Tyrimas: santuoka JAV vyrams ekonomiškai naudingesnė nei moterims  (2)

Istoriškai santuoka būdavo finansinio saugumo garantas moterims, tačiau, remiantis naujai JAV atlikto tyrimo duomenimis, šiandien vyrai yra tie, kurie gauna ekonominę naudą iš santuokos.

Antradienį paskelbtoje „Pew Research Center“ ataskaitoje aprašyti per pastaruosius 40 m. įvykę pokyčiai - didėjantis dirbančių ištekėjusių moterų skaičius nulėmė tai, kad amerikietės moterys lenkia savo vyrus tiek išsilavinimo, tiek pajamų srityse. Lyginant su 1970 m., šiandien daugiau vyrų yra vedę moteris, kurių išsilavinimas ir pajamos yra didesnės už jų, ir daugiau moterų yra ištekėjusios už mažiau išsimokslinusių ir mažiau uždirbančių vyrų. „Žiūrint iš ekonominės perspektyvos, šios tendencijos nulėmė lyčių apsikeitimą vietomis, gaunant naudos iš santuokos“, - rašo ataskaitos autoriai Richardas Fry ir D'Vera Cohn. „Anksčiau, kai vos kelios žmonos dirbo, santuoka labiau pagerindavo moterų nei vyrų ekonominę padėtį. Vis dėlto per pastaruosius dešimtmečius iš santuokos gaunama ekonominė nauda yra didesnė vyrams“, - teigiama ataskaitoje. Vienas barometrų yra vidutinės šeimos pajamos, kurios, remiantis „Pew Research Center“ duomenimis, nuo 1970 m. iki 2007 m. išaugo 60 proc. vedusiems vyrams, vedusioms moteris ir nevedusioms moteris, bet tik 16 proc. nevedusiems vyrams. Tyrimui buvo naudojami JAV gimusių 30-44 m. vyrų ir moterų duomenys. Paprastai tokio amžiaus suaugęs žmogus būna baigęs mokslus, vedęs ir pradėjęs karjerą. „Pew Research Center“ ataskaitoje pažymima, kad šiandien šios amžiaus grupės amerikiečiai yra pirmoji tokia grupė JAV istorijoje, kurioje yra daugiau koledžo baigimo diplomus turinčių moterų nei vyrų. Ataskaitoje teigiama, kad 1970 m. 28 proc. 30-44 m. amžiaus ištekėjusių moterų turėjo vyrus, kurie buvo geriau išsilavinę nei jos, ir jų buvo 20 proc. daugiau nei tų, kurių vyrai buvo išsilavinę prasčiau už jas. 2007 m. ši tendencija pasikeitė – 19 proc. ištekėjusių moterų turėjo vyrus, kurie buvo labiau išsilavinę, lyginant su 28 proc. tų, kurių vyrai buvo mažiau išsimokslinę. Likusios poros (apie pusė tiriamų sutuoktinių) buvo vienodai išsilavinę. 1970 m. tik 4 proc. vyrų turėjo žmonas, kurios uždirbdavo daugiau nei jie, lyginant su 22 proc. 2007 m.

Per 1970 -2007 m. laikotarpį moterų uždarbis išaugo 44 proc., lyginant su 6 proc. augusiu vyrų uždarbiu, vis dėlto, atotrūkis tarp lyčių uždarbio išlieka. Remiantis 2009 m. Gyventojų surašymo tarnybos duomenimis, moterų su už pilną darbo dieną gaunamas atlyginimas atitinka 77,9 proc. vyrų uždarbio. 1970 m. šis rodiklis buvo 52 proc.

„Nauda, kurią moterys pasiekė atlyginimų ir išsilavinimo srityje, yra akivaizdus įvairių pastangų skatinti lygias galimybes atspindys, - duodamas interviu telefonu teigė D. Cohn. – Bet atlyginimų skirtumas dar neišnyko“.

„Pew Research Center“ darbuotojai pastebėjo, kad ekonomikos nuosmukis stiprina pokyčius lyčių srityje, vyrams dažniau nei moterims netenkant darbo.

Pilną ataskaitą galite peržiūrėti šiame puslapyje.

Aut. teisės: delfi.lt

(0)
(0)
(0)

Komentarai (2)