karas – vienintelė istorijoje JAV karinė invazija į Rusiją: viskas klojosi ne taip kaip planavo amerikiečiai (Foto, Video)  ()

Skirtingai nei jų vyriausybė, Amerikos kariai neturėjo didelio noro įsitraukti į karą Rusijoje.


Pirmoji ir vienintelė JAV karinė intervencija į Rusiją prasidėjo 1918 m. gegužės 27 d., kai kreiseris „USS Olympia“ atplaukė į Murmanską, kurį jau kontroliavo britai.

Po kelių mėnesių 5500 JAV karių armija išsilaipino kitame Rusijos uoste – Archangelske. Maždaug tuo pačiu metu dar 8000 JAV karių atvyko į Rusijos Tolimuosius Rytus.

Iš pradžių didelio masto JAV ir Antantės valstybių įsikišimas į pilietinį karą Rusijoje nebuvo paskatintas jų neapykanta bolševizmui. Pagrindinė priežastis buvo 1918 m. kovo 3 d. Brest-Litovsko taikos sutarties sudarymas tarp sovietų valdžios ir vokiečių, kuri paskatino Rusijos pasitraukimą iš karo ir faktinį Rytų fronto žlugimą.

Vokietijos imperija dabar galėjo nukreipti visas likusias jėgas į Prancūziją ir Vakarų frontą. Antantė bolševikų nelaikė tikra jėga, galinčia ilgai išsilaikyti valdžioje. Jie buvo laikomi kaizerinės Vokietijos marionetėmis ir statytiniais.

Oficialiu lygiu buvo paskelbta, kad pagrindinė JAV misija yra apsaugoti Amerikos karines atsargas, kurios buvo išsiųstos į Rusiją prieš 1917 m. revoliuciją ir kurios dar nebuvo pasiekusios bolševikų.

Skaitomiausi Naujausi

 

Vašingtonas bijojo, kad bolševikai jas perduos vokiečiams. Be to, amerikiečiai turėjo padėti vadinamajam Čekoslovakijos korpusui (legionui) palikti Rusijos teritoriją.

1917 m. spalio mėn. korpusą suformavo Rusijos karinė vadovybė. Jį sudarė čekų ir slovakų karo belaisviai, kurie savanoriavo kovojant su Vokietija ir Austrija-Vengrija. Teisiškai čekoslovakams vadovavo prancūzai.

Legionieriai turėjo būti evakuoti į Vakarų frontą per Tolimųjų Rytų uostus. Tačiau 1918 metų pavasarį, kai bolševikai bandė juos nuginkluoti, jie sukilo ir perėmė didelių Sibiro plotų kontrolę.

Jungtinės Amerikos Valstijos oficialiai pareiškė, kad neketina „kištis į Rusijos politinį suverenitetą, jos vidaus reikalus ar pažeisti jos teritorinį vientisumą nei dabar, nei vėliau“.

Praktiškai jos kariniai kontingentai turėjo padėti baltųjų judėjimui laimėti pilietinį karą, kai pastarieji pareiškė ketinantis tęsti karą su vokiečiais. Tačiau nei JAV, nei viena iš kitų intervencinių jėgų neplanavo prarasti savų žmonių svetimoje žemėje ir ketino pralieti kuo mažiau kraujo.

„Tačiau sąjungininkų kariuomenė neturėjo jokių nurodymų dalyvauti operacijose ir atvyko su visiškai neaiškiais tikslais“, - susierzinęs rašė baltųjų judėjimo rytuose lyderio Aleksandro Kolčiako vyriausybės užsienio reikalų ministras Ivanas Sukinas.

 

Amerikos ekspedicinės pajėgos Sibire

Amerikos ekspedicinėms pajėgoms Sibire (8000 karių), vadovaujamoms mjr. gen. Williamo S. Graveso, buvo patikėta saugoti Transsibiro geležinkelio ruožus ir Suchano (1972 m. pervadintas į Partizanską) anglies kasyklų. Pirmieji 3000 amerikiečių karių išlipo Vladivostoke 1918 m. rugpjūčio 15-21 dienomis.

Formaliai amerikiečių pajėgos buvo pavaldžios Prancūzijos generolui Maurice'ui Janinui, kuris vadovavo sąjungininkų intervencinėms pajėgoms Tolimuosiuose Rytuose. Amerikiečiai visiškai nesidomėjo čekų legionieriais, kaip viešai teigiama, bet savo pačių sąjungininkais japonais.

Išsiuntusi daugiau kaip 70 000 savo karių į Rusijos pakrantės regioną kaip Antantės narė, Japonija žaidė savo žaidimą, atvirai siekdama aneksuoti Rusjos pakrantės teritorijas. Tai galėjo sukelti JAV nuogąstavimus dėl Tokijo ekspansionizmo, todėl amerikiečiai panaudojo Sibiro pajėgas kaip atgrasymo priemonę.

Tarp amerikiečių ir japonų pajėgų, taip pat pastarosioms pavaldžių baltųjų kazokų atamanų, užsimezgė neutralūs, kartais ir priešiški santykiai, dažnai sukėlę konfliktus. Gravesas netgi atvirai pavadino atamaną Ivaną Kalmykovą „žmogžudžiu ir plėšiku“ ir „blogiausiu niekšu, kokį kada nors mačiau ar girdėjau“.

 

Amerikos kariuomenės ir vietinių raudonųjų partizanų būrių santykių pobūdis buvo noras išvengti vienas kito ir žiaurios konfrontacijos. Rimčiausias jų susidūrimas įvyko Romanovkos kaime 1919 m. birželio 24 d., kai intervencininkai patyrė nemažus nuostolius – 19 žuvusiųjų ir 27 sužeistuosius – mūšyje su Grigorijaus Ševčenkos būriu. Reaguodama į tai JAV, surengė antipartizaninę operaciją, kurios metu bolševikai buvo nustumti giliai į taigą.

Buvusioje Sovietų Sąjungoje tapo įprasta manyti, kad Amerikos intervencinės pajėgos aktyviai dalyvavo masinėse vietinių civilių gyventojų egzekucijose.

Laikraštis „Baikalsky Rabochy“ savo 1952 m. birželio 10 d. numeryje rašė, kad 1919 m. liepos 1 d. taigoje, Tarskaya dauboje, baltosios gvardijos ir amerikiečių buvo sušaudyti 1 600 sovietų piliečių.

„Bandžiusių pabėgti lavonai gulėjo kelias dienas. Amerikos Raudonojo Kryžiaus gydytojas tris dienas neleido palaidoti žuvusiųjų kūnų “, - rašė laikraštis, cituodamas skerdynių liudytojo žodžius. Tačiau šiandien įtarimai dėl Amerikos karių dalyvavimo masinio teroro aktuose laikomi abejotinais, nors pavienių karo nusikaltimų prieš civilius atvejų pasitaikė.

Tęsinys kitame puslapyje:

(55)
(3)
(52)

Komentarai ()