Sėkmingai baigtas „Penkių kontinentų“ inovacinis tyrimų projektas komunikavimo platformai sukurti  (0)

UAB „Penki kontinentai“ sėkmingai baigė inovacinį projektą „Interaktyvaus komunikavimo internetiniais protokolais technologinės platformos sukūrimo taikomieji tyrimai“ (IKIPTP) pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos prioritetą „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“, prioriteto priemonė – „Intelektas LT“.

Projektas baigtas įgyvendinti 2010 m. spalio pabaigoje.  Bendra projekto vertė siekia beveik milijoną litų (994,8 tūkst. Lt), o jam skirtas finansavimas – 0,65 mln. Lt (Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) dalis – 284,8 tūkst. Lt). „Penkių kontinentų“ nuosavos investicijos į mokslinius tyrimus viršijo 0,35 mln. Lt.

Projekto tikslas buvo gauti žinių ir gebėjimų siekiant sukurti interaktyvaus komunikavimo internetiniais protokolais technologinę platformą atliekant mokslinius taikomuosius tyrimus. Tie tyrimai kartu su pasauline patirtimi bus pritaikyti interaktyviai technologinei platformai sukurti.

Per metus buvo atliktos techninės studijos, kurių metu įgytos žinios ir gebėjimai suteiks galimybę ateityje naudotis ir valdyti multimedijos paslaugas įvairiais mobiliaisiais įrenginiais. Be to, buvo sukurta intelektinė paslaugų naudojimo ir stebėjimo sistema, kurios padedami kūrėjai galės suvokti vartotojų įpročius ir kokybiškai formuoti personalizuotą turinį bei paslaugas.

Daugiausia techninių studijų atlikta TV priedėlio (angl. set-top box) paslaugų plėtrai, o tai ateityje leis pasiūlyti vartotojams naudotis apsaugos, bankinėmis, el. prekybos sistemomis bei balsuoti nacionaliniuose rinkimuose televizoriaus ekrane.  Vykdant projektą buvo aktyviai bendradarbiaujama su Kauno technologijos universiteto (KTU) mokslininkais.  Produktas numatytas įgyvendinti per trejus metus. 

Aut. teisės: www.technologijos.lt

(0)
(0)
(0)

Komentarai (0)