Visa informacija apie ES ir nacionalinę paramą verslui naujajame portale – www.paramaverslui.eu  (0)

Gegužės 6 d. startuoja unikalus internetinis portalas verslininkams, kuriame galima rasti informaciją tiek apie ES, tiek apie nacionalinės paramos programų teikiamas galimybes verslui.


Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai ir Lietuvos inovacijų centras pristato pirmąjį Lietuvoje tinklapį, kuriame teikiama ne tik informacija reikalinga sėkmingam dalyvavimui paramos verslui programose, bet ir konkretūs ES įmonių ar mokslinių institucijų pasiūlymai dėl bendradarbiavimo. Dabar vartotojai gali patys naudotis technologijų duomenų baze, kurioje skelbiami naujausi technologiniai pasiūlymai ir užklausos iš visos Europos. Todėl Lietuvos įmonės galės efektyviai susirasti technologijas, realizuoti savo sukurtas technologijas bei susirasti partnerių bendriems projektams.

Naujajame puslapyje verslininkai gali sužinoti aktualiausias naujienas susijusias su Europos Sąjungos ir nacionalinėmis paramos verslui programomis, ES bendrąja moksline programa, inovacijų vadyba ir intelektinės nuosavybės apsauga, ES verslo teisine baze ir t.t. Šias naujienas puslapio lankytojai taip pat gali užsiprenumeruoti ir reguliariai gauti elektroniniu paštu. Be to, tinklapyje skelbiami partnerių organizuojamų renginių, konferencijų anonsai, bei suteikiama galimybė juose užsiregistruoti.

Puslapyje galima surasti į duomenų bazę surinktus ir patogiai į 19 temų sugrupuotus Lietuvos įmonėms aktualiausius ES teisės aktus turinčius tiesioginį / netiesioginį poveikį verslo subjektams - tiek privalomo pobūdžio teisės aktus (direktyvos, reglamentai, sprendimai), tiek svarbesnius rekomendacinio pobūdžio dokumentus (rekomendacijos, komunikatai, gairės, strategijos). Bazėje du kartus per mėnesį skelbiama naujausia informacija apie teisės aktus, paskelbtus ES oficialiame leidinyje. Taip pat joje galima atlikti teisės akto paiešką pagal temą ir stebėti informaciją apie naujausius teisės aktus tam tikroje veiklos srityje.

Taip pat tinklapyje yra - verslo bendradarbiavimo duomenų bazė – tai priemonė suteikianti galimybę susirasti verslo partnerių ir įmonėms bendradarbiauti daugiau nei 40-tyje šalių.

Šioje duomenų bazėje įvairiose šalyse veikiančio Enterprise Europe Network darbuotojai talpina anonimines savo šalies įmonių anketas, kuriose skelbiami verslo pasiūlymai. Anoniminių anketų pildymas leidžia fiksuoti susidomėjusių Lietuvos įmonės verslo pasiūlymu skaičių. Sulaukus susidomėjimo iš užsienio šalies, tos šalies partneriui siunčiama kontaktinė informacija apie Lietuvos įmonę, o mes fiksuojame atsiradusią potencialią galimybę užmegzti verslo ryšius užsienyje. Įmonei pageidaujant apie kiekvieną susidomėjimą jos pasiūlymu galime ją informuoti

Puslapio pagalba verslininkai gali naudotis tarptautine technologijų duomenų baze, kuri yra skirta pasikeitimui technologiniais profiliais. Kiekvieną dieną atnaujinamoje duomenų bazėje, cirkuliuoja apie 3500 technologinių pasiūlymų ir apie 800 technologinių užklausų. Tinklo nariai, joje skelbia įmonių technologinius profilius arba ieško profilių galinčių patenkinti klientų poreikius.

Šis puslapis yra puiki informacinė terpė verslininkams, norintiems gauti aktualią, įvairiapusę informaciją, susirasti tarptautinių technologinių partnerių ir pasinaudoti Europos Sąjungos ir nacionalinių verslo skatinimo programų teikiamomis galimybėmis, sėkmingam savo verslo vystymui.

www.paramaverslui.eu 

Aut. teisės: www.technologijos.lt
(0)
(0)
(0)

Komentarai (0)

Susijusios žymos: