Okupuotos Lietuvos kariuomenės paslaptys: ką atskleidžia 616 lengvojo artilerijos pulko ginkluotės etatai?

Komentarai Prisijungti

Viršuje:   Seniausi | Naujausi

PCP 2014-04-29 01:27
Geras straipsnis. Patvirtina daug "sąmokslo" teorijų. Nors koloradai vistiek neigs, ir sakys kad mes čia ramiai gyvenom, o mus užpuolė.
Pjovėjas 2014-04-29 09:41
Šiaip gan įdomi statistika. Ir gan liūdna, kad kažkoks šarlataninis straipsnis apie homeopatiją sutraukia niolika kartų daugiau komentarų...
Arns 2014-04-29 10:31
statistika ir tiek. O jei šaukštų skaičių suinventorizavus, ar didelė tikimybė, kad būtu laukiamas ženklus armijos padidėjimas? Juk dabar sugretinamas ginklų skaičius ir mokymaisi, iš ko padaroma išvada apie "neišvengiamą puolimą", o juk logiškai galvojant, dar reikėjo žmonių tai ginkluotei (ir jei mokosi veiksmus atlikti tik mažesnioji dalis, kaip tokia armija galėjo efektyviai veikti?), reikėjo tų pačių maisto linijų, karo ligoninių. Galų gale vien pėstininkais ir pabūklais neužpulsi, kažkur turėjo būti dar ir aviacija su tankais. Tad kadangi autorius iš žodinėlių, sėkmingai būrė apie neišvengiamą puolimą, sakyčiau dar kartą stato vežimą prieš arklį, t.y suranda mažus faktus ir juos išpučia iki dramblio dydžio.
ra2 2014-04-29 10:58
murava 2014-04-29 11:12
Tai faktai tik apie vieną artilerijos pulką kuris nebuvo elitinis, dar nežinia ką parodytu tyrimas apie kitus pulkus, jei būtų galima gauti dokumentų.
Arns 2014-04-29 11:24
būtent be detalesnio tyrimo ir atrodo, kad čia musė, bet išpučiama iki dramblio dydžio. Gi pats straipsnyje minite, kad pirma buvo apginkluoti sovietiniais 76 mm pabūklais, paskui staigiai jie pakeičiami be galo dideliu skaičiumi 75 mm pabūklais, kurie buvo standartinė Lietuvos pajėgų technika. Tad kaip šitaip paaiškinti? Lietuva tiek daug turėjo šios ginkluotės, lietuvių kariams specialiai buvo užsakyta dar, o gal ir pas latvius su estais panaši ginkluotė buvo, tad tiesiog savus pabūklus sovietai nusiuntė ten, o tuos į lietuvių rankas perdavė, dėl lengvesnės šaudmenų logistikos? Jau nekalbant apie kitus mano minėtus trūkumus iki bent jau išvados, jog buvo ruošiamasi didinti karių skaičių.
murava 2014-04-29 11:58
Buvo ruoštasi didinti, kviečiant atsargos kareivius į sborus, bet nespėjo
BlueC 2014-04-29 12:05
Žodynėliams trūksta patrankų, patrankoms žmonių, žmonės šaukštų, o prie šaukštų ir ligoninių. Atskirai paėmus - niekas neįrodyta.
ra2 2014-04-29 12:26
- Taip, neįrodyta ar CCCP ketino pulti, bet pilnai įrodyta, kad CCCP ruošėsi karui. p.s. .. mano žiniomis CCCP nebuvo tinkamai pasiruošusi puolimui, todėl negalima tvirtinti apie "praleistą šansą", visa tuometinė CCCP politika buvo skirta "išlošti laiko", kad perginkluoti armiją, kad modernizuoti karines gamyklas, kad įsitvirtinti pozicijose.
Arns 2014-04-29 12:52
Va būtent tam ir pritariu, ką parašė BlueC, turim mažą muselę, mažą dėlionės dalelę, kuri be labai plataus konteksto, nieko nereiškia ir juo labiau neįrodo. O įrodyti, pasiremiant šiuo dalyku, bandoma labai didelis įvykis.
murava 2014-04-29 13:34
Daug ką įrodo, kovinis rengimas buvo standartizuotas nebuvo taip, kad tos pačios divizijos vienas pulkas mokosi pulti, o kitas gintis, vadinasi visą diviziją mokėsi pulti, o tai reiškia, kad ir korpusas ir t.t.
BlueC 2014-04-29 14:12
Viens muselė, du muselė, ... trys milijonai trisdešimt trečia muselė... o jau ir dramblį užstojom. Galima išdalinti viską į atskirus fragmentus, įrodyti, kad atskirai paimti jie nieko neįrodo, o kadangi nei vienas jų atskirai paėmus nieko neįrodo, tai nieko neįrodo ir jų visuma. Bet galima iškelti teoriją ir ją remti faktais. Dėlioti mozaiką. Po muselę spiečių. Pvz. teorija apie SSRS siekį išlošti laiko, kad peroganizuotų, modernizuotų ir visa kita, yra nelogiška. Organizavo ir modernizavo jau ko ne visą dvidešimt metų, kai tik Stalinas paėmė valdžią. O ką po metų turėsim? Jau Tigrą gamins. Po dviejų - pakankamais kiekiais kad mūšiuose dalyvauja. Reaktyvinis lėktuvas, raketos. O gal ir bombikę atominę. Kur čia belaukt. Ir dar - kur tą armiją atvestą prie vakarinių SSRS sienų padėt? Ateis ruduo, atjos šiaurys - kur dėtis kareiviams laukuose? Atgal vežt? Tai po to kito karto ir nebebūt gali, ekonomika neatlaikys ir be jokio karo.
ra2 2014-04-29 14:30
- Logika paprasta: Stalinas su savo CK neabejojo, kad karas bus, bet tuo pat žinojo, kad CCCP atsilikusi. Iš čia išplaukia jo susidorojimai su senos kartos karininkija, iš čia išplaukia "kreivoka" savitarpio pagalbos sutartis su Hitleriu, iš čia išplaukia fanatiška provokacijų baimė bei Suomijos/Pabaltijo užgrobimo planai. p.s. .. tačiau "kas būtų buvę, jei nebūtų buvę"? - tai ne istorikų, bet jau fantastų klausimas. Aš manau Lenkiją būtų lengvai paėmę, bet po to atsitraukimas būtų buvęs skaudesnis, galimai kapituliacija. Kodėl? Todėl, kad USA jau būtų palaikiusi Hitlerį.
murava 2014-04-29 14:37
Nepagaunu logikos prie ko atsilikimas ir susidorojimai su senos kartos karininkiją? Tai dar nereiškia, kad Stalinas manė, kad sovietų kariuomenė atsilikusi, atvirkščiai.
ra2 2014-04-29 14:49
BlueC 2014-04-29 15:00
Nagi pažiūrėkim: Kadangi ir aš ne istorikas, galiu irgi pafantazuoti (pats juk leidi tai sau, tai matyt ne istorikas?). Pirmiausia JAV remtų Angliją. Broliai anglo-saksai, istorinės šaknys. Po to remtų Prancūzijos išvadavimą. Demokratijos lopšys, vakarų vertybės. Galima ir kitaip - jie naudingi kaip partneriai prieš Vokietijos-SSRS nugalėtoją, kad ir nukraujavusį. Naudingi dėl laivyno (iki JAV bala netikėtai yra) ir dėl kolonijų (resursai). Tai pragmatiškas sprendimas, o JAV apkaltinti nepragmatiškumu... na, tai šalis kuri stovi šių kaltinamųjų eilės gale. Ar sudarytų Anglija sepratinę taiką su Vokietija, jei SSRS sėkmingai pultų ir žygiuotų link Berlyno? O kam? Ką tai duotų Anglijai? Geriau jau desantas į Prancūziją. Ne 1944, o kokiais 1942. Kada Maroke išsilaipino? Taigi. Stalino statymas: greitis ir liaudies parama, su mėlynakepurių (NKVD) parama liaudžiai apsisprendžiant. Gal pirmasis smūgis nepavyktų. Bet kokie šansai atsigauti po jo Vokietijai ir kokie SSRS?
Arns 2014-04-29 15:03
kodėl iš faktų išmeti jog vyko plėtimasis, ir Stalino kurta infrastruktūra, jau 1940 m. per kokį tūkstantį kilometrų atsitraukė nuo savo sienų? O karinis rengimas, karinis gryninimas beveik 0% įvykdytas keliasdešimt milijonų žmonių, kurie prisijungė po 1939 rugsėjo-spalio?
BlueC 2014-04-29 15:11
Tadiciniai ra2 manevrai: Anei 1, anei 2. Prašom formuluoti teiginius aiškiai ir pagal kontekstą. Jei reikia, prašome cituoti. O tai teiginys apie miltus, o kontrteiginys apie tiltus. O jei tamstos duomenys iš "partijos istorijos", tai kaip ir nėra ką kalbėti. Nebent prisiminti laikus, kurių aš negaliu prisiminti, nes neteko jos zubrinti (ir gerai).
BlueC 2014-04-29 16:11
Visų pirmą "neprisijungė", o buvo okupuoti. Gana tų sovdepinių štampų. Antra - o kas liepė ten kišti nosį, jei jau taip sudėtinga per 1-2 metus tą infrastruktūrą pagerinti, žmones apmokyti? Tegu būna buferis. Tada tikrai nepavyks netikėtai užpulti. Nei šis, nei tas toks argumentas.
ra2 2014-04-29 16:11