Kulkosvaidžiai

Pats keisčiausias pasaulio „kulkosvaidis“ – „Puckle Gun“ galėjo šaudyti kvadratinėmis kulkomis: priežastis, kam to reikėjo, nemažiau neįprasta už patį ginklą (Foto, Video)

|   Toliau »

Rodyti po